Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 38

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
38
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-38
Content
30 Jugoslavien. Djordjevid i Todorovid, Kragu-jevac 460. Djordjevid-Jermenin Sava, Beograd 366. Djorid Dimitrije, Beograd 317. Djorió i Vajman, Beograd 273. Djukanovic Dušan O. & Bruder, Šabac 491. Djukovid & Comp., Beograd 570. Djulbasovid Lazar, Veles 502. Djuranovid & Milanovid, Tuzla 221. Djurdjan Stefan, Beograd 177. Djurdjevlé Aleksandar J.,Vlaš-ka 359. Djurdjevid Bedir & Co., Podgorica 589. Djurid Bogoljub, Belanovica 201. Djuriá Gabor, Kula 488. Djurió & Manic, Pirot 352. Djurin Dušan S., Brostovac 574. Djurkovedki Krešimir, Nova Topola 152. Djurkovid Petar N., Beograd 394. Dlouhi i F’ulln, Osijek 153. Dnoluka, Forstlndustrie-A.-G., Turbe bei Trávnik 427. Dobeic Oswald, Ljubljana 580. „Doberlin“, Kohlen- und Borg-werks-A.-G., Zagrob 195, Dobrljin 188. Dobóezky & Cie., Sarajevo 322. Dobračevo, Elektr. Genossensah 384. „Dobra Sreca“, Bergwerk, Vina 194. Dobrióid Rad. M., Beograd 435, Kozarac 441. Dobřila Franjo, Crikvenica 575. Dobřila & Kiselič, Sušák 425. Dobrin Karl, Tržic 502. Dobrljin-Drvar Forstindustrie A.-G., Dobrljin 438, Drvar 439, Sarajevo 448- „Dobro Polje“ Werkstätte zur Erzeugung von Kappen und Wäsche, Beograd 555. Dobrosavljevid Ivan S., Beograd 145. Dobrosavljev Milan, Mokrin 134. Dobrova Elektrizitätswerk 384. Dobrovid J. R., Bakar 554, Zagreb 602. Dobrovoljc M. & Kranjc A., Verd-Vrhnika 428. Dobrý A., Zagreb 602. Docida Dušan Andona, Leskovac 240. Doctor & Co., Maribor 587, 567. Doder Brüder, Mostar 213. Dogan Ivan, Lubljana 461. Dogša Jožef, Ormož 334. Dohany Otto, Subotica 173, 424. Dohány Zoltán, Subotica 424. Dohn Károly, Crvenka 205. Doimo Savo, Split 253. Dojčinovid Jefto, Brčko 279. Dojkovid i Petrovački, Veliki Bečkerek 530. Dokic, Bilid & Peško, Mostar 182, 244. Dolenc Franc, Bohinjska Bi-strica 436. Dolenc Franc, Kranj 197. Dolenc, Hudovernik, Javornik, Ljubljana 442. Dolenc Lud., Ljubljana 621. Dolenc & Tönnies, G. m. b. H., Ljubljana 241. DolencBits József, Sombor 218. Doležal Rudolf Lav, Beograd 229. Dolničar & Richter, Ljubljana 334. Doltschek & Marini, Maribor 557. Dolžan Franjo, Celje 279. Doltan Jakob, Sarajevo 165. „Dom“ A.-G. für techn. Bau-untorn., Beograd 145. „Dom“ Holzbau A.-G., Zagreb 472, Černomerec 458. Pomaca banka, predje Slovenska banka, Beograd 660. Doinany Hermann, Tuzla 598. Domes Ivan, Osijek 153. Domid M., Split 567, 564. Doraicelj A., Rakok 377, 648. Domicelj Alojz, Maribor 444, 463. Domicelj J. u. F., Maribor 398, Zagreb 401. Domicelj & Kotoun, Mari bor 211. Domijan & Kuniöid, Grnž 169, 181, 319, Dubrovnik II 237. Dominik Mihály, Veliká Kikinda 158. Domiukovió Lovro, Stitara 356. Doiuinis J., Metkovic 647. Domladiš Anton, Ilirska Bistrica 440. Domladisch Josof, Ilirska Bistrica 440. Douat Brüder, Palanka 490. Donat Julio & Sándor, Karlo-vac 578. Donaubank, Beograd 660. Donau-Dampfschi ffahrts-Gesell-schaft, Erste, Wien, Vors. V. Donau Kredit Austalt, Beograd 660. Donau Save Bank, Beograd 660. Donevid Rista V., Skoplje 616. Donié Bogomir i komp., Svilja-nac 597. Donid Zungulovid Brüdor, Skoplje 618. Donji—Miholjacer Walzmühle A.