Compass 1911, I. Band - Page 1482

Book title
Compass 1911, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns.
Consecutive pagination
1482
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000213-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000213-1482
Content
1390 Csány i Cservény. Csányi Johann (János), GIí., llKlíSzeged, Tisza Lajos Ring 83. V.-Prás.: Kis-Kuu Dorozsmai takarékpénztár r. t. Gen.-Dir.: Sz igodiner Handels u. Gewerbehank. Dir.-M.: Landes Lagerhäuser A.-G., Bpest. Dir.-M.: Szegodiner Fleisch u. Markt Kassa A.-G. Csapkay Jenő. — Dir.-M.: Nyiregyházaer Spark.-Verein. Csapkovits Károly, Dr., Nagyszombat, Korn. Pozsony. l)ir.-M.: Nagyszombatéi koresk. és iparbk. Dir.-M.: Nagyszombater Ziegelfbr. A.-G. Csaplovics Johann, Antalfalva, Kom. Torontál. Dir.: l’arasztbk. r. t. Antalfalva. Csaplovics Simon v. Jassenova, Geczoll bei Also-knbin, Koin. Arva. — Präs.: Sorpulit A.-G., Igló. Csapó Dezső Here tty ó-Ujfalu, Koin. Bihar. — Dir.: Sarréter Spark. Vorein, Eerettyó-Ujfalu. Csapó Géza V. — Dir.-M.: Versecz-Kubiuer Lokalbahn A.-G., Budapest. Csapó Kálmán, Veszprém, Ung. — Dir.-Präs.: Veszprimer Komitatsspark. A.-G., Veszprém. Csapó Zsigmond, Brassö, Ung. — Dir.-M.: Torfind. A.-G., Bpest. Csarsch Jenő, Pécs, Kom. Baranya. Dir.: Füufkirchor Spark. V.-Präs.: Fünfkirchner Handels- u. Gewerbobk. A.-G. Dir.-M.: Landw. Bierbrauerei u. Dampfmühle A.-G., Pécs. Császár Domokos. — Dir.-M.: „Jókai“, Druckerei A.-G., Sepsi-Szt.-György. Császár Péter. Dir.-M.: Szabadka—Gombos — Paláukaer Local-eisenb. A.-G., Bpest. Dir.-M.: Csautavérrr Localbahn A.-G., Bpest. Csasznek József, Privat, Temesvár. Ung. — Dir.-M.: I. 'femesváror Zündwarenfabrik usw. Császur Lajos, Nagyszombat, Kom. Pozsony. — Präs. : Tyrnauer Creditanstalt. Csatáry Frigyes v., Kön.HR., Budapest, VI. An-drássy-ut 88. Dir.-M.: Europäische Reisegepáck-Vers. A.-G. I)ir.-M.: Fremdenverk.- u. Reiseuntern. A.-G. Adm.: Eisenb. Mohács-Pécs, Budapest. Dir.-M.: Déser ung. Ammoniaksodafbr. A.-G. l)ir.-M.: Budapest-Szontlöriuczer elektr. Lokal-eisenbalin A.-G., Budapest. Interim. Leiter d. Dir.: I. Donau-Dampfscbiff-fahrts-Ges., Wien. Csath Sándor, Dr — Dir.-M.: Holzindustrie- A.-G., Debreczen. Csathó Ernő, Dr., Bpest, IV. kecskeméti-u. 14.— Dir.-M.: Szatmár-Mátószalkaer Vicinalb. A.-G Csató Gábor, Vize-Gesp.. Erzsébetváros. Kom. K.-Küküllő. V.-Präs.: Kis-Kiiküllöer Comitats Spark, u. Credbk., Dicsö-Szt.-Márton. Dir.-M.: Kiskiiküllőthal Localeisenb. A.-G. Csató Sándor, Dr., Máté Szalka, Kom. Szatmár. — Dir.: Mátészaika-i takarékpénztár r. t. Csauscher Jakab, Dr., Adv., Bácsalmás, Kom. B.-Bodrog. - l)ir.-M.: Erste Bácsalmáséi- Kunst walzmülile A.-G. Csávossy Béla V., KönllR., GrOgrd., Bpest, IV. Váczi-ut. 79. V.-Präs.: Amortisations Bank, A.-G., Bpest. Präs.: Módosi takarékpénztár. Dir.-M.: Torontáler Loealb. A.-G., Bpest. Csávossy Julius Baron, Grssgrd., MagnhM., Bobda, Kom. Torontál. — Dir.-M.: Temesvár-Módoser Localeisenb. A.-G., Bpest. Cséber János. — Dir.-M.: Ung Tucbfbr.-A.-G., Kula, Kom. Bács-Bodrog. Cseosi Nagy Miklós, Dr., Rpost, VIII. Széni-királyi-u. 35. — Dir.-M.: Ungar, allgem. Treuhand A.