Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien. - Seite 27

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Fortlaufende Paginierung
27
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000198-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000198-27
Content
Inhaltsverzeichnis. 23 Banca de Industrie ?i Corner^ Dobrogean, Bazargic . — — — — — Bukarest . — — Orient, Craiova...................... — — Petrol, Mine ?i Industrie, Buka- rest siebe Banca Cornea — — Schirnb si Comercialä, Satu-Mare — — Scont, siehe Escomptebank. — — Seont a Romäniei, Bukarest . . — — Scont Comercial a „Plaiului“ din Orasul Baia-de-Arama................. — — Scont si Schimb din Ardeal, Cluj — Dealul Ootestilor, Cote?ti................. — Dealul Spirei ............................. — Demobilizä$ilor, Bukarest.................. — „Dichiu“.............................. — Doljului................................... — Dorob an^ilor.............................. — „Dreptatea“, Bukarest...................... — Dumbravei, Bäläcifa........................ — Dunarea, Bäile?ti.................... — — Romäneascä, Bräila .... — — Tulcea.......... — Dunärei-de-Jos, Ismail..................... — Durostorului, Silistra..................... — Economicä, Baläu?eri.............. — — Bukarest, siehe Banca de Garantie si finan|ari . . — — Deva...................... — — Diciosänmartin .... — — din Dej................... —- — Salonta................... — — Sänpetru-German . . . — — Semlac...................... — — Sighet...................... — — si Cassa de Schimb Ora- dea ....................... — — ?i Industrialä, Dumbrä- veni....................... — — si Industrials Sfäntä-Ana — — ?i Minierä, Brad .... — — Timisoara................. — — Tinea....................... — — Valea Lungä............... — Economilor din Sälaj, řjimleul Sil- vaniei.................................. — „Economul“, Beiu?.......................... — — Jablani|a................... — Eftimiu G. M. & Co......................... — Elanului, Base?ti.......................... — Elvetianä de Depozite din Romania — Elvefiana si Romänä........................ — Energia Nationalä, Chisinäu .... — „Erie“, Bäile?ti ......................... — Eriului, Säcueui........................... — Evreasca de Credit si Economie, Cämpulung-Moldovenesc................... — Evreascä de Credit si Economie S. A., Cozmeni..................................... — Evreascä de Credit si Economie S. A., Gura Homorului ............................ — Evreasca de Credit ?i Economie, Radäuti................................. — - - - - - Sto- rojinej; — Evreasca de Credit ?i Economie S.A., Sadagura ................................... — — — — — Vijni{;a — Fabre & Hassner............................ — Fälciului din Hu?i......................... — Financiarä, Bukarest...................... — — Romänä, Ro?iorii de Vede.................................... — Forestierä, Bukarest....................... — Fortuna.................................... — Fo?tilor Luptätori, Bukarest .... — — — din Oltenita . . — Frä^ia, Tecuci........................... — Frontiéra Banatului, Lugoj .... Seite Banca Funciarä a Romäniei.................... 234 — Fuzionatä pentru Ajutoare ?i Pästrare, Turda.........................• . . . 498 — Garabet A., Bistrifa.................... 282 — „General Praporgescu“ siehe Banca „Cemica“ ................................ 222 — Generalä a Judetului, Arad .... 258 — — a Rädäutilor, Rädäuti . . 430 — — a Tarii Romänesti, Bukarest 180 — — de Comert, Gara Titu . . 369 — — de Comerj; din Tg.-Mure? 476 — — de Credit, Dicio?änmartin 354 — — de Credit, Economie §i De- puneri siehe Banca Rornä-neascä de Credit si Economie 241 — — Economicä, Üjimleul-Sil- vaniei.................... 461 — — ?i Cassa de Schimb, Timi- soara ........................... 486 — Germanä Bänäteanä.................. 486 — „Germáni Efrem“.................... 234 — Goldschmidt, Arad ....................... 258 — Gospodarilor, Siret................ 463 — — Vatra Dorn ei .... 505 — Gränicerilor Nasäudeui, Bistrita . . 283 — Gránitéi, Caransebes............... 310 — „Grivi^a“ ................................ 235 — Häl chiana............................... 376 — Halelor, Bukarest...................235 — „Hermes“, Timisoara ...................... 487 — „Ilia Muresana“ ......................... 383 — Iliescu, Cluj............................ 331 — Imobiliarä a Cbiriasilor din Romänia 235 — — Romänä..... 235 — Industria, siehe Industriebank. — Industrialä.............................. 235 — Industrialä, Agnita................. . 251 — Industrialä si Comercialä, Ha|eg . 377 — Industrialä si Popularä din Arad i. L. 259 — Industriasilor, Cluj............... 331 — Industriasilor ?i Comerciantilor Ro- mäni, Arad ............................... 259 — Industriilor ?i Meseriilor Dobrogene, Constanta........................... 339 — Industro-Agricolä, Cernäuti .... 317 — Infrätirea Romänilor, Botosani . . . 287 — Inlesnirea Sateanului, Cerätu . . . 314 — International de Credit, Bukarest . 236 — Iutreprinderilor Comerciale, Indu- striale ?i agricole, Bukarest....... 236 — Intreprinzätorilor, Bukarest .... 236 — Invalizilor din Bucovina........... 317 — Invätätorilor, Cluj................ 331 — Invätätorilor pentru Moldova de sus, Cernauti............................ 317 — Invä^ätorul, Pite?ti............... 421 — Ipotecarä a Romäniei S. A., Bukarest 236 — Ipotecarä Ruralä Soc. civilä de credit funciar rural 159 — Ja?ilor ,.......................... 386 — Judefului, Ja?i.................... 386 — Lapusna ................................. 324 — „Lumina“, Cämpulung................ 307 — Magura, Balta...................... 271 — Mansburg............................395 — Maritimä Romána, Constanfa .... 340 — Marmorosch, Blank & Co., Bukarest 182, 1234, 6 — Mercur............................... 236 — — Buzäu............. 300 — — Corabia....... . 341 — Meseriasilor, Botolani.................. 287 — — Deva........................ 352 — — Galami ......................368 — Meseria?ul Romän Cernäuji .... 317 — Minelor“ Rum. A.-G................. 803 — Moldova de Sus, Härläu............. 377 — Moldova, Jasi...................... 204 — Moldovei de Jos din Bärlad .... 273 Seite 276 231 345 448 178 267 331 342 231 232 232 302 232 232 269 269 290 496 383 459 270 231 352 354 350 443 446 452 456 407 358 453 288 486 494 503 460 279 384 232 275 233 233 324 269 441 305 342 375 430 467 442 506 525 382 233 440 234 179 234 404 481 393
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!