Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei. - Page 17

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1936: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000234-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000234-17
Content
13 Odbory v seznamu firem: A. Stavební průmysl a průmysl ka- mene a zemin. I. Cihelny a vápenné pece 337—372 II. Cementárny a výroba zboží z cementu ....................... 372—385 III. Stavitelé, podnikatelství betonových staveb, stavební podnikatelé 385—439 IV. Průmysl kamene a různé stavební hmoty (isolační desky, břidlice, mramor, žula, kamenné lomy atd.) 439-467 V. Větší obchody stavebními hmotami a kamenem . . . 467—477 B. Sklářský průmysl (porcelán). I. Výroba skla.............. 478—488 II. Výroba sklen, zboží a raf. skla. 488—510 III. Továrny kaolinu a porculánu 510-517 IV. Keramický průmysl ostatní 517-526 V. Obchod sklem, skleněným zbožím, porculáDem, a keramickými výrobky .... ... 526—541 VI. Malířství skla a porculánu 541 C. Doly a hutě. I. Doly (uhlí, železo, magnesit, měď, tuha, záběl), hutě, rudy 543—573 II. Obchod hutními výrobky (vyjímaje obchodníky železem), hutní techn. kanceláře . . 573—592 III. Podnikatelství hlub. vrtání . 593 D. Strojní a kovodělný průmysl. I. Strojírny a továrny na zpracování kovů, slévárny atd. . . 594—729 II. Obchod zbožím kovovým a stroji techn. kanceláře . 730—777 III. Obchod železem a zbožím železným....................... 778—788 IV. Elektrolytické kovové potažení galvanisace ... . . 788—790 V. Drahé kovy a drahokamy (též klenotníci)...................... 791—800 VI. Přístroje, optika a mechanika, fotogr. aparáty . . 800—821 VII. Rytecké a kovotlačitelské závody 821—825 VIII. Instalační závody a klempíři atd. 825-842 IX. Hudební nástroje . . . 842—853 Brancheneinteilung des Firmenverzeichnisses. A. Bau-Industrie und Industrie der Steine und Erden. I. Ziegeleien und Kalkbrennereien 337-372 II. Zement- und Zementwarenfabriken 372—385 III. Baumeister, Betonbauunternehmungen, Bauunternehmer 385—439 IV. Steinindustrie und diverse Baumaterialien (Korksteinfabrikate, Schiefer, Marmor, Granit, Steinbrüche etc.)............... 439 — 467 V. Größere Baumaterialien und Steinhändler . ... . 467-477 B. Glas- und Porzellan-Industrie. I. Glaserzeugung .... 478—488 II. Glaswarenerzeugung und Raffinerien ..................... 488—510 III. Kaolin- und Porzellanwerke 510-517 IV. Sonstige keramische Industrien 517—526 V. Handel mit Glas-, Glaswaren, Porzellan u. keram. Artikeln 526—541 VI. Porzellan- und Glasmalereien 541 C. Berg- und Hüttenwerke. I. Bergwerke (Kohle, Eisen, Magnesit, Kupfer, Graphit, Federweiß), Hüttenwerke, Tongruben 543—573 II. Handel mit Bergwerksprodukten (mit Ausschluß der Eisenhändler), Bergtechn. Bureaux t . 573—592 III. Tiefbohrunternehmungen . . 593 D. Maschinen- und Metall-Industrie. I. Maschinen-u.Metallwarenfabriken. Eisengießereien etc. . 594—729 II. Maschinen-, Metallwaren-, Eisenhändler u. techn. Büros 730—777 III. Eisen- und Eisenwarenhändler ...................... 778—788 IV. Elektrolytische Metallniederschläge, Galvaniseure . . 788—790 V. Edelmetalle und Edelsteine (auch Juweliere).................. 791—800 VI. Instrumente, Optik und Mechanik, photogr. Apparate . . 800—821 VII. Graveure u. Metallprägeanstalten 821—825 VIII. Installateure und Spengler etc. 825—842 IX. Musikinstrumente . . . 842—853
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!