Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 23

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-23
Content
19 II. Továrny na vlněné zboží 1511—1526 III. Výroba pleteného a stávkového zboží..................... 1526—1542 IV. Len, plátno, konopí, juta, průra. provaznický, nitě . 1542—1562 V. Továrny na hedvábí, výroba hedváb. zboží . . . 1562—1569 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží..................... 1570 —1576 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba áněrovaček 1576—1602 VIII. Výroba koberců . . 1602-1606 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky) ... . 1606—1611 X. Různé (stuhové a ozdobné zboží atd.).......................1611-1622 XI. Pomocný průmysl (barvírny, úpravny, bělidla) . . 1622—1636 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1636 — 1644 XIII. Obchod textilními výrobky 1644—1671 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1671-1674 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1675—1685 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.) . ... . 1685-1694 0. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1695 II. Soustružníci dřeva . . . . 1698 III. Výroba vějířů . . . . — IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1704 V. Škroby ..... . . . 1706 VI. Výroba deštníků . . . . 1709 VII. Obchod houbami . . . . . 1710 VIII. Průmysl hračkářský . . . 1711 XI. Tabák . . . 1712 X. Filmový průmysl . . . . . 1713 XI. Obchodníci střevy . . . . 1715 XII. Různé . . . . 1716 P. Dovoz a vývoz . . 1725 R. Zasilutelé n skladiště zboží . 1732 S. Důvěrní kanceláře a revisoři knih...........................1759 T. Informační a inkasní kanceláře 1764 U. Ranky a bankovní domy . . 1767 V. Ministerstva..................1822 W. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1830 Dodatek............................1854 II. Schafwollwarenfabriken 1511-1526 III. Strick- und Wirkwarenerzeugung 1526—1542 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 1542—1562 V. Seidenspinnereien u. Seidenwarenfabriken . .... 1562—1569 VI. Stickerei waren- u. Spitzenerzeugun g 1570-1576 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche-und Miedererzeuger, Pfaidler 1576-1602 VIII. Teppich-Industrie . . 1602—1606 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1606-1611 X. Diverse (Band- und Posamentenindustrie etc.) . . . 1611—1622 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1622—1636 XII; Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Game etc.) 1636—1644 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1644—1671 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger .................... 1671—1674 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken) . 1675—1685 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.) .... 1685 1694 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1695 II. Drechsler.....................1698 III. Fächerindustrie ...........— IV. Federn und Roßhaare . . . 1704 V. Stärke . 1706 VI. Schirmindustrie ... 1709 VII. Schwämmehandel . . . 1710 VIII. Spielwaren-Industrie .... 1711 IX. Tabak-Industrie..............1712 X. Film-Industrie...............1713 XI. Darmhändler..................1715 XII. Diverse • . . 1716 P. Importeure und Exporteure 1725 R. Spediteure und Lagerhäuser 1732 S. Treuhänder und Bücherrevisoren ............................1759 T. Informations- und Inkassobüros 1764 U. Bankierbuch......................1767 V. Ministerien...................1822 W. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 1830 Nachtrag .......................... 1854 2*u
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!