Compass. Finanzielles Jahrbuch 1930: Tschechoslowakei. - Page 32

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1930: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
32
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000231-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000231-32
Content
28 Čechoslovakei. Selte Čfechoslovakische Gesellschaften der Papier- u. Graphischen Industrie . 1138, 1139 — Gesellschaften der Textil u. Bekleidungsindustrie ......................1174 — Gesellschaften im Berg u. Hüttenbetriebe ................. 716 — Gold (Valuta) Anleihe 150 — Gußemailfabriken, Verkaufssyndikat der 812 — Handels A.-G.,Centro- kommission . . . 1299 Handelsbank . 313,27211/ — Holz-A.-G.......................1110 — Kleidersloffkonventionll81 — Lagerhaus A.-G. „Praga“.........................1487 — Landes Hypothekaranstalten .... 216—240 — Luftverkehrs A.-G. . 1482 — Metro-Goldwyn Mayer A.-G............................1094 — Munitions- u. Metallwerke A.-G........................ 869 — Nationalbank 175—187,1506 — Oder SchiffahrtsA.*G. 1475 — Post............................. 85 — Reederei Ges. m. b. H...............................1477 Reparation ansprüche 121 — Rote Kreuz Lose . . 174 — Rumbrennerei, Erste 945 — Staatsbahnen .... 1395 — Staatskassenbons . 154 — Staatsschuld . . 122—163 — Stickstoffdünger Produzenten Verkaufsvereinigung Ges. m. b. H............... . 970 — Stickstoffwerke A.-G. 988 — Tranche der Völkerbundanleihe .... 158 — Tuchkonvention . . 1181 — Volkskunstgewerbe A.-G. .Detva“ . . . 1210 — Waffen werkeA.-G. . 873 816 III — Wald- und Holzbank s. Čechoslovakische Handelsbank .313,272111 — Weinproduktions- u. Weinhandels A.-G..................1312 — Zahlungsbilanz . . 86—87 — Zeitschriften .... 1140 — Zuckerstatistik . . . 1242 — Zwangsanleihe . . . 150 Čechoslovakischer Bankenverband . . 563 — Holzaußenhandel . . 1097 Čechoslovakisches Clearinginstitut ... 97 — Haus A.-G..............1309 ,,Čechy“ měďárna v Praze.................. 753 „Čefias“ Čechoslovakische Finanz- u. Industrie A.-G......................... 311 Čerčany-Modřany-Dobřiš, Lokalbahn . . 1418 červený Kosteletzer Sparkassa .... 420 — — Vorschußkassa . . 421 Čerych A. a synové........................1219 Česká s. a. Böhmische. Česká akciová mlékárna v Praze . . . 1037 — akciová společnost pro raffinování petroleje v Kolině......................1014 Seite Česká akciová továrna na dyhy .... 1102 — banka .............................. 265 — banka Union................... 259,1761 — eskomptná banka a úvěrní ústav 245, 1 itelbogen 6 — grafická Unie akc. snol..............1150 — komerční banka....................... 308 — obchodní společnost ................. 730 — přádelna a tkalcovna lnu akc. spol. 1218 — průmyslová banka . . 254, 2401 — společnost pro průmysl cukerní . 1247 — Třebová Sparkassa.................... 421 — zbrojovka akc. spol.................. 858 České akciové sklárny...................... 691 Čes. Budějovice Kleinbahnen................1466 České montánní a koalinovó závody . 732 České montannl podniky akc. spol. . 794 České tiskárny a vydavatelstvo akc. spol................................1153 České luhové závody, akc. spol. . . . 793 Česko-Budějovická spořitelna .... 421 — záložna .............. 422 Česko-Kamenickč papírny akc, spol. . 1152 Českomoravská-Kolben—Daněk akc. spol................. 816 — plynárenská a elektro-techn. akc. spol. . . . 1061 — stavební akciová společnost ............................ 652 — továrna na stroje, První siehe Českomoravská Kolben-Daněk A.-G. . 816 Českomoravské závody na impregnaci dřeva akc. spol.......................... 998 Československá Agrární Banka 242,1506, 2721 — akciová plavební společnost dunajská . . . 1474 — akciová tiskárna . . . 1153 — akciová továrna na látky výbušné................... 988 — diskontní banka .... 311 — lesnicko-dřevařská banka v Praze, s. Československá obchodní banka 313, 272 lil — národní banka . . 175—187 — obctiodní banka v Praze 313, 272 lil — — společnost americká v Praze . . . 1303 — plavební akc. spol.labská 1473 — plavební akc. spol. Oderská...................1475 — spol. pro obchod s Výcho- dem s. ,Nostra“ Handels A.-G......................1305 — úč. spol. pro obchod, priemysl a hospodárstvo s. „Slovenka* A.-G. . . 1235 — zbrojovka akc. spol. . 873 III Československé muniční a kovodělné závody akc. spol. .................. 869 ,,Československý Dom“ A.-G., Bratislava 1309 — Kompas Druck- und Verlags-A.-G.............1153 Český akciový hypoteční ústav .... 206 — — pivovar v Č. Budějovicích 909 _ — — — v Mor. Ostravě . 945 Český Brod Bezirksvorschußkassa . . 422 — — Sparkassa...................... 421 Český kreditní ústav z. s. s r. o. . . . 390 Český plzeňský pivovar, akc. spol. . . 904 Český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku akc. spol...........972 Český uhelný průmyslový spolek akc. spol................................... 7 Čoper Creditbank A.-G.................... 3
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!