Compass. Finanzielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000230-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000230-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A. Seite A. B. Fi'mfabrik A.-G......................1050 Abauj-Szepsier Credit-Anstalt, siehe Moldavský úvěrný ústav v likvidácii . 341 Aberthamer Sparkassa ...................... 387 Abfall an Wohnungen.........................620 Abkürzungen Titelbogen 9 Abrechnungsamt......................... 84—100 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 989 Actien siehe Aktien. Adamsthaler Maschinen- u. Brücken- x bau A.-G........................... Adlerkosteletzer Sparkassa........... Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatische Versicherung, Triest. 1328, 1479 A. E. G. Elektrizitäts A.-G. . . . A. E. G. Union s. A. E. G. Elektrizitäts A.-G................................. 1019 1019 822 1425 272/ 837 1269 837 Aerztlich-Technische Industrie A.-G. . Agentur d. Kgl. Ung. Fluß- und Schiff- fahrts A. G......................... Agrarbank A.-G., Čechoslovakische 231 .Agraria* Allg. Handels-A.-G, .... — gegens. Brandschaden - Vers Anst....................... — landwirtschaftliche Maschinen u. Landesprodukten-Handels-A.-G. siehe „Agraria“, Alig Handels-A.-G............... Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . . 372 Agrárni Banka Československá • . 231, 272/ Agrar- und Induslrlebank, Deutsche 303, 240IV — Mährische s. Mährische Bank.........................................279 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1073 Agrobank............................ 231, 272 / Agroferra-A.-G...........................................848 Agrumaria Handels-A.-G. in Liquid. . 1247 „Ahapia“ A.-G...........................................1105 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 891 Akciová cihelna v Komořanech .... 641 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •..................................1325 — drožďárna a lihovar............................... 915 — jihočeská továrna na uzené zboži v Táborě................... . 1008 — moravská knihtiskárna v Brně 1116 Akciová společnost Besedního domu v Brně ■ . . 1259 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze ... — — drobových lomů Geisler & Sina . . . — lučební továrna v Táboře...................... — — mlýnů v Praze . . . 936 644 971 996 Seite Akciová společnost P. E. V. pro výrobu — — měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ............... 833 pro dřevářský průmysl v Mor.-Ostravě 1071 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský 1077 — — pro lihový průmysl 868 912 11 — — pro obchod dehtovými barvami a chemikáliemi „Tefa“ . . . 968 — — pro obchod s cukrem v Praze.................1208 — — pro obchod s uhlím 763 — — pro průmysl cukro- varnický................1219 — — — — mléčný 994 — — — — papir- nický Olšany . . . 1100 — — pro výrobu radia a jiných kovů .... 764 — pro výrobu telefonů a telegrafů.............1023 — — pro zpracováni hlíny dřeva a výrobu elektřiny .................. 645 — — první česká sklárna v Kyjově................ 656 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . 12Í5 — Silvestr u Tisové . 779 — — společenský pivovar a velkostatek hostinských ................907 — — zámecký pivovar, vý- roba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolině . . . 890 — továrna na cukr v Pardubicích 1227 — — na cukr v Vysokém Mýtě .....................1236 — — na salám a poživatin 1004 — — na stroje a slévárna v Táboře v likvidaci . 856 — — na klih a umělé hnojivo 964 — — na strojená hnojiva a lučebniny v Slaném 968 — — na šicí stroje v So- běslavi .................. 855 — na strojená hnojiva a lučebniny................. 968 —- — na vyráběni lučebnin v Kolíně...................931 Z ‘
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!