Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 2369

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2369
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-2369
Content
Česko-německy seznam. 2389 Zacbycovače prachu na topná tělesa — Staubfänger Ober Heizkörper Záchranné přístroje — Rettungsapparate Zajišťovacl dráty k taveni — Schraelzsicherungs-dr&hte Základové isolaco motorů na surový olej — Rohölmotorenfundament-Isolierung Základové isolace — Fundament-Isolierungen Základové práce — Fundamentarbeiten Základy strojní — Maschinenfundamente Záklopkové koule — Ventilkugeln Záklopkové kfiže — Ventilleder Záklopkové stroje — Ventilmaschinen Záklopky — Ventile Záklopky pivní — llierventille Zámecké hodiny — SchloQuhren Zámečnické zboží — Schlosserwaren Zámišová kůže — Sämischleder Zámiáová kfiže, imitace— Sämischleder Imitation Zámky — Schlösser Zámky nábytkové — Möbelschlösser Zámky visací — Hangsclilösser Zámořské obaly — Übersee-Emballagen Zanely — Zanellas Západková kola — Sperriider Zápalky — Zündhütchen Zápalné dráty — ZUnddraht Zápalné kapsle pro puškové náboje — Zündkapseln für Gewehrpatronen Zápalné kolíčky — Ziindstiťte Zápalné prostředky — Zündmittel Zápalné éňfiry — Zündschnüre Zápalné stroje pro auta a motory — Zündmaschinen für Automobile u. Motoren Zápalné svíce pro výbušné motory — Zündkerzen lür Eiplosionsmotorc Zapalovače min. elektr. — Minenztindcr, elektrische Zapalovací akumulátory — ZOnd-Akkumulatoren Zapalovací stroje na miny — Minenzündmaschinen Zapalavadla elektr. — Zündapparate elektr. Zapalování dělových nábojfi — Zünder für Artillerie-Geschoße Zapisovací teploměry — Registrier-Thermometer Zapouštění kamna — Einsetzöfen Zapouštěci Šňůry — Einsteckschnüre ZapouStěcí zámky — Einstemmschlösser Zápuslkáři — Gesenkschmiede Zářezy pro válcovny — Walzwerklehren Zářivá barva (Diabolin) — Leuchtfarbe (Diabolin) Zařízeni acetylénová — Azetylenanlagen Zařízení archivní — Archiveinrichtungen Zařízení brusiren skla — Glasschleiferei-Einrich-tungen Zařízení brusiren dřeva — Holzschleifereieinrich-tungen Zařízeni brusiren kovu — Metallschleifereieinrichtungen Zařízeni bytů — Wohnungseinrichtungen Zařízení čerpací — Pumpanlagen Zařízeni cihelen — Ziegeleieinrichtungen Zařízeni cukrárenská— Konditoreioinrichtungon Zařízení čistíren vody — Wasserreinigungsanlagen Zařízení dvorů pro chov 4růbeže — Geflügelhofeinrichtungen Zařízení elektr. signálních hodin ku kontrole hlfdačft — Elektr. Wächterkontroll-Signaluhr-Anlagen Zařízeni hasíc! — Feuerlösch-Einrichtungen Zařízeni hotelových kuchyní — Ilotelküchenein-richtungen Zařízení hvězdáren — Sternwartoeinrichtungen Zařízeni chemických prádelen — C'hem. Waschorei-einrichtungen Zařízení chlévů a stáji — Stalleinrichtungen Zařízeni jatek — Schlachthanseinrichtungen Zařízeni k dobývání uhlí — Kohlenförderungs-anlagen Zařízení k měkčeni vody — Wasserenthärtungs-anlagen Zařízení k mleti brambor — Kartoffelmahlanlagen Zařízeni k obstarávání ohnišťových roštů — Rostbeschickungsanlagen Zařízení k odmanganování vod — Wasser-entmanganungsanlagen Zařízení k sterilisováni vody — Wassersterili-sationsaniagen Zařízení k výrobě kyslíku — Sauerstoffgewinnungsanlagen Zařízení k vysušování dřeva — Ilolztrockenanlagen Zařízení k zaopatřování vodou — Wasserversor-gungsanlagen Zařízení k zpracování mršin — Kadaververar-arbeitungsanlagen Zařízení kaváren — Kaffeehauseinrichtungen Zařízení kávových třldíren a čistíren — Kaffée-reinigungs- und Sortieranlagen Zařízení kinematograffi — Kino-Einrichtungen Zařízeni kolečkových skluzavek — HoUenrutschen-anlagen Zařízeni kováren — Schmiedeeinrichtungen Zařízení kyslíkových lázni — Sauerstoffbáder-einrichtungen Zařízení laboratoří — Laboratoriuraeinrielitungen Zařízení listových registratur — Kartenregistratureinrichtungen Zařízení na chlazeni vzduchu — Luftkühlanlagen Zařízení na od mízování — Eutnebelungsanlagen Zařízení na vlhčení vzduchu n přístroje — Luft-befeuchtungsanlagen und Apparate Zařízení odprašná — Entstaubungsanlagen Zařízení na spalování odpadků a smetí — Müllverbrennungsanlagen Zařízeni na výpravu rud — Erzaufbereitungsanlagen Zařízení na vodíkový plyn — Wasserstoffgasanlagen Zařízení na vodní plyn — Wassergasanlagen Zařízení na výrobu klihu — Leimfabrikseinrich-tung Zařízení na vypravení uhlí — Kohlenaufbereitungsanlagen Zařízeni na vypravení tuhy — Graphitaufberei-tungsanlagen Zařízení nemocniční — Krankenhauseinrichtungen Zařízeni niklovacich ústavů — Vernickelungsanstaltseinrichtungen Zařízení obchodů — Geschäftseinrichtungen Zařízeni obor — Wildparkeinfriedungen Zařízení octáreň — Essigfabrikseinrichtungen Zařízení olejáren — Ölfabrikseinrichtungen Zařízeni na olejový plyn — Ölgasanlagen Zařízení papíren — Papierfabriksanlagen Zařízeni petrolejových rafinerii — Petroleum raffinerieeinrichtungen Zařízeni pil — Sägewerkseinrichtungen Zařízení pivovarská — Brauereieinrichtungen Zařízení pivovarů — Brauereianlagen Zařízeni plynáren — Gasanlagen Zařízeni plynových generátorů — Generatorgasanlagen Zařízení prádelen — Wäschereianlagen Zařízeni připraven teplé vody — Warmwasserbereitungsanlagen Zařízení rafinerii — Raffinerieeinrichtungen Zařízeni restaurací — Restaurationseinrichtungen Zařízení řeznická — Fleischhaaereieinrichtungen Zařízení skladišť — Lagerhauseinrichtungen Zařízení sladoven — Malzfabrikseinrichtungen Zařízení správkových dílen — Reparaturwerkstätteneinrichtungen Zařízení topeni teplou vodou — Warmwasserheizungsanlagen Zařízení topenišť — FenerungBanlagen a) ze železa — aus Eisen b) z kamene-ans Stein Zařízeni topenišť parních kotlů — IJampfkessel-1 feuerungsanlagen Zařízení továren laků — Lackfabrikseinrichtungen 147*11
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!