Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 2359

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2359
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-2359
Content
Česko-nemecký seznam. 2329 Stožáry na elektr. vedeni — Leitungsmaste Strojba porculánu — PorzeHanmontierung Stroje a lisy na drážkové tašky — Falzziegel-maschinen a. -Pressen Stroje a nářadí orné — Ackermaschinen und Gerate Stroje a přístroje pro skelné kuté — Glasfabriksmaschinen u. -Apparate Stroje a zařízeni továren na umělá hnojiva — KunstdQngerťabriks-Maschinen u. Einrichtungen Stroje běliěské — Bleichereimaschinen Stroje dekatovací — Dekatier-Apparate Stroje drtici — Desintegratoren 8troje drtici a rnleci na tvrdé hmoty — Hartzer-kleineruugs-Maschinen Stroje hornické — Förderanlagen Stroje k mraženi — Gefriermaschinen Stroje k naplňováni krabiček leštidlem — Wichs-BchachtelfQllmasOhinen Stroje k obýbáni obruči — Reifenbiegemaschinon Stroje kopírovací — Kopiermaschinen Stroje k opletání hadic — Schlauchumfleeht-maschinen Stroje k paličkováni krajek — Spitzenklöppelmaschinen Stroje k rýhování tyči — Stangenschrämmaschinen Stroje k seti řepy — Rübensäemaschinen Stroje k ucpáváni rour — Rohrdichtmaschinen Stroje k vyráběni kos — Sensenwerkmaschinen Stroje k výrobě bonbonů — Bonbonsmaschinen Stroje k výrobě vaty — Wattefabrikationsmaschinen Stroje k vyzrúování kukuřice — Maisrebler Stroje k žeti kukuřice — Maiserntemaschinen Stroje ku klepání koberců — Teppichklopf-maschinen Stroje ku krájení těsta — Teigteilmaschinen Stroje lámací, trdlice — Brechmaschinen Stroje leptací — Beizmaschinen Stroje pro brusírny drahokamů — Edelsteinschlei-ferei-Maschinen Stroje na cementové tašky — Zementdachstein-Maschinen Stroje na cigaretový papír — Zigarettenpapier-Maschinen Stroje na čistění ječmene — Gerstenputzerei-maschinen Stroje na čištěni jetelového semene —• Kleesamenreinigungsmaschinen Stroje na čistění peněz — Můnzenschabmaschinen Stroje na dobývání petroleje — Petroleamberg-baumaschinen Stroje na dojení — Melkmaschinen Stroje na drátěná lana — Drahtseilmaschinen Stroje na drobné zboží železné — Kleineisenzeugmaschinen Stroje na impregnování — Imprägniermaschinen Stroje na kaiserky (hvězdy) — Semmelerzeugungsmaschinen (Stern-Kaisersemmelerzeugungs-Ma-schinen Stroje na knoflíky — Knopfmaschinen Stroje na kosení trávy — Rasenabschneider Stroje na kožené zboží ozdobné — Ledergalanteriewarenmaschinen 8troje na krájeni cigaretového tabáku —Tabak-scbneidemaschinen für Zigarettentabak Stroje na liti sviček — Kerzengieűmaschinen Stroje na míchání malty — Műrtelmischmaschinen Stroje na mícháni tmele — Kittmischmaschinen Stroje na misení bramborové moilky — Kartoffelmehl-Mischmaschinen Stroje na misení mouky — Mehl-Mischmaschinen Stroje na mražené — Gefrornes-Maschinen Stroje na nitě — Zwirnmaschinen Stroje na obrábění plechu — Blechbearbeituogs-maschinen Stroje na obvazy — Verbandstofímaschinen Stroje na opřádání sklem — Glasüberspinn-maschinen Stroje na papírové sáčky — Papiersackmaschinen 8troje na párátka — Zahnstochermaschinen Stroje na plechové obaly — Blechemballagen Maschinen Stroje na pletené zboží — Wirkwarenmaschinen Stroje na plsť — Filzmaschinon Stroje na potištění rolet — Rouleauxdruckmaschinen Stroje na prášení pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na práškování — Pulverisiermaschinen Stroje na přípravu píce — Futterbereitungs-maschinen Stroje na ražení mincí — MQnzenprägemaschinen Stroje na rozdrobňovaní palivového dříví — Brennholz-Zerkleiueruugsmaschinen Stroje na rozmetání hnoje — Důngerstreumaschlnen Stroje na rušení nebo dušení lesku — Glanzab-zieh- oder Dampfabmasehinen Stroje na řezání šroubů — Schraubenschneidemaschinen Stroje na řezání vzorků a nástroje — Muster-schneidma8chinen und Werkzeuge Stroje na sekání masa — Fleischhackmaschinen Stroje na sekání řepy — Rübenhackmaschinen Stroje na šindele — Schindelmaschinen Stroje na sklízení brambor — Kartoffel-Erntemaschinen Stroje na stáčení a čistění láhví — FlasehenfOll-u. Keinigungsmaschinen Stroje na štípání kamene — 8teinspaltmaschinen Stroje na stříhání hovězího dobytka — Rinder-Bchermasehinen Stroje na stříhání koni — Pferdeschermaschinen Stroje na strouhání housky — Semmelreib-raaschinen Stroje na sušení vlny — Wolltrockenmaschinen Stroje na šněrovací řemínky — SchnOrriemen-maschinen Stroje na těstoviny — Teigwarenmaschinen Stroje na třídění brambor — Kartoffel-Sortiermaschinen Stroje na třídění mincí — Münzsortiermaschinen Stroje na třídění uhlí — Setzmaschinen für K ohlensorti eranlagen Stroje na uzavírání láhví lepenkovými plátky — Pappscheiben-Flaschenverschließmaschinen Stroje na válcový tisk — Walzendruckmaschinen Stroje na vázání snopů — Garbenbindemaschinen Stroje na vinutí rohlíků — Kipfelrollinaschinen Stroje na vyklepáváni pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na vyrábění magnetů — Maschinen zuř Magnetfabrikation Stroje na vyrábění nábytku (pro nábytek z ohýbaného dřeva) — Möbelt'abrikations-Maschinen (für Möbel aus gebogenem Holze) Stroje na vyrábění obálek — Kuverterzeugungs-Maschinen Stroje na vyrábění sudů — Maschinen zur Herstellung von Fässern Stroje na vyrábění obuvi (Rychlosekací stroje — Schuhmaschinen (Brtlcken-Schnellstanzen) Stroje na vyrážení klínových drážek — Keilnuten-stoQmaschinen Stroje na výrobu cigaret, dutinek — Zigaretten-hülsen-Erz. -Maschi nen Stroje na výrobu čokolády — Schokoladefabriks-Maschinen Stroje na výrobu drátěnek — Drahtstiftenma-schinen Stroje na výrobu drátu — Drahtfabriksmaschinen Stroje na výrobu dřevěných perel — Hoizperlen-Erz. -Maschinen Stroje na výrobu dřevité vlny — Holzwoll-maschinen Stroje na výrobu držátek — Federhaltererz.-Ma-schinen Stroje na výrobu kartáčů — Bürstonfabrikations-M aschinen Stroje na výrobu klenotnického zboží — Bijoute-riewaren-Erzeugungsmaschinen
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!