Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-21
Content
17 G. Potravinářský průmysl. I. Mlýny, rýžárny a výroba krup 1066-1099 II. Výroba těstovin, pekárny 1099-1101 III. Továrny na uzenářské zboží 1101—1105 IV. Továrny na konservy 1105—1116 V. Pražírny kávy . . . 1116—1119 VI. Kávové náhražky . . 1119—1122 VII. Průmysl mléčný, sýrárny 1122-1131 VIII. Jedlé oleje, kokosové tuky a výroba margarinu....................1131—1134 H. Elektřina a elektrotechnika. I. Elektrické centrály . 1135—1168 II. Elektrotechnické potřeby, elektrotechnické závody . . 1168 — 1213 J. Dřevo-prumysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . 1214—1236 II. Pily ................ 1237—1276 III. Výroba a obchod dřev.-, lýkov.- a košík.zbož.a nábytkem 1276—1326 IV. Kork a průmysl korkového zboží 1326-1328 K. Kožní a obuvní průmysl. I. Výroba koží, jirchárny, kožišiny 1329—1338 II. Továrny koženého zboží, Čepice a kožisnické zboží . . 1338—1348 III. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřebami atd. 1348—1363 IV. Obuv a potřeby obuvnické 1363—1372 V. Rukavice.............. 1372—1376 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu . . 1377—1389 II. Výroba papírového zboží 1389-1405 III. Obchod papírem a, papírovým zbožím.................. 1405 — 1417 IV. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . 1417—1457 V. Knihařství, továrny obch. knih a pouzder............. 1457—1463 VI. Drevorytiny, klišé štočky, atd. 1463-1464 VII. Obchod uměl. výrobky (olejomalby, olej otisky, akvarely atd.) 1464—1465 M. Textilní promysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 1466-1511 G. Lebensmittel-Industrie. I. Mühlen-, Reisschälereien und Roll- gerste................... 1066—1099 II. Teigwarenfabriken, Brotfabriken 1099-1101 III. Wurst- und Selchwarenfabriken 1101—1105 IV. Konservenfabriken . 1105—1116 V. Kaffeeröstereien . . . 1116—1119 VI. Kaffee-Surrogate . . 1119—1122 VII. Milchindustrie, Käsereien 1122-1131 VIII. Speiseöle, Kokosfett u. Margarineerzeugung ................. 1131—1134 H. Elektrizität und Elektrotechnik. I. Elektrische Zentralen 1135—1168 II. Elektrotechnische Bedarfsartikel, Elektrotechniker . . 1168—1213 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forst-Industrie, Holz-und Waldexploitation 1214 — 1236 II. Sägewerke............... 1237—1276 III. Holzw.-, Bastw.-, Korbw.-, Möbel-Erzeugung u. -Handel 1276—1326 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 1326—1328 K. Leder- und Schuh-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1329-1338 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren . . . 1338—1348 III. Handel m. Leder, Lederwaren, Gerbstoffen, Häuten etc. . 1348—1363 IV. Schuhe u. Schuhwaren 1363—1372 V. Handschuhe .... 1372—1376 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 1377 — 1389 II. Papierwarenerzeugung 1389—1405 III. Papier- und Papierwarenhändler 1405—1417 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . 1417—1457 V. Buchbinder, Geschäftsbücherfabriken und Etuimacher . 1457—1463 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. . . ... 1463—1464 VII. Kunsthandlungen (Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc.) 1464-1465 M. Textilindustrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 1466—1511 211
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!