Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn. - Page 95

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
95
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000236-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000236-95
Content
Inhaltsverzeichnis. 87 Vinder Alojz, Maribor 384. Vindiš Ivan, Ptuj 413. Vinicky A.-G, Zagreb 448. Vinkoviá Josif, Novisad 385. Vinkovid & Co., Novisad 167. Vinkovci, Städt. Gaswerk 308. Vinkšelj Franc, Gradac 536. „Vinocet“ Ges. m. b. H., Ljubljana 273. Vinogradoff Nikola, Beograd 589. Vinokid Stevan, Skoplje 434. Vintar Franz, Straža 893. Vinterovid Branko J., Obreno-vac 595. „Vintgar“, Holzindustrie, Ges. m. b. H., Gorje 425. „Virbo“ Holzexploitations A.G. Zagreb 421, Virovitica 419. Vlrijevid Mihajlo, Raška 432. Virovitica, Elektrizitätswerk A.-G., 364. Virovitička štedionica, Virovitica 635. Viško M. Neki, Struga 558. Viškovic Medi M., Struga 281. „Vital“ A.-G., Zagreb 296. Vitaliani E. & Sohn, Šibenik 490. Vitek & Co., G. m. b. H., Ljubljana 575. Vítkovic a. d., Beograd 508, Mostar 499, 509. Vitkovid Branko, Kos. Mitro-vica 538. Vitkovid Brüder, Beograd 589. Vitman Lorenc & Vlajko Pet-kovid, Beograd 515. Vitorovid Nikola, Beograd 194. Vitriol Samet & Gottlieb, Badko Petrovoselo 471. Vjekoslav Franz, Zagreb 180. Vlach F., Brod a. S. 533. Vladisavljevid Živko & Co., Vršac 601. Vladiskovid A., Bakar 527. Vlahojanis medjunarodni transport a. d., Beograd 605. Vlahovié Veljo, Čajnica 378. Vlajcid J. & Söhne, Leskovao 312. Vlajid Ilija, Vuditrn 511. Vlajic Vladimir, Niš 177. Vlajid & Jelisavčid, Palanka 548. Vlajkovld S. & komp., Beograd 194. Vlaj nic i Todorovic, Veliki Bed-kerek 354. Vlak & Aljujevič, Split 434. Vlasenko Gjorgje, Beograd 222. Vodanovid B. M., Sušák 394. Vode-Reicher-Ttirk, Ljubljana 383. Vodišek Albin, Maribor 384. Vodnik Alois, Ljubljana 161. Vodnikdedidi Jos., Ljubljana 273. Vogel Carl, Sarajevo 261. Vogel Franz, Ptuj 178. Vogel Henrik, Novi Sad 177. Vogel Michael, Zemun 180. Vögeli H. & Ch., Beograd 222. Vogler Dragotin, Cankova 590, Pudincl 135, 413. Vogler’s Josef & Hans Petanzer Sauerbrunnen, Petanjci 280. „Voika“ d. d., Ljubljana 463. Voivodid Giorgio, Gjenovid 345. Vojic Joviša M., Valjevo 436. Vojislav Karl, Vel. Kikinda 241. Vojnid Stevan, Sombor 276. Vojnovid Djordjo, Prilep 550. Vojnovid Pavle & Sohn, Badko Gradište 402. Vojnovid & Cie., Ljubljana 201. Vojnovid & Co., Sarajevo 630. Vojnovity Szteity és társa, Badko Gradište 317. Vojovid Ljubomir, Raška 464. Vojšió Božo, Nova Gradiška 464. Vojtic Artur-Zamlač, Varaždin 27 0 Vojvodich Trifun, Stara Pa-zova 457. „Vojvodina“, Erste serbische Ölfabrik, Novi Vrbas 310, 346. „Vojvodina“ Kappen- u. Hüteerzeugung, Novisad 522. „Vojvodina“ Stärke- u. Sirup-fabrik Jabuka bei Pandevo 579. Vojvodiner Gießerei A.-G., Novisad 204. Vojvodiner Schachtelindustrie, Subotica 473. Vök A. Ing. & Co., Ljubljana 516. Vök Ign., Ljubljana 229. Vokad Viktor, Dvor 380. „Volanl’s Lužina“ chem. Fabrik A.