Compass. Finanzielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000229-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000229-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorlrommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A« Seite A. B. Filmfabrik A.-G......................1021 Abauj-Szepsier Credit-Anstalt, siehe Moldavský úvěrný ústav................... 337 Aberthamer Sparkassa ..................... 384 Abfall an Wohnungen.......................613 Abrechnungsamt ...........................84—98 Aciéries et Domaines de Resita Société Anonyme..................................1434 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 967 Actien siehe Aktien. Adlerkostelelzer Sparkassa................. 384 Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatische Versicherung, Triest.... 1297 A. E. G. Elektrizitäts A.-G................ 994 A. E. G. Union s. A. E. G. Elektrizitäts- A.-G..................................... 994 Aerztlich-Technische Industrie A.-G. . . 813 Agentur d. Kgl. Ung. Fluß- und Schiff- fahrts A. G. . . 1392 Agrarbank A.-G., Čechoslovakische 220, 3041 „Agraiia“ Allg, Handels-A.-G,.............. 826 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst.............................1240 — landwirtschaftliche Maschinen u. Landesprodubten-Handels-A.-G. sieho „Agraria“, Allg. Handels-A.-G..................... 826 Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . . 370 Agrární Banka Československá . . 220, 3041 Agrar- und Industriebank, Deutsche 296, 272IV — Mährische s. Mährische Bank............................272 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1047 Agrobank.......................... 220, 3041 Agroferra-A.-G..............................836 Agrumaria Handels-A.-G. in Liquid. . 1218 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 875 Akciová cihelna v Komořanech .... 633 — dopravní a živelní pojišíovna v Praze . •......................1293 — drožďárna a lihovar................... 898 — Jihočeská továrna na uzené zboži v Táboré ........................ 984 — moravská knihtiskárna v B. ně 1087 Akciová společnost Besedního domu v Brně • . . 1230 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze................... 916 — — drobových lomů Geisler & Sina . . . 636 — — hospodářského prů- myslu ..................1230 — — lučební továrna v Táboře.................. 948 — — mlýnů v Praze . . . 973 — — P. E. V. pro výrobu I •Suite měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ............ 822 Akciová společnost pro dřevářský průmysl v Mor.-Ostravě 1044 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský 1049 — — pro lihový průmysl 893 — — pro obchod dehtovými barvami a chemikáliemi „Tefa“ . . . 945 — — pro obchod koloni- álním zbožím . . 979 — — pro obchod s cukrem v Praze..............1176 — — pro obchod s uhlím 751 — — pro průmysl cukro- varnický.........................1188 — — — — mléčný 972 — — — — papír- ní cký Oliany . . . 1071 — — pro výrobů klobouku 1154 — — pro výrobu radia a jiných kovů .... 752 — — pro výrobu telefonů a telegrafů...................... 996 — — pro výstavbu vele- tržních paláců . . . 1465 — — pro zpracováni hlíny dřeva a výrobu elektřiny ........................... 636 — — první česká sklárna v Kyjově......................... 650 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . 1184 — — Silvestr u Tisové . 768 — — slovenských mlýnů 979 — — společenský pivovar a velkostatek hostinských .........................890 — — stavitelů pro dopravu a stavby v lik. . 623 — — zámecký pivovar, vý- roba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . 874 — továrna ua cukr v Pardubicích 1198 — — na cukr v Vysokém Mýtě .....................1206 — — na salám a poživatin 980 — — na stroje a slévárna v Táboře v likvidaci. 843 — — na klih a umělé hnojivo 942 — — na strojená hnojiva a lučebniny v Slaném 946 — — na šicí stroje v So- běslavi .................. 794 2 w
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!