Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 100

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
100
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-100
Content
92 Jugoslavien. WolfgTuber & Kukowitseh, Sv. Lovrenz 470. Wolfner S. A.-G. fúr Forstindustrie. Vinkovci 428. Wolfner Wilhem, Vršac 297. Wolkenfeld Bernard, Zagreb 316. Wolkov Bugen N., Blažuj 458. Woller Ivan, Sr. Mitrovica 157. Woller Rudolf, Sr. Mitrovica 157. Wollindustrie A.-G., Vel.-Be6-kerek 542, 565. Wollner Dragutin, V ukovar 258. Wollner Hugo & Co., Zagreb 609. Wollner Jovan, Novisad 275. Wördl Kohlengewerkschaft. Ljubljana 190, Otočeč 191. Wortmann Beno, Dolnja Lendava 576. Wortmann Brüder, Susak 296. Wortraann Žiga, Sušák 296. WoBChnagg Franz & Söhne, A.-G., Soštanj 480. Woschnig Jovan, Jermenovci 345. Wosching & Maly, Mariolana 133. Wracsarer Sparkassa, Beograd 662. Wranjaer Kreditbank, Vranje 682, Kumanovo 668. Wranjer Wirtschaftsbank, Vranje 682. Wranka Pavao, Osijek 153. Wrastll Hermann, Zagreb 278, 404. Wrent8chur Carl & Sohn, Marenberg 478. Wudler Brača, Maribor 213. Wundszam Alexander, Ing., Sarajevo 421. Würl Josipa, Zagreb 475. Wurstwaren 362—363. Wurzer Alb., Sušák 255. Wugtinger Anton, Sarajevo 283. Zabret & Komp., Ges. m. b. H., Britof 303. Zabret & Söhne, Ges. m. b. H., Bobovek pri Kranju 129. Zahukovec, Staatl. Kohlenbergwerk 194. „Zacherlin“ G. m. b. H., Ljubljana 308. Zaéiranin Niko, Cetinje 148. Zadnik Johann, Ribnica 550. Zadravec Jakob, Središče 355. ZadrU’/.na tiskarna v Ljnbljani, r. G. m. b. H., Ljubljana 523. Zadružna tvornica tjeslenine d. d. Split 361. Zafirovič Aleksa, Sv. Nikola 357. Zafirovič Jovan, Gostivar 459. Zafirovič Jovan, Tetovo 470. Žagar Antun, Vinkovci 323. Žagar Bogdan St., Ogulin 376. Žagar Brüder D. E. & Comp., Split 156. Zagar Dragica ud., Prozor-Oto-čac 136. Žagar F. & Co., Ges. in. b. H., Tržič 481. Zagar Franjo, Rukek 447. Žagar Franz, Crkvenica 163. Žagar Živko J., Rudopolje 420. Zagode Ivan, Brežice 477. Zagorec Torno, Prekno 419. Zagorer Waldindustrie A.-G., Zagreb 434. Zagorianer Schafwollwarenfa-brik A.-G., Oroslavlje 541. Zagorianer Tonwaren-Industrie A.-G., Varaždin 138, Poilrute 185. Zagorka A. G. für Bauindustrie, Zagreb 140, Bedokovčina 129, Krapina 132. Kutina 132. Zagotta Eduard, Zagreb 532. Zagreb, Handelskammer 691. Zagreber s. a. Agramer. Zagreb, Stadt. Sparkassa, 684. Zagreber Bau A.-G., Zagreb 162. — Dampfmühle A.-G., Zagreb 360. — Druckerei, Zagreb 532. — Faßfabrik A. - G., Zagreb 475. — Messe, 692. — Schuhfabrik A.-G., Zagreb 503, Sarojovo 501, Skoplje 501. — städt. Elektrizitätswerk, Za greb 393, Gaswerke 329. — Verkehrs-A.