Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn. - Page 84

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
84
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000236-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000236-84
Content
76 Jugoslavien. Silberhorn Adam, Stari Vrbas 155. Silberschein Aleksander, Za- „ greb 306. Siler A. & Co., Ges. m. b. H., Ljubljana 574. Silicium, Ges. m. b. H., Ljubljana 161. Siljkovic S. & Co., Sisak 17S. „Silva“, Zagreb 399, Osijek 431. Šimecki N., Karlovac 537. Siinendld Kosta, Sombor 434. Simeonovid Mila, Vlkovija 174. Simeimovid Gjorgja, Kuzmin 132. Simid Aleksandar, Tetovo 435. Simid Alexander V. pregje Aleksa Popovid & Co., Skoplje 610. Simid Arandjel, Stragari 208. Simid Arsenije, Mladenovao 544. Simid Bojovid & Naumovid, Beograd 175. Simid Gjuro, Zagreb 158, Brod a. S. 146. Simid Josip, Maglaj 149. Simid J. & D. Ant c, Tuzla 354. Simid Lazar N., NiS 177. Simid Ljubomir R., Teslic 559. Simid Mateja, Tetovo 560. Simid Mita, Virovitica 242. Simid Niko, Gornji Žabař 536. Simid Paja Z., Palanka Smeder 695. Simid Rista & Toma, Orahovian 205. Simid Savo H., Tetovo 435. Simid Stanislav B. Žagubical80. Simid Stevan, Caribrod 424. Simid Stevan Ž., Rakovica 330. Simid Uroä i kompanija, Kra-gujevac 592. Simic & Markovid, Beograd 531. Simid Vitomir & Komp., Beograd 531. Simkó Mihály jun., Ruski Krstur 388. Simon Jakov A., Skoplje 556. Simon. Josif, Beograd 298. Simon & Ružinski, Zagreb 158. Simonld Vincenz, Mesto Sv. Urban 264. Simonji Ivan & Co., Zagreb 439. Simonovid Milodar S. i Comp., Sabac 464. Simovid Mitar S. & Söhne, Zabrežje-Obrenovac 420, 336. Simovid & Jovovid, Kragujevac 539. Simunec, Gregor & Miletid, Zagreb 159. Simunkovid & Koäir, Sarajevo 433. Sindid Gebr., Supetar-S.Pietro 277. „Sindag“ A.-G., Zagreb 373. Singer Adolf & llugo, Naäice 230. Singer Albert & Sohn, Kutina 226. Singer Dane & Co., Zagreb 481. Singer Dragutin, Prelog 455. Singer Ed. & komp., Beograd 347. Singer Jakob, Osijek 387. Singer Julius & Co., Sarajevo 302. Singer Ljudevit Ing., Zagreb 250. Singer Möbelhandel, Zagreb 439. Singer Mor & Sohn, Vclika-Kikinda 277. Singer Favao, Osijek 205. Singer Regina, Zagreb 439. Singer Slavko L., Beograd 221. Singer & Altmann,Bjelovar 311. Singer & Rosenberg, Zagreb 613, Koprivnica 606. Sinigoj Ignac, Ljutomer 443. Sinj Elektrizitätswerk Ges. m. b. H., Sinj 362. Sinko Karl, Skukovci 352. Sinkovec Anton, Komm.-Ges., Grosuplje 521. Sinkovec B., Kranj 299. Šinkovec J., Kamnik 537. Sion Juda S., Skoplje 556. Šipon Karl Söhne, Subotica 435. Sips Anton, Banja-Luka 192. Siračer Kaíkwerke A.-G., Zagreb 139. Sirak Johann, Maribor 202. Sire Fr., Kranj 592. Sire Rant d. z. o. z., Kranj 319. Širman & Kemper, Nakovo 326. Sirotkin D., A.-G., Novivrbas 327. Sirotkin D. W., Beograd 194. Sirotkin & Andrejev, Beograd 221. Sirteš Franja, Novisad 351. Sisak, Städt. Elektrizitätswerk 362. Sisaker Bierbrauerei A.-G., Sisak 267. „Siscia“ Feinlederfbk. A.