Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 34

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
34
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-34
Content
26 Jugoslawien. Budirnovld Kreta J. S., Skoplje 155. Budjen Dušan, Brčko 235. Budrovich Josef, Split 515. „Bududnost“, Beograd 456. Bufa Nazrni Abdula, Debar 498. Bugarski Milorad, Beograd 406. Buhavac S. Brada, Mrkonjid-Grad 584. Buj Brüder, Split 480. Bujan Ivan, Leskova Draga 442. Bujatovid Aleksa & Söhne, Kolašin 441. Bukil Geráon, Nil 633. Bukovacer Ziegelei A.-.G., Zagreb 139. Bukovácz István, Velikí-Beč-kerek 599. Bukovičko Boksitno, Ges. m. b. H.. Split 192. „Bukva“ Holzexport Ges. m. b. H,, Sava pri Litiju 488, 421. Bulatovid Mi tar Kolašin 149. Bulatovió Bisto, Beograd 497. Bulatovid i Savid, Beograd 496. Bulid Bolko J., Koteza 149. Bulid Vojislav, Aleksinac 568. Bulirga Martina Nachf., Mra-morak 134. Buljan Anton, Nil 416. Buljan & Co., Split 295. Buljovčid S., Subotica 255. BunGller Filip, D. Löbl nasljo-dnici i Slavko Tomljenovid k. d., Zagreb 484, 472. Bunata Josip, Draganid 410. Bundy M., Kiek 132. Burda Arthur, Banjaluka 620. Bureš Franz, Maribor 275. Burg Veit, Jurjevec 345, 411. Burger Franz, Béka 344. Bürger Ivan, Vukovar 359. Bürger Kosta, Vel. Bečkerek 257. Burger Stjepan, Zagreb 560. Bürgerliche Aktiensparkassa, Daruva 665. Bürgerliche Brauerei A.-G., Da-ruvar 285, 384, 288, 291. Bürgerliche Druckerei A.-G., Osijek 525. Burghardt Ing., Ivanji u. Diamant, Novisad 246. Btirgner Bela, Zagreb 143, 174, Bjelovar 141, 168. Burian Josip, Osijek 446. Burko A.-G., Jugoslavische Zagrob 262. Bürsten und Bensenfabriken, 615—616. Burzid Brada, Bl had 498. Buschbacher Franjo, Vinkovci 271. Buschbacher Josip, Vinkovci 257. Bush Service Corporation, G. m. b. H., Ljubljana 646. Bušid Ivan, Županja 497. Busija Anton, Zemun 186. Buton Jovan&Cie., Crno Brdo 396. Buttazzoni & Venturini, A.-G., Sarajevo 420, Ilijaš b. Sarajevo 440, Mokro 444. Buzganovic Lazar D., Donji Milanovac 181. Buzzolini J., Stožice 363. Bzik Eduard, Zagreb 495. Čabaravdid Asim, Visoko 483. „Čabranka“ A.-G., Čabar 384. Čabric Pero, Danilov Grad 458. Čačaker Export- u. Importbank, Čačak 664. Čačaker Sparkassa, Čäčak 664, Mühle čačak 341. Cačid Milan, Zaječar 282. Cačió Nikola, Sušak 515. čaékovic Brada, Zagreb 401. Čadež Guido, Ljubljana 580. Čadež & Brcar, Ljubljana 240. čadikovid Mitre S., Debar 556. Caf Franc, Sv. Benedikt 357, 451. Caj Herforth Iljelin, Zagreb 640. Cajner & Cornp., Brežice 408. Cajzl Josif, Sombor 218. Čakic Kosta, Kumanovo 240. Čakid Vasilíje Cetinje 458. čakovecer Dampfmühle u. Elektrizitätswerk A.-G., čakovec 384, 342. Čakovecer Eisenindustrie A.-G., Čakovec 205. Čakovecer Lagerhäuser A.-G., Čakovec 644. Čakovečka Medjumurska štedio-nica d. d. Čakovec 664. čalabalid Luka, Zagreb 174. Caleari Franz & Bruder, Škofja Loka 198. Caleb Giovanni, Šibeník 649. „Calin“ k. d., Zagreb 259, 694. Calogera D., Sušak 622. Čamllovld Aksentije, Vučitrn 186. Čamilovid Arif Ilusein, Kos. Mitrovica 488. Camprag D. & Co., Novisad 524. Čamprag Stevan, Ada 568. Čanji Juraj, Petrovac 388. Čapin Svetko, Mostar 300. Čapljic Hagib, Rogatica 420. Capurso Vice & Scquiccimarro, Dubrovnik 373, 576. čarapovid Spira, Skoplje 422. „Carbofag“ A.