Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 2364

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2364
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-2364
Content
2334 Česko-němeclíý seznam. Topení Burovým olejem — Rohölheizanlagen Topení Todou — Wasserheizung Topeni vzduchem — Luftheizung Topeniště na odštěpky a hohlovaěky, — Spáne-u 11 olzahfälle-Feuernngen Topeniště na surový olej — Rohölfeuerungen Topeniště na uhelnou mouku — Kohlenstaubfeuerungsanlagen Topeniště parních kotlů — Dampfkesselfeuerung Topeniště se spodním průtahem — Unterwindfeue-rnngen lepidla — Heizapparate l
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!