-G., v Sisak 444, Zagreb 446. Sišica Mujaga Söhne, Varei 418. Šiška Ivan, Ljubljana 409, 428, Gorjanei 407. Si8ojevid Paja, Sr. Mitrovica 154. ,,Sit“ Ges. m. b. H., Split 168. Sitar & Svetek, Ljubljana 261. Sitnica A., Kozarae 591. „Siva“, Bürstenfabrik, Osijek 577. Sjenicki Milivoje J., Radujevac-Praliovo 609. Skabernó A. & E., Ljubljana 542. Skaberna Dragan, Zagreb 400. Skalar Franc, Ljubljana 428. Škalar P., Ljubljana 201. Skala Hinko, Brežice 404. Skala Karl, Kamnik 537. Skalovid Stevan, Skoplje 168. Skanovski Gjura & Co., Vel. Kikinda 506. Skansi Brüder & Jerid, Sumartin 599. Skaperda's Nikola Söhne, „ Skoplje 391. Škáre Ante, Split 392. Škarica Mido, Sarajevo 153. Skasa Franz, Velenje 418, 395, 364, 334. Skasa Ivan, Velenje 334. Skender Antun, Kuželj 516. Skenderovid Sali Tetovo 210. Skendrovid Viktor, Zagreb 263. Škerl & Batistid, Zagreb 356. Skevelid Veljko, Vršac 563. S. K. F. Erzeugnisse, A.-G. für den Vertrieb von, Zagreb 242. Skibar Andreas, Zvornik 159. Škiljan Mate, Crikvenica 147. Skoberne Pavel, Celje 348. Skodajid Djordjo, Blagaj 532. Skodreanu (Jira D., Skoplje 556. Skof Anton, Ljubljana 542. Škofid J., Vrpolje 397. Škofja-Loka, Elektrizitätswerk, 362. Skok Anton, Domžale 379, 406, Domžale 358. Skokie i drug, Bijeljina 532. Školný Vladimir, Dubrovnik 176. Skopal Filip, Klima 167. Škopek Eduard, Ljubljana 258. Skopljanovid Ahmet, Zvornik 572. Skoplje, Handelskammer 640 b Škrabar Alojz, Domžale 521. Skrabl Felix, Maribor 543. ŠkrbecFranjo, Ljubljana 383. Skulid Acim, Šabac 352. Skušek Fran, Maribor 517. Sládek Franjo, Vršac 524. Sládek Stevan jun., Vršac 437. Sladenkovid Milenko, Beograd 483. Sladkogora, siehe Süssenberger, Pappen- u. Papierfabrik Ges. m. b. H., Maribor 470, 480 II, Sladkivrh 470. „Sladkor“, Ges. m. b. H., Ljubljana 575. Sladoljev M. Ing. &Co., Zagreb 159. Sladovid D. Sisak 555. Slamnjak Ludvik, Grosuplje 425. Slamnjak Ludvik, Rašica 432. Šlanger Ignjat, Beograd 280. Slanovec L., G. m. b. H., Ljubljana 542. Šlare Filip, Kovin 132. Slatinaer Holzindustrie A.-G., Zagreb 421, 400, Slatina 415. Slatnar Anton, Kamnik 485. Slavec J., Kranj 148. „Slavex“ A.-G. für Forstlndu-strie, Zagreb 400, 421, 439, Brod 404, 424, Pakrac 412, 431. „Slavia“ A.-G. für Holzindustrie Zagreb 401, 421. Vinkovci 396, 419, Vrbovec 397. „Slavia“ Fabrik chem. Produkte A.-G., Zagreb 296, 278. Sláviček Ante, Osijek 151. „Slavija“ A.-G., Großdrogerie, Novi Sad 301. „Slavija“ Bank, Beograd 618, Sušak 633. Slavija, Mlihle, Vukovar 336. Slavnid Ignjat, Senta 555. Slavnid Milan, Grubišnopolje 582. _ Slavnid Nikola, Zagreb 373. Slavojid Anton, Tetovo 155. „Slavonija“ GroßbrennereiA.-G., Nova-Gradifika 274- „Slavonija“ Holzindustrie A.-G., Zagreb 439, Brod a. d. Save 424, 404, Draganidi 406, 321. SlavonÍ8Che Agrar - Sparkansa A.-G., Daruvar 621, Osijek 627. — Forstindustrie A.-G., Pakrac 387. — Hanf- und Flachsfabrik A.-G., Osijek 510, Vladislavce 511. — Holzindustrie A.-G., Zagreb 401, Dodoši 406, Požega 413.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!