Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 59

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
59
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-59
Content
Inhal tsverzei chn is. 51 Industrie Karlovac 207, Zagreb 263. Korenčan J., Ljubljana 581, 631. Korendin Franc, Stari Bedej 528. Koreniö, Freundlich & Co., Zagreb 431. Korenie Gjuro, Petrinja 622. Korenid Makso, Zagreb 160. Koričan E., Zagreb 263. Korkwaren 475—476. Kormann Franc, Maribor 583. Korn Theodor, Ljubljana 280. Körner Kichard, Sarajevo 420. Korner & Co., Sarajevo 649. Korneti Anastas, Kodane 678. Korneti Taško M., Kodane 578. Kornetti Andonaki, Skoplje 636. Komfein Franjo, Zagreb 263. Korody Ljudevit, Novisad 309. Korody Ludwig & Cie., Novisad 321, 633. Koroljevid Petar T., Beograd 145. Korom Aleksandar, Subolica 559. Koroéec Dragotin & Co., Žalec 475. Korošeo Franc, Qornja Radgona 169. „Korotan“ Holzind. A.-G., Pre-valje 447. Korte & Erben, Komm. Ges., Zagreb 263. Kos F., Ljubljana 241, 544. Kos Ivan, Ljubljana 681. Kos Lujo, Sv. Ivan Zelina 494. Košak Engen, Samobor 526. KoBanovid Danica, Beograd 555. Kosanovic Mišo St., Ogulin 417. Košar Jožef, Bajhenburg 419. Koáčee Franjo, Sv. Ivan Zelina 494. Koščina Tudor, Trogir 221. Kosem Milan, Zagreb 284. Kosen Ida, Zagreb 604. Köser Adolf, Zemun 560. Kosier Stanoje, Kostajnica 239. Košir Josef jun., Kranjska gora 412. Košir Josip, Novo mesto 558. Košir Josip, äkofja Loka 354. Koáir Rudolf, Ptuj 377. Kosler Oskar, Ortnek 446. Kosmaj Aktiengen., Sopot 678, Mladenovac (Mühle) 349. Kosmajer Erwerbsbank, Mladenovac 670. Košmerl Brada, Varaždin 471. Kosovid Halil, Nevesinje 584. Kosovljanin Mich. J., A.-G. Jagodina 285. „Kosovo“ A.-G., Beograd 187, Obilie 191. „Kosovo“, Bauunternehmen, Skoplje 155. „Kosovo“ Erste Regen- u.Sonnenschirmfabrik Komm.-Oes., Skoplje 618. „Kosovo“ Mühle, Skoplje 354. Kossär J., St. Peter v. Savins-ki dolini 468. Kostanjevec G. m. b. H., Ptui 590. J Kostevc J., Ljubljana 581. Kostid Aleksander Hadži, Bitolj 628. Kostid Dlmitrije, Leskovao 209. Kostic Dimitrije M., Nis 183. Kostic Dragutin C., Nis 585. Kostid Dušan, Bela Crkva 179. Kostid Gebrüder M., Skoplje 378. Kostid I. Panta, Beograd 406. Kostid Janadko & Sohn, Vranje 600. Kostid Jordan, Prilep 250. Kostid Jovan T., Priština 526. Kostic Krum S., Caribrod 574. Kostid Lazar & Antic Mil., Kraljevo 239. Kostid Lazar D. & Antič Miloš K., Beograd 145. Kostid Lazar T., Pirot 483. Kostic Mihajlo, Pirot 216. Kostid Milorad, Beograd 891. Kostid Milutin, Pirot 466. Kostid Nikola, Beograd 406. Kostid Proka, Beograd 333. Kostid Slavko, Mitrovica 584. Kostid Vladimir, Pirot 178. Kostincer T., Koprivnica 522. Kostopec Tomo, Dubrovnik 666. Košutic M., Zagreb 263. Kotevid Jovau, Skoplje 493. Kotnik Franc & Komp., Ges m. b. H., Glince 141. Kotnik Franz, Verd 138, 471. Kotorer Handelskammer 690. Kotorna, Baugen. m. b. II., Ljubljana 169. Kotvas i Simák, Padina 351. Kovád Antun, Subotica 137. Kováč Bela, Vukovar 652. Kovád G., Ljubljana 512. Kováč Ivan, Novisad 275. Kovád Josip, Beograd 626. Kovád Kari, Staritrg 424. Kovád Makso, Ljubljana 374. Kovád Makso, Osijek 417, 587. Kovád Stevan, BadkaTopola 405. Kovád & Kamazint, Zemun 654. Kovadec Ivan, Ptuj 590. Kovadev Mice, Kaätel Lukšid 149 Kovadeviö Aleksander, Split 595. Kovadevic Bozidar & Dušan, Osladid 165. Kovadevid D., Zagreb 653. Kovadeviö Dušan, Bosn.