Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien. - Seite 25

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Rumänien.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Fortlaufende Paginierung
25
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000198-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000198-25
Content
Inhaltsverzeichnis. 21 Seite Banater Grenzbank, Lugoj................ 393 — Hausbau A.-G...................... 600 — Holzproduktions A.-G.............. 982 — Kohlenindustrie Rum. A.-G. . . . 634 — Kredit A.-G., Lugoj............... 393 — Likör-, Rum- und Cognacfabrik A.-G.............................. 750 — Mühlenindustrie A.-G.............. 934 — Rumänische Bank, Lugoj .... 394 — Sanatorium A.-G................... 560 — Webeindustrie A.-G................1106 — Zentralbank ftir Kredit, Handel und Industrie, Timisoara ...................................... 484 — Zuckerfabrik......................1115 „Banatia“ Hausbau A.-G. ....... 599 „Banatul“ A.-G............................. 741 — — Buch-und Papierhandlung, Buchdruckerei und Buchbinderei .........................................1060 — — für Mühlenindustrie, siehe „Balsul“ A.-G.............916 Banca siehe auch Bank. Banca „Abonden^a“ . . . . ......................................... 218 — Adjudului ..................................................... 250 — Agnifeanä S. A. fosta Institut de Economii si Credit din Agnita . . . 251 — Agrarä, CÍuj ................................................. 327 — a Romäniei, Bukarest . . . 218 — — fi Comercialä, Olteni^a . . 404 — — Si S°c. Comercialä actionarä, Bistrifa ......................................... 281 — Agricola, Bucarest • . 136 — — Cluj....................... 328 — — de Credit, Alexandria. . . 255 — — din Fälesti................ 361 — — din Gängiova............... 369 — — Si Comercialä, Craiova . . 343 — Agricultorilor, Vladia................ 506 — Agriculturii Romänesti......................................... 138 — Agronomilor S. A., Agnita .... 251 — — Bukarest . .’................................. 218 — — din Nordul Moldovei, Botosani............. 285 — Ajutorul, Cluj . ............................................ 328 — — Plugarului, Mäcesul de Jos 394 — Albano-Greco-Romänä............... 219 — Albina a meseriasilor din Pite^ti . . 419 — — — — si Industriasilor R. Valcea . . . 432 — „Albina Carpatilor“............... 219 — — Cámpulung........................................... 305 — — Craiova............................................. 343 — — din Bujor, Tärgu-Bujor . . . 471 — Alesdeanä, Alesd.................. 254 — Almäjului, Bozovici............... 288 — Ahnosnino S....................... 219 — Americano-Romänä de agricultura si Industrie, Chisinäu.................’. 321 — Amza.............................. 219 — Anglo-Romänä...................... 219 — Apärarea Nationalä, Bukarest, siehe Banca Tärii .....'...........................................244 — Apärärii Nationale Crestine, Jaši . 384 — Ardeleanä si Cassa de Economie Cluj........................... 328,192IV — Ariesana, Turda................... 497 — ^Astra“ ................................................... 220 — „Aväntu“.......................... 220 — Aväntul Romänesc, Singureni . . . 462 — Bacäului.......................... 265 — Bailesti, Calafat................. 301 — Banatului, Craiova................ 343 .— Banatului Institut de Credit si Co- merCäransebe^i..................... 310 — Bärbuleanu Mann................... 205 — Bärladului........................ 272 — Basarab, Bukarest . ...................................... 220 Seite Banca Basarabiei, Chisinäu..................... 321 — „Bazargic“............................. 276 — Beresti, Tg.-Beresti................... 471 — Berkovitz L............................ 220 — Bibescu-Voda......................... 221 — Bibesti, Saulesti...................... 450 — Bistri|a, Bäbeni-Bistrifa................ 264 — „Blahnifa, Patulele.................... 415 — Botosäneanä Romänä, Botosani . . . 286 — Botosanii S. A. de Credit si Economie 286 — Brätianu I. C., Cälärasi................. 302 — Brezoiu................................ 297 — Brosteni S. A. de Economie, Impru- mut si Ajutor Reciproc, Bukarest . 221 — Bucovineana de Nord, Cernäuti . . 314 — Bucovinei, Cernäu|i...................... 314 — Bucuresti i. L........................... 221 — Bursei, Craiova.......................... 344 — Calafatului.............................. 301 — Caliacra, Bazargic....................... 276 — „Cäminul Corpului Didactic Primär Välcean“, Rämnicu-Valcea.................. 432 — Cämpului, Cusmir......................... 349 — „Cämpulungul“............................ 305 — Cämpulungul-Moldovenesc.................. 304 — Capitalei................................ 222 — Carpati, Cámpulung....................... 306 — Carpat’ii Rosiorii-de-Vede............... 439 — Carpatilor .............................. 166 — „Cäscioarele“, Bolintinu din Vale . 285 — „Cemica“................................. 222 — Centralä Buzäu........................... 299 — — Casä de Schimb si de Co- mert, Timisoara................. 484 — — Cooperativä......................510 — — de Comert, Constanta . . . 339 — — de Credit si Economie, Chi- sinau .......................... 322 — — de Nord, Jasi................... 385 — — de Pästrare, Borsa .... 285 — — din Bacäu.................... 265 — — din Basarabia, Chisinäu . . 322 — — din Bucuresti................ 222 — — din Ploesti.................. 210 — — Evreeascä de Credit si Eson- nomii S. A., Cernäuti . . 315 — — pentru Industrie si Comert, 222 Bukarest ....................... 222 — — pentru Industrie si Comert, Cluj........................... 329 — — si Comercialä S. p. A., éistrita........................ 282 — — siehe auch Zentralbank. — Cercualä, Ilia............................. 383 — Cercului Central comercial si indu- strial, Bukarest .... 222 — — Comercial si Industrial din Bärlad.......................... 272 — — Comercial si Industrial din Muscel, Cámpulung . . . 306 — — Comercial si Industrial „Rosiori“, Rosiorii de Vede 439 — Cerealistilor, Botosani...................286 — — Bukarest . . ... . 167 — Cerna.....................................267 — Cetatea...................................320 — Cetatea Hotinului, Hotin................. 379 — — Mehadia..........................396 — Cetäteneascä si Comercialä, Dej . . 349 — Cetatenilor si Täranilor din Tara Bärsei. Codlea.............................336 — Chioarului, Somcutamare .... 466 — Chrissoveloni . . . 223, Ford. Vors. Ill — Circumscriptiei Nädlac S. p. A. . . 399 — Civicä S. A., Cernäuti................... 314 — Civilä din Beius......................... 279 — Clerului Ortodox din Basarabia, Chi- Sinäu.................................... 323
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!