Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien. - Page 64

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Consecutive pagination
64
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000198-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000198-64
Content
60 Rumänien« Seite i Societatea Distribuirea Comercialä din Brasov . 1144 — — din Bucovina 1145 _ — din Bucuresti 1139 — — - din Chisinau 1145 — — — din Cluj . . 1146 — — — din Constanta 1147 - — — din Craiova . 1147 _ — — din Galami 1148 1 . — — — din Jafi . . 1149 — — — din Timisoara 1139 — de Petrol Román“ A.-G 828 Depositelor Regionale de Spirt din Moldova S. A 737 — Franco-Románá de Petrol A.-G., siehe Uniunea franco Romána de petrol 878 _ Marilor Hoteluri din Románia . 555 — bíationalá de Credit Industrial, Bukarest 195 — Regalá de Petrol A.-G 871 _ Romána Generalá Petroliferá“ A.-G. für Petroleum- industrie und -handel 871 — — pentru Industrie §i Comertul Petrolului“ A.-G 872 Societate Anonimä de avanse Feldioara 362 . — de Bancá $i Corner^, Tg.-Lapusului .... 474 — — dela Colentina .... 906 — — Forestierá din Topli^a fosta Zenta Roscani . 978 — — Forestierá Loma$ . 991, 9921 — — pentru Distribuirea pro- duselor Petrolului . . 870 — — pentru Prelucrarea de Piele Brutá 1028 —. — Romána de Comert . . 686 ■ — — — de Financiare . 687 — —• — Telefoane . . 946 — Oreditului Funciar Urban din Bucure§|i 153 — de Credit si Economii din Deta 352 — — — pentru Corner^ si In- dustrie, Cernäuti . 320 — pe Actiuni pentru Circula|iunea Marfurilor 1155 — pentru Comerful de Cárbune de Dunäre „Danubeco“ . . . 640 — Romána de Combustibil .... 641 Soeičté Anonyme Roumano Beige du Pé- trole 827 — Auxiliaire de la „Steaua Romána“ S. A 897 — de Pétroles „Runcu“ Société Ano- nyme 897 — . des Petroles de Bu^tenari S. A. . 897 — Géologique et Pétrolifěre“ Geo- nafte“ S. A 897 — Royale des Pétroles“ A.-G. . . . 871 „Socomet“ Metallhandels A.-G • 689 „Soeomind“ Rum. A.-G., siehe Hydrocaloria 669 -Sodac“ Donau-Getreide-Gesellschaft . . . 920 Sodawasserfabrik „Unirea“ A.-G., T.- Severin 753 — Vereinigung der Ge- tränkehändler von Cäläraiji.......... 738 „Sóimul“ Bank, Cämpulung................. 308 „Solar Romána“ A.-G. für Schachtbau u. Petroleum-Industrie i. L............... 885 „Solidität“.............................. 580 Solvaywerke Rumänische A.-ü., Bukarest 763 „Some?ana“ Spar- und Kreditanstalt, Dej 351 Someftaler Eisenbahn A.-G • . . 1193 Sonametan..................................... 789 Seite“ „Sonar“ A.-G......................................................... 1139 „Sondajul“ Petroleumschachtbau- u. Bergwerks A.-G...................................... 829 Sonderabkommen mit Deutschland bezgl. d. Rentenzahlungen ..................................................... 97 „Sondrum“ Rum. Petroleum A.-G.......................................... 872 Sonnenfeld Adolf A.-G . 1057 „Sopeco“ Hoch- u. Tiefbau A.-G., Cernäuti 587 „Soprotex“ Rum. A.-G. für Textilindustrie und -handel..................................................... 1083 „Sorecani“ A.-G., Cluj................................................ 952 „Sorexip“ Rum. A.-G. für Rohölverarbeitung i. L...................................... 873- „Sortimentul“ A.-G................................................... 1098 „Sospiro“ Oilfields Ltd............................................. 898 — Petroleum A.-G.............................................. 873 „Sovata“ Bäder A.-G.................................................... 560 „Sozialreform“ A.-G. 1015 Sparkassa A.-G., Bucova................................................ 298 — — von Bandul de Cämpie und Umgebung, Band ..... 271- — Allgemeine.................................................. 134 — — Arader....................... 262 — — Brasover . . . 295, 2241 — — Hermannstädter . . 214 — Avrig....................................................... 264 — Bencecul-de-sus ............................................ 279 — Bihar-Körösthal ................ . 255 — Boc^a Montana............................................... 284 — Buzias..................................................... 301 — Cenadul-Vechiu.............................................. 314 — Chiachigarbou...................... 321; — Comana de jos............................................... 338 — Crasna......................... 348 Cristur..................................................... 348 — Deta........................................................ 351 — Deva ..................................................... 353 — Diosigul Bihorului................. 355 — Diträu............................. 355 — Erdövikér, Baraolt.................272 — Erste kroatische, siehe Band Ju- goslavien und................... 14 — Gurahomorului...................... 376 — Homorod .......................... 378 — Hunedoara.......................... 381 — Jecia-Micä............ .... 388 — Jernut ........................... 389 — Königsgnad................................................ . 390 — Mercydorf................................................... 319 — Moritzfeld.................................................. 399 — Hädlac...................................................... 400 — Ni^chidorf.................................................. 402 — Orä?tie..................................................... 410 — Oravi^a..................................................... 412 — Petro^eni................................................... 416 — Reps........................................................ 837 — Rimetea..................................................... 437 — Säcele . . . .............................................. 314 —. Sag......................................................... 442 — Sasca-Montanä ............................................. 447 — Sävärsin................................................... 450 — Sebe^ul-Säsesc.............................................. 450 — Sepsi-Arkoser ............................................. 264 — I-Simleul-Silvaniei......................................... 461 — ^inca-Nouä.................................................. 462 — Supiac...................................................... 468 — Tg.-Lapu§ului, siehe Bank und Handel8-A.-G. . . • .... 474 — Tg.-Mureg................................................... 476 — Tg.-Säcuesc ............................................... 478 — Teiu$....................................................... 483 — Tinea . . ................................................ 495 —. Tomnatic . . .............................................. 495 — Välcani..................................................... 502 — Vinga....................................................... 606 — Zlatna...................................................... 508 — der Landwirte, Cluj......................................... 333
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!