Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn. - Page 91

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
91
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000236-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000236-91
Content
Inhaltsverzeichnis. 83 Till & Simid, Zagreb 150, Brod a. Suve 148. „Timber“ Ltd., Zagreb 401. Timočka Sreska Banka. Kra-Ijevo Selo 623. Tipographia A.-G., Zagreb 494, 496, Beograd 489. Tirnanid Nikola Ing., Beograd 146. Tischlerei u. Wagnerei, Industrie A.-G., Zagreb 439. Tiäina u. Keinfeljo, Zagreb 570. Tiskarna družba v. Mohorja, Prevalje 489. Tiskarna „Sava“ v. Kranju d. d., Kranj 485, 495. Tiäljar M., Virje 480. Tiäljarid Josip, Zagreb 180. Tiäma G., Novisad 351. „Titan“ A.-G., Kamnik 197. Titanit, A.-G. für ehem. Industrie, Zagreb 296, Mahično 288. Titel, Elektrizitätswerke 363. Tkalčid Stjepan, Zagreb 159. Tkalec Stjepan, Zagreb 460. Točkovid Klime, Ohrid 547. Todeschini Theodor, Sarajevo HJS, 237. Todorid Dušan, Zemun 638. Todorovic Altana Nikola ž., Gostivar 225. Todorovic Bora, Skoplje 434. Todorovid Božidar A., Beograd 221. Todorovic Bruder, Nil 640 k. Todorovid Budlmlr R., Novi-pazar 464. Todorovid Dragan S., Obreno-vad 546. Todorovid Estratlje, Tetovo 519. Todorovic Gjuro & Comp., Bijela 195. Todorovid Jovan, Skoplje 557. Todorovid, Lazid & Comp., Beograd 582. Todorovid Ljubomir J., Niä 545. Todorovid Milan K., Beograd 589. Todorovid Milován M., Kraljevo 426. Todorovid Mirodrag I’., Obreuo-vac 505. Todorovic Radivoje, Niä 517. Todorovid Randjel, Ljuberac 640. Todorovid Rista, Pi rot 549. Todorovid Sava, Štip 333. Todorovid Sima, Beograd 520. Todorovid Stanimir, Niä 327. Todorovid Svetolik, Niä 262. Todorovid Vlade, Beograd 146. Todorovid Z. M., Sviiajnac 492. Todorovid Zaso & Co., I’ale 412. Todorovid Schlick u. Co., Beograd 261. Tofovid Andrej, Tetovo 263. Toholj i Gavrilovic,vSkoplje 259. Tolazzi Richard, Čakovec 146. Tolentino M., Dubrovnik 535. Tolickog Sava, Vel. Bečkerek 493. Tolman Alojz Ing., Zagreb 251. Toman Felix, Ljubljana 161. Tomanovits György és Nagy Ferenc, Subotica 137. Tomalevid Ljubo, Foča 425. Tomašid Stjepan, Brod a. S. 533. Tomatovid Ivo, Split 583, Zagreb 584. Tomaževld Janko, Ercegnovi 451. Tomazin Ferdo, Šmartno bel Litija 891. Tomažin Matija, Rašica 432. Tomc Čiřil, Zagreb-Stubnik 356, 337. Tomc Franc, Ljubljana 383. Tome Fric, Goriéane Medvode 380, 407. Tomek Tomislav, Skrad 434. Tomid Aleksa, Kos. Mitrovica 606. Tomid Alekaander, Skoplje 391. Tomid Brüder, Pančevo 151. Tomid Dragan, Požega 178. Tomid Dragutin, Knin 525. Tomid Glig., Skoplje 154, 640 e. Tomid Miča B., Valjevo 241. Tomid Milan, Tetovo 263. Tomid Milorad, Valjevo 466. Tomid Miloš, Kraljevo 539. Tomid Milován S., Kraljevo 539. Tomid Milutin M., Petrovae447. Tomid Momčilo K., Skoplje 154, 640 f. Tomid Panta, Beograd 160. Tomid Slávko, Požega 413. Tomid Stojan, Skoplje 391. Tomid Vlajko, Krupac 463. Tomid & Stojadinovid, Beograd 175. „ Tomka Zak, „Agrikola“, Beograd 589, 640 