Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien. - Page 29

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Consecutive pagination
29
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000197-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000197-29
Content
Inhaltsverzeichnis. 25 Seite Banca Täbäcarilor din Bucureíjti................ “239 „Tache Protopopescu“ din Bärlad . 270 — Täräneascä, Bäl$i.................... 266 — — Bukarest................ . 239 — a Poporului, Foo^ani . 361 — din Judejul Putna, Foc^ani..................... 361 — — K.-Sarat............... 430 — „Trivalea“ Pite^ti . . . 420 — 'J’aranilor, s. auch Bauernbank — — din Bärlad.................... “270 — din Basarabia, Hotin . . 375 — din Durustor, Silistra 459 — din Horincea „Jon. J. C. Brätianu...................... 275 I —• — din Jalomi^a................... 294 j — din Jude^ul Prahova,Ploe§ti 4*24 — — Turnu-Severin.................. 504 — Täranului, Amärästi-de-Jos .... “250 — Táréi Bärsei, Bračov............... 289 — Ťargujiului S. A...................... • 173 — Tärii Bukarest . . •............... 239 — l’echnicä Argesanä, Piteijti .... 420 — Tezaurului, Bukarest............... 240 — „Timi^iana“, Timisoara............. 49:> — Timisoarei §i Soc. Com............. 489 — „Tinerimea“........................ 415 — „Transsylvania“, Alba Julia . . . 248 _ — Cluj.................. 327 — Tutovei, Bärlad................... ‘270 — Unirea, Botolani..................... 283 — Comerciala diu Constanta . 335 — — din Roman....................... 438 j — S. A. pentru Corner^ §i Industrie, Balcic............................. 266 | — Unirii, Bukarest..................... 185 — Unitä pentru Industrie ?i Hipotecä, Sighisoara............................ 457 — Uniunea a Funcfionarilor Partieulari, Ploe^ti.................. 425 — — Käscani........................ 433 ! — Uniunei Agricole, Comerciale $i In- dustriala, Slatina......... 465 — — Ardelene, Sibiu................ 454 — Universala C. Constantinescu „Titus“ 240 — Urbanä, Bukarest.................. 186 — Vuile Motrului, Bro^teni............. 293 — Victoria, Agri?teu.................... • 246 — Victoriei, s. Banca de Credit Agricol 223 — „Viitorul“ Baläcipa.................. 265 — Botolani“................ 283 — — din Caracal............... 305 — Viitorului, Craiova.................. 342 — Viticola, Odobe^ti.................... ‘201 — — a Romäniei, Bukarest . . 187 — Voluntärilor, Cern&ufi....................... 314 j — — Cluj.............................. 328 — Vulturul, Cämpulung................... 303 — Vulturul Carpatilor, Florefti . . . 359 Bäncile Bänä^ene Unite...................... • 251 — Unite Economicä $i Ipotecarä, Cluj 328 „Bäneasa“ Spiritusbrennerei und Raffinerie A.-G......................................... 726 „Banifa“ Ziegel- u. Dachziegelfabriks-A.-G. 588 Bank siehe auch Banca. — „Abonden^a........................... “214 — A.-ü. des bessarabischen orthodoxen Klerus, Chi^inäu......................... 318 — A.-G. „Fáiéiul“, Husi . •................... 377 — — Vaterländische . . Siehe Bd. * Ungarn u. 128 IV — Albina, Cämpulung-Muscel.......... 300 — Albina Carpatilor................. 214 — — Craiova..................... 338 — der Gewerbetreibenden und Industriellen von Välcea . . 431 — — Gurahomorului............... 371 — — Hu?i........................ 377 Seite Bank Amza, Bukarest........................... “215 — Anstalt, Rumänische.......................... 243 — „Arge^ul“, Pite^ti.................. 418 — „Aslra“, Bukarest................... 215 — „Aurora“, Näsäud.................... 398 — „Aväntu“............................ ‘216 — Aväntul Romänesc, Singureni . . . 462 — Bärbuleann Marin.................... 250 — „Bazargic“, Bazargic................ 271 — „Bere^ti“........................... 471 — Berkowitz L..........................216 — Berzava, Re$i$a..................... 435 — Bibescu-Voda, Bukarest.............. 216 — Bistrita, Bäbeul-Bistrifa........... 259 — Brätianu Beresti....................275 — — Cälära^i...................... 297 — Brezoiu, Brezoi..................... 293 — Brojeni Spar-, Darlehens- u. gegen- seitige Hilfs-A.-G., Bukarest . . . 217 — Bucure^ti, Bukarest.......................... 217 — Cadrilaterul, Turtucaia............. 504 — Cahul, Cahul........................ “296 — „Caliacra“, Bazargic................ 271 — „Cämpulungul“, Cämpulung .... 301 — Cämpulungul-Moldovenesc, Cämpulung 300 — Caracal, Caracal.................... 304 — Carpa|i A.-G........................ 301 — „Cäscioarele“, Bolintinu-din-Vale . 280 — „Cemica“ ................................. 217 — „Cerna“, Baia-de Arama.............. 262 — Cernavoda, Cernavoda ..................... 316 — Cetatea, Cetatea........................ 316 — — Mehadia........................ 393 — Chrissoveloni, Bukarest 218, Vord.Vőrs. Ill — Colentina, Bukarest................. 158 — „Comerful“, Nisporeui............... 399 — Concordia, Bärlad................... 826 — Constanta . . • . ....................... 334 — Corabia, Corabia.................... 336 — Cornea........................ 163, 160 I I — Cornetu, Bälta...................... “266 — Cosustea.............................321 — Creditül Argesan Pitesti............ 419 Bucurestean“, Bukarest . . 220 Comercial, Bärlad......... 268 Dobrogei“, Constanta . . . 334 Doljan, Craiova........... 339 Financiar, Bukarest .... 221 Gorjan.................... 472 llfovean...................... 241 Nostru........................ 221 Pa§canean“, Paijcani .... 413 Podgorean, Ureche?ti . . . 505 Popular, Faure^ti............... 358 Prahovei“, Ploefti.............. 122 Putnean, Foc^ani................ 359 Rämnicean, Rämnicu-Särat 429 Social, Bukarest................ 221 Täränesc, Arice^tii-Zeletin 259 — Dacia, Jaiji.............................. 381 — — A.-G. ftlr Industrie- u. Handelskredit, Oravi^a............................ 410 — — -Traianä, Bukarest................ 164 — — Craiova.................. 339 — „Dämbovi|.a“............................. 470 — Dealul Spirei, Bukarest................ 226 — „Deli-Orman“, Silistra................. 458 — der Arbeiter, Giurgita................... 369 — bessarabischen Landwirte, Hotin 375 _ — christlich-nationalen Verteidigung, Ja^i .... ........................ 380 — Dobrogearer Industriellen und Gewerbetreibenden, Constanfa 334 — — Dorobanzen, Bukarest................. 227
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!