-G., Zagreb 642. Zaharija Dampfmühle, Beogrud 310. Zaharijevič A., Novisad 586. Zahirovid Muhamed, Ostrožac 171. Zaja Ivan, Šibeník 492. Zaje Andrej, Mala Loka 348. Zaje Ivan, Žiri 497. Zaječarerlndustrie-Gesellsehaft, Zaječar 287, 338. Zaj eft arer Timoker Bank, Zaje-čar 685. Zák Franz, Trbovlje 276. Žakič Djordje Ing., Titel 157. Zakotnik Ivan, Ljubljana 462. Zakutin S., Zagreb 382. Zalan Gyula Dr., Legrad 164. Zalar Franc, Beč 405. Zalftevic Petar M., Stip 254. Žalec Blektrizitätsges. m. b. H., Žalec 393. Zaletel Franc, St. Vid n. Ljubljana 296. Zaletel Ivan, Stajiežice 289, 296. Zalokar Anton, Št. Vid 467. Zalokar Karel, Maribor 613. Zaloker Josip, Zagreb 609. Zaloker M., G. m. b. H., Ljub-ljana-Vič 289. Zaloker Viktor, Zagreb 504. Zamolo Konrad, Fram 410. Zamolo Vjekoslav. Letovanié 240. Zangger Franz. Celje 332. Zanier Norbert & Sohn, Sveti Pavel 185, 256, 287. Zappalorto Vjekoslav, Kotor „ 498. Žargi Ignác, Ljubljana 583. Zargi Ivan, Kamnik 577. Zařič Dobrosav, Mionica 463. Zařič Dragomir M., Beograd 234. Zařič Ivan, Prilep 276. Zařič Kosta, Beograd 269. Zařič Radovan J., Beograd 407. Zařič i Komp., Beograd 270. Zarkover Berthold, Osijek 376. Žarkovič A., Zagreb 226. Žarkovič Petar (Buch- u.Papier-handel), Bosn.-Gradiška 511. Žarkovič Petar, Bos.-Gradiska 383. Žarkovič & Dabovič, Kos.-Mitrovica 132, 346, 630. Zavadjil i drug, Beograd 168. Závodník Franc, Št. Vid 467. -Zavora“ Ges. m. b. H., Celie 205. Zavrtanek Adolf, Lesce bei Bled 612. Zbontar Ivan, Sorica 423. „Zdenka“ Milchindustrie, Veliki Zdeňci 369. Zdravic Martin, Ljubljana 489. Zdravkovič Božidar M., Plrot 216. Zdravkovič Brüder, Tetovo 170. Zdravkovič Dragomir, Beograd 234. Zdravkovič Dragutin, Beograd 396. Zdravkovič Jovan, Tetovo 157. Zdravkovič Rista i Jovan Brača, Tetovu 173. Zdravkovič Toma J. A Bruder, Peč 588. Zdravkovič & Jovanovič, Kra-ljevo 579. Združené opekáme d. d.. Ljubljana 133. Brdo 130, Vift 139. Zee Mirko M., Dubrovnik 459. Zečevič Dráguljtib V., Laza réva c 580. Zečevič Sekula, Beograd 234, Novisad 217, Skoplje 253, Zagreb 268. Zečič Gligorije, Slatina 498. Zečirovič Beáir, Tetovo 598. Zega Kosta K., Skoplje 637. Zeichner Hermann, Sarajevo 649. Zeisler Adolf, Zagreb 504. Zeisler L., Zagreb 609. Zejnel Neap, Gostivar 238. Zekan Božo, Prof., Split 173. Zelen M. S., Mostar 581. „Zeleni Vir“, A.-G., Skrad 390. Zelenika Stepan, Sarajevo 276. Zelenjev Sergije, Stalač 501. Zelenka A., Zbelovo 475. Zelenka E. & Comp., Maribor 537. Zelenka Ernest, Maribor 463, 563. Zelenko Stjepan, Zagreb 609. Železnikar Ivan, Ljubljana 583. Zelfukar Hadži Amdi, Kočane 630. Zelič Nikola, Split 156. Zelinka Emerik, Ljubljana 292. Zelinka Stjepan, Mostar 152. Zellulosefabrik A.-G., Drvar 505. Zemanek Ing., Ljubljana 280. ZeraentwarenfabrikDjakovo 141. Zementwarenfabriken 140—143. Zemljak A. u. N. Mesujajeva Ges. m. b. H., Ljubljana 414. Zemljič Fric, Ljutomer 293. Zemuner Asphalt- und Dachpappenfabrik A.-G.Zemun 337. „Zenith“, Schuhleistenfabrik, Vršac 472. Zentai Bela, Senta 252. Zentner Stjepan, Koprivnica 645. Zentner & Komp. K.-G., Zagreb 268. Zentralbüro der jugosl. Watta-und Verbandmaterialfabriken, Zagreb 566.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!