Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn. - Page 783

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
783
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000236-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000236-783
Content
757 Allgemeine Inhalts übersicht. Firmenverzeichnis (weißes Papier) uach 16 Hauptbranchen u. 90 Gruppen (siehe Seite 761, 763, 765 u. 767) sowie nach Orten geordnet. Enthält Daten über Firmenwortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft Pferdestärken, Erzeugnisse, Spezialartikel, Proluk-tionszahlen, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung etc. 865 1358 Bankierbuch, Banken, Wechselstuben und Bankhäuser .... 1336 -1351 Warenverzeichnis graublaues Papier), Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Finnen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) ................. 1362-1479 Ungarisch-Deutsches und Englisch-Deutsches Register zum Warenverzeichnis (graublaues Papieri 1479—1533 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vorne). Alphabetisches Gesamt-reghter aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Mit Angabe der Seitenzahl im Werke, so das jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann . 769 — 848 Ortsverzeichnis (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist. 849-864 c Általános tájékoztató. Cégjegyzék (fehér papir) 16 főszakma. 90 csoport (lásd 761, 763, 765 és 767 oldalt) és helységek szerint rendezve. Tartalmazza a következő adatokat: cégszöveg, tulajdonos, cégvezetők, fiókok, alapítási év,sürgönyeim,munkáslétszám, a motorikus erőszolgáltatás módja és erőssége, gyártmányok, speciális cikkek, termelés mennyisége, export, telefon, postatakarékpénztári számla, bankösszeköttetés stb. 865—1358 Bankárjegyzék, bankok, bankházak és váltóüzletek.............. 1336—1351 Árujegyzék (szürkéskék papir), Az árucikkek alphabetikus jegyzéke. Minden egyes árúcikknél az összes cégek fel vannak sorolva, amelyek azt gyártják.................. 1362 1479 Magyar-német és angol-német mutató az árúi egyzékhez (szürkéskék papir) J 1479-1533 Tartalomjegyzék (elől, fehér papir). alfabetikus mutató az összes cégekről, szakmára és helyre való tekintet nélkül, az oldalszám megjelölésével, úgy hogy minden cég azonnal megtalálható ............... 769-848 Helységjegyzék (rózsaszín papir) Alfabetikus rendben. Az összes helységek jegyzéke, amelyek a könyvben előfordulnak, az oldalszámok megjelölésével, ahol a helységek és az összes ottani cégek előfordulnak . . 849—864 c
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!