Compass 1914, IV. Band - Page 51

Book title
Compass 1914, IV. Band
Book description
Informationen zu rd. 70.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
51
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000225-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000225-51
Content
Bebek—Beihilf. XV Bebek A., Niederkurzwald 1548, 1(508. Becher Jacob, Drohobycz 1825. Becher Jak., Boryslaw 1199. Becher Joh., Karlsbad 978. Becher Johann, Wien 360. Becher Kapol, Telacze 1563. Becher O. II. Hartenstein, Sta-nislau 2545. Becher & Hildesheim, Ges. m. b. H., Wien 361. Bechert A. & Sohn, Saaz 935. Bechert Br., Eger 1799. Bechert N., Prasseditz 1754, Teplitz 1816. Bechert Viktor, Wien 1785. Bechert & Co., A.-G., Saaz 579, Wien 361. Bechmann A. F., Ges. m. b. H., Wien 361. Becht Anton, Freudenberg 1682. Bechtold Ferd. & Mathias, Feldkirch 1681, 178. Beck A., Brand 1414. Beck Adolf, Wien 1785. Beck Arnold, Wien 1940. Beck, Baumgarten & Co., Rußbach 2372. Beck Brüder, Prag 1856. Beck Brüder, Wien 1785. Beck Carl, Pilsen 1099. Beck Carl, Wien 218. Beck Carl & Co., Wien 2191. Beck David, Prag 1780. Beck E., Brüx 968. Beck Eduard, Brüun 461. Beck Eduard, Wien 430. Beck Emil, Prag 2563. Beck Emil & Co., Wien 1640. Beck Ernst, Kolin 1803, 1838, 1778. Beck Ferd., Sonnenberg 587. Beck Ferdinand (Blektr. Anst.), Wien 1468. Beck Ferdinand, Wien 1820. Beck’s Ferd. Witwe, Graz 1373. Beck G. F. Woipert 2172. Beck Gustav, Pilsen 990. Beck Heinrich, Prag 2243. Beck Hermann, Franzenshad 1960. Beck Hugo, Groß - Karlowitz, 1533. Beck Hugo, Wien 2326. Beck Ildefons i. Sp., Hemberg 1970. Beck J., Wien 2191. Beck Jacob, Stary-Sambor 1561. Beck Joh., Moosbrunn 1309. Beck Johann Leopold, Wlon361. Beck JoBef, Benniscli 2136. Beck Josef, Eger 2357. Beck Josef, Pilsen 1931. Beck Josef, Ronspcrg 1323. Beck Julius, Preßnitz 1982. Beck Julius, Salzburg 725. Beck Jul., Wien 754. Bock Julius, Wien (Kaiserstr.) 2191. Beck Julius, Wien 2191. Beck Julius, Wildstein 1992. Beck K. & Co., Prag 2243. Beck, Koller & Co., Wien 1046, 2419. Beck E., Wien 89. Beck I.. & Sohn, Wien 1940, 2007. Beck Leo & 'Co., Prag 2435. Beck Eeopold, Boskowitz 2226. Beck Leopold, Kiadrau 773. Beck M., Eger 971. Beck Markus, Jaslo 210. Beck Markus, Prag 146. Beck Max, Innsbruck 1491. Beck Max & Julie Gelbhaus-Beck, Wien 2191. Beck Moritz, Wien 2117. Beck Mor. & Söhne, Schloss Prugg 1320. Beck, Ochs & Co., Gablonz 266. Beck Rud. & Siegfr., Wien 617. Beck Václav, Jungbunzlau 686. Beck’s Veit Söhne, Marienbad 1806. Beck Wenzel, Linz 1304. Beck Wilhelm & Söhne, Wien 2191, Ilumpoletz 2232, Innsbruck 2233, Lemberg 2237, Triest 2255. Beck & Co , Weipert 2325. Beck & Co., Wien 204. Beck & Lustig, Wien 2375. Bečka Gottfried, Prag 47. Bečka Jos., Prag 146. ' Becke Josef, Wien 1992. Becke Theodor & Co., Saubs-dorf 196. Beckol Hermann, Langenau 515. Becker Ad., Aussig 1923. Becker Adolf, Wien 617. Becker Agnes, Bleistadt 668. Becker Anton, Leitmeritz 2475. Becker C., Linz 2000. Becker Carl, Wien 1640. Becker Carl J., Wien 1512. Becker Ernst & Sohn, March-trenk 2108. Becker Franz, Wien 325. Becker Hermann jun., Wien 1992. Becker Johann, Bleistadt 668. Becker Josef jun., Eger 1901, 1925. Becker M., Prag 549. Becker Moritz,Morchenstern 275. Becker Rud., Aussig 1954. Becker Wilhelm IČ., Wien 1512. Becker & Kohn, Wien 1227. Becker & Piscantor, Wien 2. Beckert Eduard sen., Reichenberg 1403. Beckert Udo, AVien 263, 2007. Beckmann lsak, Krakau 1778. Beckmann L. & Comp , Jaroměř 1802. Bečvář Karl, Raudnitz 1716. Bedburgor Linkrusta werk, Wien 1172. Boderlunger H. & Cie., Innsbruck 2530. Bednař Anton Söhno, Wamberg 2080. Bednar F., Vöcklabruck 125L Bednář Ilynek, Pardubitz 541. Bednař Jan., Náchod 141. Bednar Karl, Lischau 1698. Bednar Leonb., Brünn 2470. Bednář W., Wien 218, 1405. Bednařík Franz, Bistritz 112. Bednarz Gasparo, Triest 1759. Beeck & Co. Ge3. m. b. H., Bodenbach 1074. Beege Josef, Frcudenthal 2037. Beer Adolf, Wien 812. Beer Alois, Wien 1253. Beer Ant., Au 2177. Beer Anton, Marienbad 527. Beer Berthold, Briinn 1525, 1579, 1675, Turas 1567. Beer Brüder, Wien 812. Beer D., Glasdörfl 2282, Wien 2259. Beer Eduard, Wien 2014. Beer Efroim & Lipe Friedmann, Sokolniki 1023. Beer Franz, Wien 1468. Beer Fritz Dr., Wien 617, 1468. Beer II. & Co., Wien 2191. Beer Heinrich, Gewitsch 972. Beer’s nermann Sohn, Wien 1345. Beer lsak M., Wien 1992. Beer J. & Löwy, AVien 754. Beer Jakob, Kremsier 2362. Beer Jan, Rawa-Ruska 51. Beer Joachim Heinr.,Wion 2191. Beer
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!