-Brod 644. Kovadevid Ilija, Varaždin 256. Kovadevid Josip i sin, Sisak 184. Kovadevid Jovan, Pirot 466. Kovadevid L., Zagreb 504. Kovadevid 8imo, Duvno 576. Kovadevid Stjepan, Koprivnica 238. Kovadevic Stjepan, Sušák 198. Kovadevid Svetozar, Koprivnica 169, 332, Novigrad 170. Kovadevic Trajko, Kumanovo 579. Kovadevid Vasa T.. Šabac 635. Kovadevid Vladimir, Zagreb 565. Kovadevid Vukola & Sohn, Užice . 494. Kovadevic & Comp., Sarajevo 217. Kovadevid i Graffius, Virovitica 600. Kovacid Alojz, Zagreb 473. Kovacid Franjo, Karlovac 182. Kovaöid Ivan, Maribor 182. Kovadid Josef, Bijeljina 457. Kovadid Josip, Zagreb 473. Kovadid Svetozar, Kotor 630. Kovadid T., Zagreb 284. Kovadid & Co., Sombor 678. Kovaöid & Komp., Komm.-Ges., Mostar 464. Kovaöidek J., Samobor 353. Kovadka zadruga, Kreševo 208. Kovács Adalbert & Co., Subotica 185. Kovács Sándor, Veliki Bedkerek 323. Kovid Isak, Skoplje 281. Kovid Ješa, Skoplje 400. Kovln, Elektrizitätszentrale 385. „Kovina“ A.-G., Maribor 212. Koviner Bank A.-G., Kovin 668, Bavanište 659. Kozak Jan Sohn, Mostar 584. Koželj Albin, Zagreb 604. Kozie Milan S., Ub 221. Kozina Anton, Ljubljana 275. Kozina Mirko, Karlovac 556. Kozinski J. Ing., Beograd 146. Kozma Alfred, Osijek 248. Kozmán August, Ljubljana 210. Kozmán Viktor, Konjic 441. Kozomorid Žarko, Bihad 235. Kraöun Davorin, Zrede Zgornje 435. Kradun Marko, Zrede zgornje 435. Kraft Heinrich, Indjija 373. Kragid Ante, Split 156. Kragujevacer Kreisbank, Kragujovao 668. Kragujevacer Palilulaer-Genos-senschaft A.-G. Kragujevac 668. Kragujevacer Scbumadiner Bank, Kragujevac 668. Krainaga Huseinaga & Co., Sarajevo 251. Krainer H., Ljubljana 413. Krainische Baugesellscliaft, Ljubljana s. Baugesell. A.-G. Krainische Eisen- u. Schlosserwarenfabriken A.-G., s. „Titan“ etc. Krainische Industrieges., Ljubljana 190, Jesenice Fužine 189, Dobrava 206, Javorník 189. Krainische Landeselektrizlt&ts-werke, Žirovnica 393, Lesce 386. Krainovic Petar S., Beograd 394. Krainz Alois, Ljutomer 347. Krainz Thomas, Fram 370. Krajac Ladislav, Senj 492, 252 504, 322. Krajadevid Brüder, Novisad 416. Krajc Alojzija, Grahovo 411. Krajdití i Majer, Öib 169. Krajne Josip, Varaždin 371. Krajne Sredko, Sv. Lenart v. Slov. gor. 689. Krajne Tomaž, Fram 333. Krajnidanac Dim. Dj. & Brüder, Skoplje 528, 509, Veles 530. Krajzi Brada, Sarajevo 501. Krajec J. Nachf., Novomesto 514, 525, 583. Kraker Radko, Sisak 422. Kralj Brüder, Zagreb 531. Kralj Miha, Srednje Jarše 355. Kralj VJekoslav, Zagreb 325. Kraljek i Vežid, Cakovec 520. Kraljeta G., Sušák 529. Kraljev Brada, Vel. Bedkerek 600. 4*111
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!