Compass. Finanzielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000229-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000229-17
Content
Inhaltsübersicht der ,,Compass“ - Bände. Band Čechoslovakei. Staatschulden u. andere öffentl. Anlehen. Staatliche Institute. Pfandbrief institute: a) Heimische Aktiengesellschaften, b) Heimische Landes - Hypothekar-Anstalten, c) Pfandbriefanstalten der Sparkassen. Aktien-Kreditbanken. Sparkassen und größere Kreditvereinigungen. Bankierbuch. Industriegesellschaften: a) Heimische. b) Ausländische. Versicherungs-Gesellschaften: et) Heimische Gesellschaften, b) Ausländische „ Verkehrsanstalten: 1. Heimische Eisenbahnen, aj Hauptbahnen, b) Lokalbahnen, c) Straßenbahnen und elektr. Kleinbahnen. 2. Ausländische Bahnen, Schiffahrtsgesellschaften. Luftverkehrs-Gesellschaften. Waggonleihanstalten. Diverse Transportunternehmungen, Spe-ditions- und Lagerhausgesellschaften. Ministerien. Prager Börse. Anhang. Einige größere ausländische Institute und Unternehmungen. Band Österreich. Schulden der früheren Monarchie: a) Staatsschuld der früheren österreichischen Reichshälfte, b) Staatsschuld der früheren ungaririschen Reichshälfte. Währungsverhältnisse im früheren Österreich-Ungarn, ferner Österreich nach der Art wie die Čechoslovakei behandelt. Band Jugoslawien umfaßt in der gleichen Art Jugoslavien. Band Ungarn umfaßt in der gleichen Art Ungarn. Weitere drei Bände. Industrielles Adreß- u.Nachschlagebuch.: Přehled obsahu ročenky „Compass“. Svazek Československo. Státní dluh a jiné veřejné půjčky. Státní ústavy. Ústavy zástavních listů: a) Domácí akciové společnosti, b) Domácí zemské hypoteční ústavy, c) Ústavy zástavních listů spořitelen. Akciové úvěrní banky. Spořitelny a větší úvěrní sdruženi. Seznam bankéřů. Průmyslové společnosti: a) Domácí, b) cizozemské. Pojišťovny: a) Domácí společnosti, b) cizozemské. Dopravní podniky: 1. Domácí železnice, a) hlavní dráhy, b) místní dráhy, c) pouliční a elektrické dráhy, 2. cizozemské dráhy, Plavební společnosti. Letecké společnosti. Půjčovní vagonů. Různé dopravní podniky, spediční a skladištní společnosti. Ministerstva. Pražská bursa. Dodatek. Několik větších cizozemských ústavů a podniků. Svazek Rakousko. Dluhy bývalého mocnářství: a) státní dluh bývalé říšské polovice rakouské, b) státní dluh bývalé říšské polovice uherské. Měnové poměry v bývalém Rakousku-Uhersku, dále Rakousko, popsáno způsobem, jako Československo. Svazek Jugoslávie. Popisuje stejným způsobem Jugoslávii. Svazek Maďarsko. Popisuje stejným způsobem Maďarsko. Další tři svazky. Průmyslová příručka a adresář.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!