Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 213

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
213
Original pagination
199 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-213
Content
Inhaltsverzeichnis. 199 Žalud Antonín, Praha 1346. Žalud Bd., Praha 1313. Žalud Paul, Terezín 852. Žaluda J., Nový Bydžov 1006. Žaludek J. a spol., Zlín 1601. Žatecký Jan, Brno 1175. Ždárský Antonín, Frankstadt 343. Ždímal Viliam Ing:., Bratislava 390. Želcsný Adolf, Znojmo 729. Železářská obchodní spol. s r. o., Praha 785. Železný Jan, Lomnice 1585. Železný Jaroslav, Brno 393. Železný Josef, Černé Budy 394. Železný Miroslav, Čáslav 804. Železo Antonín, Krěín 350. Želiv, PrUmontrantenser Kloster 371 . Želizer Ziegelei-Oes. in. b. H., Želiezovce 371. Žemlička Fr., Praha 1313, 698. Žemlička Frant. nást., Jindřichův Hradec 1002. Žemlička F., Prosetín 459. Ženatý E., Ing'. & Co., Mor. Ostrava 410. Ženatý Stanislav, Pardubice 1588. Ženišek Ant., Praha 986. Ženíšek František, Praha 1313. Ženíšek Václav, Plzeň 673. Žert Iludolf u. Friedrich, Kolín 349. Žid Heinrich & Comp., Žam-berk 1509, 1636, 1274, 1325, Rychnov 1500. Žid J., Velký Dřevíc 1506, 1560. Žid Josef, Hronov 416. Žid Itoman & Söhne, Hronov 1603. Žid a spol., Hudéice 446. Žid a spol., kom. gpol., Praha 1596. Žldllcký F., Praha 986. Žllinaer Cellulosefabrik A.-G., Žilina 1389, 1168, Bratislava 1378, Poprad 1384. Žilinská v súkenná továrna lič. spol., Žilina 1168. Žítek a Vaněk, Praha 698. Žitka Jan, Praha 923. Žitný Jaroslav, Praha 1556. Živec Josef, Kostelec 519, 1252, _ 1295. Živna Antonín, Tábor 1730. Živnostenská banka, Praha 1807, 586 (Kohlengeschäft), Aussig 1770, Bratislava 1775, Brno 1777, české Budějovice 1779, Hodonín 1783, Hradec Králové 1784, Jihlava 1786, Karlsbad 1787, Kolín 1788, Košice 1789, Mělník 1793, Mla- dá Boleslav 1793, Mor. Ostrava 1791, Německý Brod 1795, Olomouc 1798, Pardubicel798, Pisek 1799, Plzeň 1800, Prostějov 1808, Reichenberg 1809, Tábor 1813, Teplitz-Schönau „ 1814. Zivnustka Karel, Hradec Králové 400. Živný František L., Louny 650. Živný Ludvík, Mšeno 833. Životský O. u. J., Brno 939. Žížka Antonín, Praha 427. Žižkas Gabriel Ncbf., Praha 698, 458, 769. Žižka Heinrich, Bernartice 1698. Žižka Josef, Žirovnice 1463. Žižka Karel, Brno 1713. Žižka Vilibald, Dačiee 857. Žižkovský A., Veselí n. Luž. 944. Žižlavský Boh. a syn., Veselí n. Mor. 1096. Žižlavský Václav, Brno 612. Žofka K., Brno 828. Žofka Karel, Praha 1205. ŽoužolkovaAnna, Postřelmov380. Žuffa Andreas & Söhne, Palúdzka 1334. Župka Johann, Praha 1118. Žurek Nándor a spol. Pieštany 1007. TAGESBOTE führende deutsche Tageszeitung .Mähren-Schlesiens, erscheint zweimal täglich, großer Volkswirtschaftsteil MONTAG-MORGEN mit der Beilage von Woche zu Woche und ausführlichen Sportberichten NEUES VOLKSBLATT, die billige Tageszeitung Mähren - Schlesiens NEUES VOLKSBLATT FÜR BÖHMEN, die billige Tageszeitung Böhmens ^ VERLAG TRIEDR. IRRGANG • BRÜNN i I50 Jahre Rudolf M. Rohrer • Brünn Budidruckerei, Steindrutkerei, Budibinderei, Verlag Budidruck • Illustrationsdruck * Farbendruck » Lithographie • Reliefdruck • Steindruck • Prägedruck v*
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!