Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Tschechoslowakei. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000238-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000238-17
Content
13 Inhaltsübersicht der „Compass“ - Bände. Band Čechoslovakei. Staatschulden u. andere öffentl. Anlehen Staatliche Institute. Pfandbriefinstitute: a) Heimische Aktiengesellschaften, b) Heimische Landes - Hypothekar-Anstalten, c) Pfandbriefanstalten der Sparkassen. Aktien-Kreditbanken. Sparkassen und größere Kreditvereinigungen. Bankierbuch. Industriegeselischaften: a) Heimische. b) Ausländische. Versicherungs-Gesellschaften: a) Heimische Gesellschaften, b) Ausländische „ Verkehrsanstalten: 1. Heimische Eisenbahnen, a) Hauptbahnen, b) Lokalbahnen, c) Straßenbahnen und elektr. Kleinbahnen. 2. Schiffahrtsgesellschaften. 3. Luftverkehrsgesellschaften. 4. Waggonleihanstalten. 5. Diverse Transportunternehmungen Speditions- und Lagerhausgesell-scöaften. Ministerien. Prager Börse. Anhang. Einige größere ausländische Institute und Unternehmungen. Band Österreich. Schulden der früheren Monarchie: a) Staatsschuld der früheren österreichischen Reichshälfte, b) Staatsschuld der früheren ungaririschen Reichshälfte. Währungsverhältnisse imfrüherenÖsterreich-Ungarn, fernrr Österreich nach der Art wie die Čechoslovakei behandelt. Band Jugoslavien, Rumänien und Ungarn umfaßt in der gleichen Art Jugoslavien, bezw. Rumänien und Ungarn. Weitere drei Bände. Industrielles Adreß- u. Nachschlagebuch. Přehled obsahu ročenky „Compass“. Svazek Československo. Státní dluh a jiné veřejné půjčky. Státní ústavy. Ústavy zástavních listů: a) Domácí akciové společnosti, b) Domácí zemské hypoteční ústavy c) Ústavy zástavních listů spořitelen. Akciové úvěrní banky. Spořitelny a větší úvěrní sdružení. Seznam bankéřů. Průmyslové společnosti: a) Domácí, b) cizozemské. Pojišťovny: a) Domácí společnosti, b) cizozemské. Dopravní podniky: 1. Domácí železnice, a) hlavní dráhy, b) místní dráhy, c) pouliční a elektrická dráhy, 2. Plavební společnosti. 3. Letecké společnosti. 4. Půjčovny vagonů. 5. Různé dopravní podniky, spediční a skladištní společností. Ministerstva. Pražská bursa. Dodatek. Několik větších cizozemských ústavů a podniků. Svazek Rakousko. Dluhy bývalého mocnářství: a) státní dluh bývalé říšské polovice rakouské, b) státní dluh bývalé říšské polovice uherské. Měnové poměry v bývalém Rakousko-Uhersku, dále Rakousko, popsáno způsobem, jako Československo. Svazek Jugoslávie, Rumunsko a Maďarsko Popisuje stejným způsobem Jugoslávii, Rumunsko a Maďarsko. Další tři svazky. Průmyslová příručka a adresář.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!