Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 236

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
236
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-236
Content
230 Seznam míst. Ooubrava u obce Panské Dubenky, Mähr-Schles., Y Studená, Jihlávka-Sv. Kateřina, 39 Ew., PB. Dačice, OB. Telč, HK. Brno. Textilindustrie. 1530. Ooubrava, Blirn., <*o>, Y u. Sw Svijany-Podolí, 683 Ew. (čs.), PB. u. GB. Mnichovo Hradiště, HK. Reichenberg. Bauunternehmen, Sägewerk. 395, 1244. Doubrava s. Oobraken. Doubravioe nad Svitavou, Mhr.-Schles., <3oL Y, 5Ü, 1437 Ew. (čs.), PB. Boskovice, GB. Blansko. HK. Brno. Mühle, Elektrizitätswerk, Sägewerk. 1072, 1140, 1244, 1625. Ooubravice u Dvora Král. n. L., Böhm., , Y loco, Hi? Dvůr Králové n. L., )*Ő® Ostro-měř—Dvůr Králové n. L., 883 Ew. (čs.), PB. u. GB. Dvůr Králové n. L. Glassteinschlei-ferei. 491. Ooubravka, s. Plzeň. Ooubravník, Mähr.-Schles., , tu. ^ loco, Hä® Velká Čermná— Rychnov n. Kněžnou, 2173 Ew. (2139 čs., 17 d.), PB. Rychnov n. K., GB. Kostelec n. Orl., HK. Hr. Králové. Mühle, Wattafabrik, Bleicherei u. Färberei. 1060, 1474, 1625. Ooudlevoe s. Plzeň. Ooupě, Mähr.-Schles., Y Telč, §51 Hodice, 270 Ew. (čs.), PB. Dačice, GB. Telč, HK. Brno. Steinbruch. 443. Doupov, siehe Duppau. Dráohov, Böhm. , Y Soběslav, Mezi-mosti-Veselí, 575 Ew. (čs.), PB. Třeboň, GB. Veselí. Mühle, Säge, Elektr.-Werk. 1072, 1140, 1244. Drahanovioe, Mähr.-Schles., , Y u. Sw, 1825 Ew. (1742 čs., 39 d.), PB. u. GB. Hranice, HK. Olomouc. Mühlenindustrie. 374, 1072, 1286. Drahovo, Karp.-Rußl., ZqI loco, Y u. fe Buštino, 4021 Ew. (3400 r., 28 ung., 18 čs.), PB. Cliust. Sägewerk. 1244. Drahowitz (Drahovice), Bhm., ‘ZqI u. Y loco, Karlsbad,Hä® Karlsbad—Kysibl-Kyselka, 6198 Ew. (5796 d., 213 čs.), PB. u. GB. Karlsbad, HK. Eger. Ind.: Säge, Wäschereien, Buchdruckerei, Zementfabrik, Chemische Fabrik, Elektr.-Werk. Gasthöfe: Schützenhalle, Augarten, Anton Mann), Josef Zellen, Überfahrt. 374, 577, 792, 804, 961, 1140, 1176, 1244, 1286. 1425, 1625, 1760. Drasov, Mhr.-Schles., loco, Hä® nach Skalička u. Nužtřov, 1036 Ew. (1018 es., 18 d.), PB. u. GB. Tišnov, HK. Brno. Elektr. Apparatefabrik. 1176. Dražíce, Bhm., , Y Nové Benátky, Chrástecký Dvůr, Stádlec-Tábor, 214 Ew. (čs.), PB. Ml. Boleslav, GB. Nové Benátky, HK. Reichenberg. Chem. Fabrik, Mühlen, Elektr.-Werk. 961, 1072, 1140, 1176, 1737. Dražičky, Bhm., u. Y loco, Bystřice p. HoSrýnem, Bě® Přerov— Bystřice p. H.—Vsetín, 1528 Ew. (čs.), PB. Holešov, GB. Bystřice p. Hostýnem, HK. Olomouc. Zuckerindustrie. Ziegelei. 343, 395, 1677. Drhovle Zámek, Böhm., u. Y loco, Rožňava, 706 Ew. PB. Rožňava. Bergbau. 548. Drnholeo, siehe Dürnholz. Drozdov, Bhm., Y-$§5 Cerhovice, 800 Ew. (es.), PB. u. GB. Hořovice, HK. Praha. Chem. Fabrik. 961. Drozdov, Mhr.-Schles., Y u- 5Ü Hoštejn, 679 Ew. (čs.), GB. u. PB. Zábřeh, HK. Olomouc. Holzwarenerz. 1286. Drysice, Mhr.-Schles., Y u- iw Ivanovice na Hané, 781 Ew. (čs.), PB. u.GB. Vyškov, HK. Brno. Steinbruch. 443. Držkov, Bhm., u. Y loco, Eisenbahn-Haltestelle : Plavy-Držkov, 986 Ew. (es.), PB. Semily, GB. Železný Brod, HK. Reichenberg. Glasschleifereien, Weberei. 491, 1474. Držovice, Mhr.-Schles., <3o/, Y u. Sü Prostějov, B2f® Olomouc — Prostějov, 1178 Einw. (čs.), PB. u. GB. Prostějov. Ziegelei. 343. Dub n. Moravou, Mhr.-Schles., u. Y loco, m Brodek, Bä® Olomouc—Kroměříž, nach Prostějov u. Tovačov, 1091 Ew. (čs.), PB., GB. u. HK. Olomouc. 1124. Dubá s. Dauba. Dubenec, Bhm., Qcd u. Y loco, m Dvůr Králové n. L., Bä® Dvůr Králové n. L.— Velký Vieštov u. nach Jaroměř, 981 Ew. (512 d., 464 čs.), PB. u. GB. Dvůr Králové n. L., HK. Reichenberg. Likörfabrik. 907, 1687. Dubl, siehe Eichwald. Dubl, Bhm.,
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!