Compass. Finanzielles Jahrbuch 1930: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1930: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000231-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000231-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A. Seite A. B. Filmfabrik A.-G......................1093 Abauj-Szepsier Credit-Anstalt, siehe Moldavský úvěrný ústav v likvidácii • 35í Aberthamer Sparkassa ...................... 397 Abfall an Wohnungen.........................639 Abkürzungen........................Titelbogen 9 Abrechnungsamt...........................84—106 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 1027 Actien siehe Aktien. Adamsthaler Maschinen- u. Brückenbau A.-G.................................. 834 Adlerkostelélzer Sparkassa................. 397 Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatische Versicherung, Triest i389, 1328 11 A. E. G. Elektrizitäts A.-G................1060 A. E. G. Union s. A. E. G. Elektrizitäts- A.-G....................................1060 Aerztlich-Technische Industrie A.-G. . . 853 Agentur d. Kgl. Ung. Fluß- und Schiff- fahrts A. G.............................1481 „Agrár“ obchodná úč. spol..................1317 Agrarbank A.-G., Čechoslovakische 242, 1506, 272 1 „Agraria* Allg. Handels-A.-G,.............. 868 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst. ..........................1326 — landwirtschaftliche Maschinen u. Lanrtesprodukten-Handels-A.-G. siehe „Agraria*, Allg. Handels-A.-G.................... 868 Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . . 379 Agrárni Banka Československá . . 242, 2721 Agrar- und Industriebank, Deutsche . 314, 1506 — Mährische s. Mährische Bank...........................292 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1118 Agrobank................................... 242 Agroferra-A.-G............................. 881 „Ahapia“ A.-G..............................1151 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 925 Akciová cihelna v Komořanech .... 663 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •.....................1385 — drožďárna a lihovar...............950 — jihočeská továrna na uzené zboži v Táborě ............... 1048 — moravská knihtiskárna v Brně 1162 Akciová společnost Besedního domu v Brně................ 1313 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kysliku v Praze j ... 972 — — drobových lomů Geisler & Srna . . . 666 — — lučební továrna v Táboře................1007 Seite Akciová společnost mlýnů v Praze . . . 1034 — — P. E. V. pro výrobu — — měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ............... 865 pro dřevářský průmysl v Mor.-Ostravě 1115 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský 1122 — — pro lihový průmysl 902 918 1 — — pro obchod dehtovými barvami a chemikáliemi „Tefa* . . . 1004 — — pro obchod s cukrem v Praze.................1261 — — pro obchod s uhlím 792 — — pro průmysl cukro- varnícky ...............1273 — — pro průmysl masný a konservový, Kra-huleč...................1043 — — — — mléčný 1032 — — — — papir- nický Olšany . . . 1146 — — pro stavbu strojů a mostů.......... 852 — — pro výrobu radia a Jiných kovů .... 793 — — pi o výrobu telefonů a telegrafů....1064 — — pro zpracování dra- selnatých louhů . . 1000 — — pro zpracováni hlíny dřeva a výrobu elektřiny .................. 667 — — první česká sklárna v Kyjově....... 679 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . 1269 — — Silvestr u Tisové . 809 — — společenský pivovar a velkostatek hostinských ........942 — — zámecký pivovar, vý- roba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . 924 — — železářských a oce- lářských závodů, Pra-kovec.......... 805 — továrna na cukr v Pardubicích 1282 — — na cukr v Vysokém Mýtě ....................1290 — — na salám a poživatin 104g 2 ľ
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!