-G., Zagreb 313, 430. Carbonum A.-G., Zagreb 166. Carevid Nikica, Metkovid 647. Carin Stanko, Novisad 152. Carina Viktor & Co., Pančevo „ 648, 634, Subotica 638. čarman Ivan, Ljubljana 499. Čarman Ivan, Zgornja Šiška484. Carmine Hugo, Zagreb 260. Carnelutti Alfred, Zagreb 602. Carnolutti Brüder A.-G., Zagreb 158. Caro & Jelűnek A.-G., Zagreb 652, Beograd 643, Koprlvnica 645, Maribor 646, Subotica 650. Čas Franz, Dobrova 409, 439. Čas Martin, Dovže 409. Caslm Halil & Co., Skoplje 528, 649. Cater Ivo, Celje 438. čavid & Popovid, Obrenovac 248» Čebin Dominik, Ljubljana 197. čecez Nikola i dr. K. d., Jab-lanica 164. Cech Josip, Indjija 577. ČechiBches Magazin, Split 559. Čeehoslovakisehe Bank A.-G., Zagreb 683, Daruvar 665, Bjelovar 663, Hercegovac 666. ' Ceferin D. & Co., Ljubljana 413. Cegledi Julio, Varaždin 483. čeh & Gašpar, Murska-Sobota 375. „Čehojug“ Ges. m. b. H., Ljubljana 580. Cekada Andrej, Ljubljana 488. Cekid Jovan S. & Bruder, Pirot 490. Cekid Todor & Söhne, Leskovac x 556’ x Cekro i Sarac, Stolac 157. Ceku! Janko, Ing., Zagreb 158. Čelanski A., Koprivnica 460. čelap A., Zagreb 516. Celebid Brada Gjuro, Podgorica 249. „Celeja“ Vereinsbuchdruckerei, Celje 520. Oelik Stevo, Banjaluka 497. čelikovid Brada, Novisad 320. Celje, Elektrizitätswerk 384. Celje, städt. Gaswerk 328. Celje, Ziegelwerk 130. Celjer Auto- u. Maschinenwerkstätte Ges. in. b. H. 205. Celjer Kreditanstalt A.-G., Celje 664, Maribor 670, Soštanj 678. Celjer Seifenfabrik Ges. m. b. II., Celje 333. Cella Valentin, Zagreb 158. Celloti F., ltagoznica 136. Cemalji Sajib II., Tetovo 597. čemažar & Co., Ljubljana 523. Čendid Franjo, Beograd 320. Cengid F., Banja Luka 201. Cenidjčedomir P., Prokuplje 466. Centralbank, Beograd 660. Central-Spiritusbrennerei als Genossensch., Brod 288. Centrálna Agencija Limited, Beograd 570. Centrálna ružmarinska zadruga uknjižena s o. j., Hvar 305. Centroagentura uvoz-izvoz, Sarajevo 635. „Centrokomise“, Jugoslaviseh-čechlsche Handels A.-G., für Warenverkehr, Zagreb v 640. Cepin Anton, Prevalje 419. Čeplak Josip, Zagreb 430. Čepreganovid Brüder, Štip 254. Ceraj & Urbid, Zagreb 430. Čeranič Luka, Ercegnovi 148. Cerar Ernest, Blagovica 436. Cerček Josip, Mokronog 584. „Cereale“ Mühlenindustrie u. Landesprod. A. G., Zagreb 359, Djakovo 343, Kula 347. Cerid Omerbeg, Bos.-Dubica 235. „Cerje“ Bauindustrie A.-G., Cerje—Tužno 130, Varaždin 138, Zagreb 139. Čerkez Ethem, Kos. Mitrovica 578. čerko i Šarac, Stolac 173. Cerlini D. et Comp., Celje 555. Čermilo Naum i drug, Nis 170, 152. Cernai Anal, Subotica 559. Černe Andrej, Ljubljana 150. Černe Anton, Ljubljana 278. Černe Boris, Gorje pri Biedu 410, Spodnje Gorje 173.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!