-G., Bpest. Cseh Ervin de Szt. Katolna, Alin. a. D., WGhR., Esseg,Ung. - Ehren-Prás.: Essegcr Sparcassa. Cseh Joh. — Dir.-M.: Theissgegond Spark. A.-G., Csongrád. Cseh Josef, Dr. — Dir.-M.: Ujszász-jászapáthior Localeisenb. A.-G., Szolnok. Cseh Lajos. — Dir.-M.: Muukacsor Volksbk. Cseh Vilmos, Csik-Szt.-Marton, Kom. Csik. — Dir.: Alcsiker Bank A.-G., Csik-Szont-Márlon. Csekanyák Béla. — Dir.-M.: Girálter Spark A.-G. Csekey Vilmos, Adv., Léva, Kom. Barcs. — I)ir.: Lévaer Spar- u. Creditanst. Cseki Gabor. — Dir.-M.: Eger—Pntnoker Localb. A.-G., Eger, Ung. Csekonics Graf Andr., Bpest, IV. Zöldfa-ut. 2(1. A.-R.: Ung. Bodenkreditinstitut, Bpest. Präs.: Erste Ungar. Allgem. Assecurauz-Gos. Dir.-M.: Torontáler Localb. A.-G., Bpest. Cselkó Jenő v. — Dir.-M.: Ung. Spitzonfbr. A.-G. Kiszucza Ujhely, Kom. Troucsén. Csendes Lajos, Szerbcsanád, Kom. Torontál. — Präs.: Csauáder Volksbank, Szerbcsanád. Csengeri Antal, Margittá, Kom. Bihar. — V.-Präs.: Handelsbank A.-G., Margittá. Csengery Julius. — Dir.-M.: Júlia Dainpfmühlo A.-G., Nyíregyháza, Kom. Szabolcs. Csengery Lorand v., Bpest, IV. Petöfi-tér 1. — Dir.: Ungar. Bodencred. Inst., Bpest. Csengey Gyula, Dr., Bpest, IX. csillag-u. 4. — Dir.-M.: Plattensee Dampfschiffahrts-Ges. Csépi Daniel v., Komárom, Ungarn. — Dir.-M.: Central Hypothekenbank ungar. Sparkassen A.-G., Bpest. Csepp Daniel. — Dir.-M.: Guts- und Waldvor-wertungs-A. G., Komárom, Ung. Csepreghi Béla, Mező-Keresztes, Kom. Borsód, — Dir.: Borsod-Mezö-Kereszteser Spark. Csepreghi István. — Dir.-M.: Ung. Südostlokal-bahn A.-G., Budapest. Cserba Károly, Eger, Kom. Hoves. — Dir.: Hevesei- Volksbank A.-G., Eger. Cserháti Jenő, Bpest, II. mész-u. ö. Dir.-M.: Metallwfbr. A.-G., Bpest. Dir.-M.: Miskolczer Elektr. A.-G., Miskolcz. Cséri Herrn., Grßhdl., HKR., GR., Varaimé, Kom. Zemplén. — Dir.: Varannóer Spark, als A.-G. Csermák Ágoston, Trencsón, Ung. — Dir.-iM.: I. Trencsiner Borowicska- u. Sliwowitzdestill. Csermák Hugó. - Dir.-M.: Transdanubische Dampfpflug- und Lohnpflűgcr-A.-G., Győr. Cserna Endre, Dr. — Dir.-M.: Moderne Kunst-A.-G., Budapest. Cserni József. — Dir.-M.: Szatmárhegyi takarékpénztár r. t. Cserniczky Johann, Újbánya, Kom. Bars. — Gen.-Dir.: Königsberger Mühlsteinfbr. A.-G. Csernovios Agenor, Szeged, Kom. Csongrád. V.-Präs.: Szeged-i bankegyesület r. t. Dir.-M.: Szegeder Weinexport-A.-G. Csernovios Diodor v., Dr. — Dir.-M.: Verein. Arador u. Csanáder Eisenbahnen A.-G., Arad. Csernovits Mihály. — V.-Präs.: Creditbk. A.-G., Déva, Kora. Hunyad. Csernyák Antal. — Dir.-M.: Milchverwert ungs-A.-G., Szered. Csernyánszky Imre, Dunaföldvár, Kom. Tolna. — Dir.: Dunaföldvári pilgári takarékpénztár r. t. Csernyus Paul, Dr. — Dir.-M.: Szabadka—Gombos -r Palánkaer Lokalb. A.-G. Csernyus Elek, Ujfohórtó, Kom. Szabolcs. - Präs.: Ujfehértóer Sparcassa, Ujfehértó. Cserta Antal, Pécs, Kom. Baranya. — Dir.-M.: Pécser verein. Sodawasserfbr. A.-G. Csertán Károly. Dir.-M.: Koszthelyvidéker Localeisenb. A.-G. Dir.-M.: Zalathaler Localeisenb. A.-G., Bpest. Cservény Antal.-Dir.-M.: Palánka-IllokerDampf-fáhre A.-G., Palánka.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!