Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 196

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
196
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-196
Content
182 Inhaltsverzeichnis. Unruhov6 Marie, Praha 696. Unter-Tannowitz, Gemeinde-Ziegelei 368. Unzeitig Ing. & Seidel, Hains-pach 1672. „Urania“ Druck- u. Verlagsges. m. b. H., Fischern 1425. „Urania“ Kinematografická Úč. spol., Bratislava 1713. „Urania“ knihkupectvo, Zvolen 1417. Urbach Allred Söhne, Probstau 523. Urbach Eml. & Co., Praha 1055, Kolín 1688, 1707. Urbach Isidor, Košice 808. Urbach Ludevit, Košice 831. Urbach Ludwig, Praha 766. Urbach & Co., Tepl.-Schönau 1063, 1034. Urban A., Brno 1407. Urban Brüder, Rakovník 1314. Urban Bruno, Troppau 1210. Urban Eduard, Olomouc 834. Urban Emanuel, Unhošť 875. Urban Emil, Reinowitz 505. Urban Fr., Gablonz 533, 739. Urban Franz, Ober-Leutensdorf 1303, 1327. Urban J. L. Olomouc 453. Urban Jaroslav, Kladno 578. Urban Jaroslav Ing., Praha 696. Urban Josef, Choceň 617. Urban Kohlenhandels A.-G., Bratislava 575. Urban Ladislav a spol., Praha 1104. Urban Ludwig, Jechnitz 637. Urban Ludvik, Rakovník 1104. Urban Oldřich. Rakovník 942. Urban Petr, Jičín 1292. Urban Václav, Praha 1041. UrbanWenzel, Kralupy 520, 741. Urban & Cie., Praha 1041. Urban & Co., Scheies 1730. Urban & Dr. Stein, Praha 1016. Urbanczyk Franz Ing., Fryítát 344, 1245. Urbanec Jan, Moravské Budějovice 1333. Urbánek Ferdinand a synové, Praha 1462. Urbánek Fr. A. a synové, Praha 1722. Urbánek Hngo, Trenčín 367. Urbánek J. & Comp., Komár 448. Urbánek Mojmír, PrahaJ850. Urbánek a spol., Trnava 1454. Urbanetz & Co., Komm.-Ges., Wurzelsdorf 437, 385, 1325. Urbanik Jan, Vrbétice 1097. Urbánková Marie, Heřmanův Městec 632. Urbanovský K., G. m. b. H., Rosice 707. Urbanovský Vincenc, Brno 611. UrbaBchek Karl, Mahr.-Schöu-r berg 742. Úřednický peněžní ústav spol. s o. r., Brno 1777. Ürge Ľudovít, Bratislava 826. Uříčař Fr., Strážnice 1319. Urr Georg, Košice 1295. U. S. S. R. Handelsverwertuug, Praha 1720. Ústí nad Orlicí, Städt. Elektrizitätswerke 1165. Ústředna českoslov. obchodních a živnostenských komor, Pra- , ha 1830. Ústredná ludová banka Žitného ostrova úč. spol., Dunajská Středa 1780. Ústredná pálenica družstevná, Nitra 918. — družstvo, Pezinok 896. Ústřední banka českých spořitelen, Praha 1806, Bratislava 1775, Brno 1777, Duch- f cov 1780, Leitmeritz 1790. Ústřední elektrárny akc. spol., Praha 1158, Seestadtl 1160, Štěchovice 1161. Ústřední mlékárny, český Těšín , 1123. Ústřední Svaz Československých Průmyslníků, siehe Zentralverband der čsl. Industriellen. Utitz Brüder, Praha 1335. Utitz Gustav, Praha 1346, 1375. Utner Herbert Ing. Jauernig, 1250, 1292, 447. Úvěrná banka úč. sp. s. Creditbank A.-G. Úvěrní spolek záložna a zastavárna, Prostějov 1808. Úvěrová pojišťovna a. s. Praha 128 II. Uxa Brüder, Brno 611. Uxa Edwin Ing., Brno 611. Uzenářské sdružení legionářů, spol. s. r. o., České Budějovice 1101. Užhoroder Speisefettfabrik A.