Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien. - Seite 28

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Fortlaufende Paginierung
28
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000198-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000198-28
Content
24 Rumänien. Banca Mosti?tea, Fierbinfi-Tärg................ — Hotilor Spar- u. Creditinstitut, Huedin...................................... — Motrului, Strehaia........................ — Muncii, Ja$i.............................. — — Nationale, Bukarest .... — Muncitorilór, Cämpulung................... — — Giurgifa. ............. — Muntenia, Buzäu........................... — — fosta S. A. „Universala“ . — Muntenilor, Cämpulungul................... — Nationals a Romäniei..................125- — Neamfu, Filia^i-Dolj...................... — Neamului, Ja$i............................ — Negotului fi Agriculturii................. — Negustoreasca, siehe Handelsbank. — Negustoreasca a Romäniei.................. — — din Olt, Slatina . . — Neguatorilor, Galati...................... — Noastra, Cernäufi......................... — — Gala|i.............................. — — Turnu Severin....................... — „Oituzul“................................. — Olacului Bacle^u.......................... — Olteniei, Craiova......................... — Oltenilor „Soarele“, Bukarest . . . — „Orient-Express“, Chifinäu .... — O^anä, Negre^ti........................... — pe Acfii, Baia-Mare....................... — pentru Agriculturä, Industrie si Co-merf, Dej .................................. — pentru circulafia märfurilor, Brasov — pentru Comertul Intern si Extern Cernäuti.................................... — Petroliferä a Romäniei.................... — Petrolului, Bukarest...................... — „Pie^ei“, Bärlad.......................... — Pie^ii, Bukarest ......................... — Plugarilor, Bukarest...................... — — Racova, Pungefti . . . — — Rast........................ — „Plugarul“ Gae^ti......................... — — Román....................... — Plugarului, Bäice?ti...................... — Poalele Muntilor Carpatilor, Prejna — Podgorenilor, Panciu...................... — Podgoria, Odobe^ti........................ — Podgoriei, Drägä^ani...................... — Pomicultorilor, Malu-cu-Florile . . — Poporalä pentru Aradul-nou si Pro- vinta ............. — — — §i Casa de Amanet Cluj......................... — — siehe auch Volksbank. — Poporului, siehe Volksbank. — Popularä din Pite^ti...................... — Portului, Bräila.......................... — Postcilca, Cernäuti....................... — Prahova, Ploesti.......................... — Prejmereanä, Prejmer ..................... — Pretoriáid, Cincul-Mare................... — Prevederea, Tecuci........................ — Producatorul Agricol, Cernäuti . . — Progresul, Cämpina........................ — — Galati...................... — — Mizil....................... — „Pruna“, Ilia............................. — Prutul, Lipcani ......................... — Putnei, Fucsani........................... — Räcäciunilor, Bäeäu....................... — Rädaufilor, Rädaufi....................... — Rädulescu, Mizil.......................... — Rähova-Bragadiru.......................... — Rämnicului, Rämnicu-Välcea .... — Regionale din Ceruäu^i .... . . — „Rod“ .................................... — Romána a Läptärilor, Bukarest . . — — de Corner^ din Ja^i .... Seite Banca Romana de Credit Farmaceutic . . 239 — — de credit si economic, Buka- rest .............................. 239 — — de Finantare............ 240 — — din Alba Julia....................... 253 — — Sebe^anä Alba Julia.... 254 — — iji Germanä pentru agricul- turä si corner^ ..... 240 — — siehe Rumänische Bank — Romanati Caracal.................... 309 — Romäneasca, Bukarest............................. 189 — — a Banatului, Lugoj . . 394 — — a Branului, Bran . . . 293 — — a Orientului..................... 240 — — a Táríi Bärsei .... 294 — — de Credit §i Economie S. A., Bukarest . . . 241 — — din Valea Somesului, Dej..................'. . . 351 — — Turda............................ 498 — Románia, Bukarest................... 241 — — Buzäu........... 300 — Romäniei Craiova.................... 347 — Romäno-Americana, Bukarest . . . 241 — — Germanä, Siret....................... 463 — — Polonä, Cernäufi..................... 319 — Romanului, Roman.................... 438 — Ruralä, Craiova..................... 347 — — Mercurea.......... 397 — Salaria^ilor Publici................ 241 — Salvatorul Cämpina.................. 304 — Saporta..............................242 — Säteanul Romän, Bro^teni............ 297 — Sätenilor, Castra Nova.............. 312 — Sfatul Negustoresc, Tulcea .... 496 — Sfatului Negustoresc.................242 — — — Bälce^ti . . . 270 — — — Chisinau . . . 325 — — — Rämnicu-Särat 431 — Sft. Arhangel, Bukarest............. 242 — si Cassa de Credit a Voiajorilor fcomerciala ................................. 243 — §i Casa de Economie S. p. A., Gheorgheni........................... 371 — si Cassa de Economie Fuzionatä, Öradea............................... 408 — ?i Societate Comercialä din Bihor . 407 — Sindicatelor Agricol, Viticol §i In- dustrial, Bräila, s. Banca Creditül Agrar..................................... 289 — Sindicatul Agricol „Caliacra“, Ba-zargic......................................... 277 — Sindicatului Agricol Braila .... 199 — — — Ilfov S. A. . . 192 — — — Jalomi^a . . . 243 — — Viticol a Jude$elor Arges !ji Muscel, Piteijti.........................’ 422 — Soarele din Romänia Mare, Balta . 271 — „Sóimul“ Cämpulung.................. 308 — Speranja, Bränesfi.................. 293 — Sporul Muncii, Bukarest............. 244 — Stambului D. & Co. . ....................... 200 — Steaua, s. Banca Imobiliarä Romänä 235 — Steaua, Rosiorii de Vede............ 440 — Stefan-cel-Mare, Falticeni.......... 361 — Sucevei din Fälticeni............... 361 — Sväbeascä Comercialä §i Industriala, Timisoara............................ 487 — Täbäcarilor din Bucurei-jti......... 244 — „Tache Protopopescu“ din Bärlad . 274 — Täräneascä, Bukarest...................... 244 — — a Poporului, Foc^ani . 365 — — din Judejul Putna, Foc^ani......................... 365 — — R.-Särat......................... 432 — — „Trivalea“ Pite^ti . . . 422 — ^aranilor, s. auch Bauernbank — — din ßärlad....................... 274 Seite 363 379 467 387 237 307 373 300 237 305 1—133 363 387 237 238 464 368 318 369 501 266 267 346 238 324 401 268 350 293 318 238 238 274 186 238 429 434 367 397 270 429 414 206 358 395 263 332 421 291 318 425 429 326 482 318 304 369 398 383 391 364 266 430 398 238 433 143 239 239 387
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!