-G., Zagreb 296. Volf Josip, Pandevo 387. Volk A., Doinžale 321, Ljubljana 349. Volk Jakob., Soštanj 526. Volko A.-K., Panöevo 464. Volksaktiensparkassa, Nova-Gradiška 274, 626. Volksbuchdruckerei, Varaždin 492. Volksdampfmühle A.-G., Kloštar 323. Volksdruckerei, Maribor 487. Volkswirtschaftliche Bank, A.-G., Subotica 633, Novi Bedej 350, Padir 628, St. Mo-ravica 632. Volkswirtschaftsbank für Südserbien, Skoplje 631. Volos Artur, Veliká Gorica 169. „Volta“, T«chn. u. Elektrizitäts-A.-G., Vel.-Bedkerek 371. Vorkapid Andrija K.-G., Kar-lovac 476. Vošiek) Vinko, Koprivnica 485. Vošnjak Brüder, Ptuj 455. Votidki Josef, Vel. Kikinda 179. Vranid Ilusejin, Sarajevo 554. Vranie Ibrahim Br., Podgorica 550. Vranid Islamaga & Sohn, Sarajevo 523. Vranid Riza, Sarajevo 554. Vranie i Marjanovic, Pandevo 548. Vranidic Mato & Co., Sred. Slatina 332. Vranjaer Centralbank A.-G., Vranje 635. Vranjaer Elektrizität» A.-G., Vranje 364, 610 h. Vranjkid, Stamenkovid & Co., Leskovac 498. Vraujkic i drug, Leskovac 640 h. Vrankovic Svetislav, Kragujevac 299. Vrankovid Nikola, Ercegnovi 525. Vrbandic Dragutin, Zagreb 159. „Vrbas“ Handels A.-G., Banja Luka 527. Vrbinšak Drag, jun, Sarajevo 153. Vrbje, Elektrizitätswerk, Vrbje 364. Vrdnik, Staatl. Kohlenbergwerk 187. Vrdoljak Brüder, Split 190. Vrecko M., Polzela 432. „Vreme“ A.-G., Beograd 483. Vrhovnik & černe, Zagreb 307. Vrnjadkaer Erwerbsbank, Vr-njadka Banja 635. Vrtovec Filip, Celje 298. Vrzid J. i drug, Senj 890. Všetedka J. F. A.-G., Beograd 269, 318 , 282. Vudekovid Radovan, Cetin je 280. Vudetin itHovovid, Pandevo 489j 478. Vudevld Djordja & Sohn, SJo-nica 555. Vudic Andreja, Orahovica 233. Vudid Vinko, Popovada 167. Vucinic Krsto K., Podgorica 167. Vuditrner Kreditbank, Vuditrn 635. Vudkov Brada, Novisad 546. Vudkov i Čala, Novisad 546. 'Vudkovid Brüder „Riviera“, Kotor 312. Vudkovid Brüder A., Kotor 538, Kos. Mitrovica 591. Vudkovid Jovan K., Jagodina 380. Vudkovid Unjica, Čidevac 534. Vudkovid Vaso Dr., Lekenik 409. Vuckovic i Koen, Beograd 308. Vudo & Tamaskovid, Zemun 446. Vugrin Ante, Kostajnica 485. Vuhokovid Ili ja, Šid 153. Vujadinovid M. „Omladina“, Beograd 484. Vujadic Nikola, Podgorica 205. Vujevid Ljubomir, Sarajevo 207. Vujid Aleksandar O., Beograd 605. Vujid Jovo S., Banja Luka460. Vujid Milan, Beograd 867. Vujldid Djuro, Kolašin 538. Vujidid Risto, Mostar 477. Vnjidin Lazar, Vel. Bedkerek 493. Vujinovid Srgje, Zelenika 279, 356. Vujkovics J. & Co., Subotica 393 Vujoševid Radovan, Novisad 608. Vujovid Marko, Cetinje 475. Vujovid Mladen & Co., Beograd 423. Vukajlovid Slávko, Ruma 152. Vukalovid D., Ing., Beograd 640 h. Vukanovid Petar, Beograd 867. Vukašinovid E. i drug, Zagreb 614. Vukasinovic Kosta Nachhf., Maribor 452. Vukdetid Savo, Cetinje 590. Vukelid Dragan, Senj 456. Vukelid Josip, Sv. Jurajkod Senja 417. Vukelid Viktor, Križevcl 539. Vukic P. D., Zagreb 401. Vukojidid Živojin & Corap., Beograd 632, 497, Zemun 501. Vukojidid & Tomid, Kuráumlija 540.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!