-G., Užhorod 1133. — Spiritusfabrik A.-G., Užhorod 931, 900. — Steinbruch A.-G., Užhorod 465, Radvanka 459. Vaca Emil, Olomouc 666. Vacek František Arch., Božkov 388, 373, 339, 440, 1239. Vacek J., Hradec Králové 1740. Vacek J., Praha 1722, Chrast 1718. Vacek J. R. Arch., Praha 426. Vacek Jaroslav, Dobruška 1000. Vacek Jaroslav, Kolín 1353. Vacek Jaroslav, Slaný 475, 1753. Vacek Josef, Praha 1313. Vacek & Jansa, Jablonnó n. Orl. 1249. Vach Jindřich, Litomyšl 378. Vach Václav, Litomyšl 649. Vácha Jaroslav, Uherský Brod 1211. Vachalové Bratří, Praha 1313. Vaehata Štěpán a spol., Kozá-rovice 448. Vačkař Otmar a spol., Brno 490, 541. Václ Fr., Klatovy 1696. Václávek Frant., Brno 393. Václavík Zdeněk, Žehuň 1098, 1275. Václavík &Sucharda, Kruh 1181, 1550. Václavkové Bratří, Písek 1261. Vaculík Fr. & Sohn, Břeclav 1281. Vacuum Oil Company A.-G., Praha 1048, Bratislava 1044, Brno 1045, Sendražice 1014. Vadas J., Pardubice 1188. Vadas J., Praha 1203. Vagač Alexander, Detva 1121. Vaget Josef, Kuttenpl&n 1296. Vágner Fr. a spol., Brno 803. Vágner Josef, Kouuice 1181. Vágner K., Brno 736. Vagujhelyer Creditbank A.-G., Nové Mesto n. V. 1797. Vagyon Moško, Nitra 355. Mol-noš 354. Vaina Fr., Skuhrov 1091. Vaina V., Mělník 1081. Vaisar Josef, Police 1555. Vajda Emil, Užhorod 776, 820. Vajda I., Nitra 1302. Vajuer Vilém inž., Městečko nad Sáz. 1151. Vajrauch a Jelínek, Praha 1327. Vajsar W. Ges. m. b. H., Pardubice 667. Vala Václav, Praha 1313. Valach Eduard, Praha 1401. Valášek Alois, Praha 1359. Valášek V., Žamberk 1167, 1098. Valašská knih a kamenotiskárna z. spol. s r. o., Val.-Meziříčí 1455. Valchář František, Zahrádka 1271, 1098, 1167. Valchář M. & Lukáš, Jablůnka 1249. Valda E., Mor. Krumlov 1082, 1185. Valdmann Karel, Praha 1751. Valeček Karel a spol., Lipník n. B. 1297. Valečko J., Nový Bohumín 1746. Válek Alois, Brno 611. Válek Bedřich, Brno 1175. Válek Bedřich, Plzeň 673. Válek František, Praha 589. Válek & Šér, Holešov 1290. Valenta Čeňek, Mor. Ostrava 472. Valenta František, Olomouc 1397. Valenta Josef, Jamné 1696. Valenta Matouš, Písařov 1697. Valenta, Procházka a spol., Něm. Brod, 1083. Valentin F. & Söhne, Halda 196. Valeš Antonín, Předín 1702. Valeš Jan, Bystřice 1544. Valeš Jar., Roždalovice 1090. Valila Jos., Turnov 508. Valha Josef jun., Gablonz 533. Valik Antonín, Lipník u. Bečvou 879. Válka Julius, Dolní Loučky 1243, 1072. Valka Robert, Praha 817. Valoušek Václav, Pralin 883. Valtr Josef, Praha 1048. Vámos J. a spol., Bereliovo 1215. Vámossy Vojtech, Rimavská Sobota 127. Váňa F. a F. Smutek, Val. Me-žiříčí 436. Váňa Frant., Bratislava 826. Váňa František, Česká Skalice 1070. Váňa Stanislav, čejé 1051. Váňa Theodor, Pacov 666. Vanča Antonín, Olomouc 1630. Vančura A. & čo., Praha 359. Vančura Jau, Ges. m. b. H., Praha 897, 1157.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!