-G., Don. - Miholjac 343, Osijek 350. Donlagid Bécirbeg, Tešanj 379. Donner’s M. Söhne, Dúbrava 131, 343, 439. Dordid Bogo8lav, Novi Vinodol. 417. Dordjevid Aleksandar S., Beograd 507. Dordjevid & Kornwajs, Beograd 290. t Dorner Ludwig, Varaždin 567. Doroslovac čeda u. Sohn, Vel. Bečkerek 428. Doršner Vilim, Dubrovnik 148. Došen M. D., Gospid 645. Doutlik Vinko, Sarajevo 154. Dozet Dušan P., Sarajevo 527. Drach Holzindustrie A. - G., Zagreb 430, Sisak 422, Caprag 438, Virovitica 428, 452. Drach Josef & Co., Parebud 351. Drach Moritz jun., Wien. Karton 1. Drach & Co., Parabud 553. „Draga“ Holzhandel u. Industrie Ges. m. b. H., Ljubljana 413. Dragan Brüder, Veliki Bečkerek 565. Draganid Antun, Ing., Karlo-vac 149. Dragid Darinka L., Beograd 180. „Dragica“, Industrie ehem. Produkte Lavoslav Vojnovic, Zagreb 316. Draginid i Sevkid, Novisad 613. Dragiäid Nikola, Skradin 361. Dragojlovic Dušan, Beograd 406. Dragojlovid Luko, Rašku 590. Dragoner J. i sin Varaždin 599. Dragoner Julio, Zagreb 381. Dragoner Mirko, Varaždin 599. Dragoner S. A., Bjelovar 407. Dragovid Dragoljub 1t., Beo-grud 406. Dragovid Todor, Skoplje 422. „Drako“ Erzeugung u. Verkauf v. Strickwaren G. in. h. H., Ljubljana 544. Drakulid Mido, Zaludovik dol 434. Draškovid Ivan, Bjelovar 436, 407. Draškovid Pavle Graf, Vel. Bu-koveo 358. Drašler Janez, Borovnica 407. Drautaler Industrie v. Fruchtprodukten, Maribor 301. „Drava“ A.-G., Zagreb 516. „Drava“ Holzindustrie A.-G., Maribor 463, 414, Melje 441, 463. „Drava“ Zündwarenfabr. A.-G., Osijek 310. Draženovid G., Zagreb 260. Drcelj & Medakovid, Zagrebl74. Drechsler G., Tuzla 379. Drechsler Robert, Zagreb 503. Dreger Gustav, Beograd 229. Dreijfus Luj i Co., Beograd 624. Dreissiger Izidor, Zagreb 602. Dreissiger Josip, Zagreb 602. Drelse Augnst, Ljubljana 178. Drenesa Brüder, Kovin 239. Drenovac Jovan, Vukovar495. Dresner Karo], Zagreb 324. Dresner S., Zagreb 640. Dresnik M., Ljubljana 580. „Drina“ A.-G. für MUhlenln-dustrie, Bijeljina 341. „Drina“ Bürstenfabrik Steiner Brüder u. Stern, Stari Bečej 616. „Driua“ Holzhandels G. m. b. H., Ljubljana 413. „Drina“, Industrie- u. Handels-A.-G., Beograd 167, 230, 115. „Drina“ Transport- und Ver-kehrs-A.-G., Sarajevo 648. Drka Antun, Petrovaradin 158. Drljevid Hasim, Bileda 407. Drndarski Ljubinko, Vel.-Bečkerek 516. Drnovšek Brüder, Zagreb 260. Drobnjak Stojan & Jordanovid Neša, Skoplje 300. Drobnjakovid Gojko, Risan 250. Drofenik Alojz, Celje 575. Drol Franc, Sorica 423.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!