Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000238-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000238-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A. Seite A. B. Filmfabrik A.-Q.......................1125 Aberthamer Sparkassa ....................... 393 Abfall an Wohnungen..........................644 Abkürzungen.......................Titelbogen 9 Abrechnungsamt.......................... 84—107 „Acetie“ Ge«, m. b. H....................... 988 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 1052 Actien siehe Aktien. Actienbrauerei u. Malzfabriks Act.-Ges., Littau .................................. 960 Adamsthaler Maschinen- u. Brückenbau A.-G. s. Novák & Jahn A.-G. . . 874 Adlerkostelelzer Sparkassa...................463 Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatisch« Versicherung, Triest .... 1432 A. E. G. Elektrizitäts A.-G.................1095 A. E. G. Union b. A. E. G. Elektrizitäts- A.-G. 1095 Aerztlich-Techuieche Industrie A.-G. . . 807 „Agelindus“ A.-G............................1096 Agentur d. Kgl. Ung. Fluß- und Schiff- fahrts A. G . 1525 „Agrár“ obchodná ůč. spol...................1356 Agrarbank A.-G., Čechoslovakische 248, 272 1 „Agraiia* Allg. Handels-A.-G,............... 884 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst.............................1366 — landwirtschaftliche Maschinen u. Lanriesprodukten-Handels-A.-G. siehe „Agraria“, Allg. Handels-A.-G..................... 884 Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . 373 Agiární Banka Československá 248,1552, 2721 Agrar- und Industriebank, Deutsche 310, 1554, 24011 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1149 Agrobank.................................... 248 Agroferra-A.-G.............................. 897 „Ahapia“ A.-G...............................1184 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 939 Akciová cihelna v Komořanech .... 669 — dopravni a živelní pojišťovna v Praze . •......................1428 — drožďárna a lihovar....................966 — jihočeská továrna na uzené zboži v Táborě ... . . 1074 — moravská knihtiskárna v Brně 1196 — společnost Besedního domu v Brně ....... 1353 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze . . . 991 — — drobových lomů Geisler & Sina . . . 673 — — lučební továrna v Táboře.................1029 Selte Akciová společnost mlýnů v Praze . . . 1060 — — P. E. V. pro výrobu — — měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ............ 876 pro dřevářský průmysl v Mor.-Ostravě 1147 — — pro automobilový průmysl............... 866 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský 1145 — — pro lihový průmysl 918 Titelbogen 11 — — pro obchod dehtovými barvami a chemikáliemi „Tefa“ . . . 1026 pro obchod s cukrem v Praze ...............1298 pro obchod obuv-ními stroji a furni- turaini..................866 pro obchod s uhlím 804 pro průmysl cukro- varnický.............1310 pro průmysl masný a konservový, Kra-huleč..................1070 — — mléčný 1057 — — papir- nický Olšany . . . 1178 pro stavbu strojů a mostů s. Novák & Jahn Akc. spol. pro stavbu strojů a mostů ..................... 874 pro výrobu radia a jiných kovů .... 805 pro výrobu telefonů a telegrafů.............1100 pro zpracování dra-selnatých louhů . . 1021 pro zpracováni hlíny dřeva a výrobu elektřiny .................. 674 první česká sklárna v Kyjově........... 688 rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . 1305 Silvestr u Tisové . 822 společenský pivovar a velkostatek hostinských ................963 zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . 939 2 11
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!