f. Tomljenovid Mate, Lovinac 177. Tomljenovid Franjo, Bjelovar 347. Tomovic V., Kraljevo 539. Tomäič K., Zagreb 481. Tomšid Marija Ww., Vrhnika 336. Tornáié Mih., Vrhnika 397, 446. Tomsig Arturo, Suäak 394. Tonéid Stevo, Maribor 593. Tondolo Guido, Prelesje 135. Toni Milan de, Bogunje pri Cerknicl 375. Tönnioa G., Ges. m. b. H., Ljubljana 132, 149. Tönnies G., Ing., Ljubljana 229. Tonsic Stevo, Maribor 608. Topalovid Miloslav D., Nata-linoi 544. Topalovid Stranija M., Stragari 658. Topéejenko Benjamin Ing., Beograd 146. Topol & Comp., Zagreb 281. Topusko A.-G., Eisenbergbau und Gießerei, Zagreb 188, Topusko 186. Torbarevid Branko P., Beograd 221. Torbica Manojlo S., Palanka Smederevska 134. Torbica P. Korn.-Ges., Zagreb 236. Torer & Comp., Stara Pazova 332, 363. Torid Jakov & Brüder, Šibeník 207. Torontaler Agrarbank A.-G., Vel.-Bečkerek 635. Torontaler landwirtschaftl. Maschinenindustrie A.-G., Veliki Bečkerek 211. Torre Vjekoslav, Dubrovnik 451. Toäevid Bilbil, Skoplje 557. Toäid Luka, Sanski Most 167. Toäid Todor K., Caribrod 451. Tošid Vladimir, Niä 203. Toäid i Belie, Srorn. Karlovci 392. Toskid Dragntin, Kraljevo 509. Toäovid Ljubo, Dubrovnik 475. Tot Andrija, Senta 330 Tot Anton K., Novisad 233. Tot Josip, česterek 344. Toth Ivan, Požega 455. Toth i Johann, Apatin 460. „Totra“ Buuderfabrik G. m. b. H., Ljubljana 521. Toutenuit Ljudevit, Sedanj 345. „Tova“, Ges. m. b. H., Ljubljana 201. Tovarna lesnih izdelkov, Jur-klošter 426. Tovčar Drvara Stara, Perlez 387. Trajkovid Djoša, Skoplje 557. Trajkovld Jovan Pop, Skoplje 598. Trajkovid Nikola, Skoplje 557. Trajkovic Pavle, Beograd 194. Trajkovid Sava, Niä 262. Trajkovid Stojan, Tetovo 511. Trajkovid Svetislav K., Beograd 532. Trajkovid Vuksan, Kos. Mitrovica 462. Trampuá L., Ljubljana 346. Trandafilovid Janedko, Kraguje-vac 452. Transformator Elektrotechnische Fabrik G. m. b. H., Ljubljana 368. Transport A.-G., Subotica 611, Novisad 608, Vinkovci 612, Vukovar 612. Transport Ges. m. b. H., Split 610. Trappe d. d., Delibašino selo 196, 266, 358, 405, 502. Trappistenkloster, Banjaluka 344, Banjaluka 318. „Trata“ Elektro-WalzmUhle, Škofja Loka 331. Trata, Ges. m. b. H., Trata 354. Tratnik Leopold, Ljubljana 254. Trautmann Hinko, V araždin 561. „Travers“ A.-G., Zagreb 439. Travnlk, städt. Elektrizitätswerk 364. Trávnik Janko, Veliko Mlaéevo 396. Trávnik & Comp. A.-G., Kaonik 381. „Travunija“ A.- G., Trebinje 611. Trbovlje, Elektrizitäts-Ges. m. b. H., 364. Trebar Matija, Ljubljana 463. Trebid Jovan, Vel. Bečkerek 562. Trebien Jakob, Omoljica 328. Trebitsch Jakob, Stari Bečej 169. Trebitsch Miroslav, Vršac 355. „Trebjesa“ A.-G., NIkäid 267. Treml Franjo, Vukovar 156. Treo A.& Macun M., Ptuj 152- Treo Carolina, Ljubljana 463. Treo Rudolf, Ljubljana 119. Trepca Mines Limited, Beograd 181. Trepid Kajim, Prijedor 550. Treppo Leonard, Karlovac 131. Treppo I’etar, Zagreb 264. „Treska“ A.-G., Skoplje 415. Trgopromet A.-G., Požega 455. 6* m
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!