Compass. Finanzielles Jahrbuch 1925, Band II: Tschechoslowakei. - Seite 19

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1925, Band II: Tschechoslowakei.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Fortlaufende Paginierung
19
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000210-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000210-19
Content
Inhaltsverzeichnis. A.» Seite A. B. Filmfabrik A.-G...................... 866 Abauj-Szepsier Sparcassa und Pfand-leih-Anst. s. Moldavský úvěrný ústav 312 Aberthamer Sparkassa ...................... 338 Aciéries et Domaines de Resita Société Anonyme................................. 1248 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 828 Actien siehe Aktien. Adlerkosteletzer Sparkassa................. 338 Adriatische Bank, s. Jugoslawien, . . Bd. III. Adriatische Versicherung, Triest . 1118, 1257 A. E. G. Union Elektr. Ges................. 865 Agrarbank A.-G., Malaczka.................. 284 — Čechoslovakische..................... 170 „Agratia“ Allg. Handels-A.-G,.............. 703 — landwirtschaftliche Maschinen u. Landesprodukten-Handels-A.-G. siehe „Agraria“, Allg. Handels-A.-G.......................... 703 Agrárná Banka,^Zlatomoravecká . . . 328 Agrární Banka Československá .... 170 Agrar- und Induslriebank, Deutsche . . 239 — Mährische . 218 Agrobank................................... 170 Agroferra-A.-G............................. 710 Agrumaria Handels-A.-G.....................1042 Akcionářský pivovar na Smíchově . • . 746 Akciová dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •.....................1114 — jihočeská továrna na uzené zboži v Taborě........................1033 — moravská knihtiskárna v Brně 927 Akciová společnost Besedního domu v Brně • . . 1056 — český průmysl pro výrobu ky seliny uhličité a kysliku v Praze 794 — — drobových lomů Geisler & Srna . . . 528 — — dřeva a výrobu elek- třiny 528 — — hospodářského prů- myslu 1056 — — lučební továrna v Táboře 80S — P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodá- renského 702 — — pro dřevářský prů- mysl v Mor.-Ostravě 887 — — pro obchod s cukrem v Praze 1003 — — pro průmysl papír- nický Olšany . . . 914 — — pro výrobu telefonů a telegrafů 847 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . . 1009 — — stavitelů pro dopravu a stavby 515 Seite Akciová společnost zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . 760 — — na cukr v Pardubicích 1023 — — na cukr v Vysokém Mytě................1013 — továrna na stroje a slévárna v Táboře ..................... 719 — — na strojená hnojiva ' a lučebniny v Slaném 806 — — na šicí stroje v So- běslavi ...................... 719 — — na vyrábění lučebnina hnojiv v Kolíně . . . 782 Akciové ledárny v Praze..................1042 Akciový pivovar se sladovnou v Břeclave 755 — — — — — Jevíčku 757 — _____ Kyjově 761 — — — — — Nove Pace 766,1278 — — a sladovna — Podě- bradech . . 770 — — a sladovna v Sokolnicích 775 Akciový pivovar v Nuslích .... 727, 1277 — — — Prostějově .... 773 — — — Pardubicích . . . 769 „Akeros“ Allgemeine keramische Elek- troosmose A.-G., Karlsbad...................... 556 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. „Asta“ . 845 — — — Prager . . 847 „Akrnos“, Moravsko-Slezská Železářská akc. spol...................................... 713 Aktien-Automobilfabrik J. Walter & Co. 710 — Banken..................................... 169—329 — — Statistische Übersicht . . 169 — -Bleistift-Fabrik „Grafo“....................1057 Aktienbrauerei Asch......................• 752 — Eger, Erste...................... 756 — Graslitz i. Liquid. . . . 758 — Hohenelbe ....... 759 — Mähr.-Ostrau, Čeckische 764 — Nusle bei Prag . . . 727, 1277 — Pardubitz ....................... 769 — Pilsep, Erste.................... 743 — Prossnilz....................... 773 — Smichow.......................... 746 — Staab.............................774 — Stienowitzer, Pilsen . . 769 — und Mälzerei, Gaya . . 761 — — — Gewitsch 757 — — — Klos1 er an der Iser . 759 — — Neu-Paka 766,1278 Aktienbrauerei u.Mälzerei, Poděbrad . . 770 — — Malzfabrik, Littau . 763 — ■ — — Lunden- burger . 755 — — — Sokolonitz 775 Aktien-Brauhaus in Budweis, Böhm. 734,1277 — — in Prag „Pragovar“ . 751 I Aktien-Bnchdruckerei in Brünn, Mähr. 927 j A.-G. Della Valle & Lustig.............1056
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!