Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien. - Page 28

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Consecutive pagination
28
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000197-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000197-28
Content
24 Rumänien. Seite Banca Mercur Corabia......................... 336 — Meseria^ilor, Botolani......................... 282 — — Deva................................ 348 — — Galafi...............................364 — Meseria^ul Román Cernäu{i .... 313 — Minelor“ Rum. A.-G.................. 796 — Moldova de Sus, Härläu............... 373 — Moldova, Jasi 198, 128 VI — Moldovei de Jos din Bárlad .... 269 — Mosti^tea, Fierbin ji-Tärg........... 3Ő9 — Monitor Spar- u. Creditinstitut, Huedin . . '................................... 375 — Motrului, Strehaia............................. 467 — Muncii, Ja$i......................... 382 — Muncitorilor, Cämpulung........................ 302 — — Giurgi^a............................ 369 — Muntenia, Buzäu................................ 296 — — fosta S. A. „Universale“ . 232 — Muntenilor, Cämpulungul............. 300 — Nafionalä a Romániei............120—128 — Nearnfu, Filiasi-Dolj............... 359 — Neamului, Ja$i...................... 382 — Negotului §i Agriculturii........... 232 — Negustoreasca, siehe Handelsbank. — Negustoreasca a Romániei............ 232 — — din Olt, Slatina . . 464 — Negustorilor, Galami........................... 364 — Noasträ, Cernäufi ... 313 — — Galati . ............................. 364 — — Turnu Severin.......................... 503 — „Oituzul“................................ 261 — Olacului Baclesu ............................. 262 — Olteniei, Craiova............................... 340 — Oltenilor „Soarele“, Bukarest . . . 233 — „Orient-Express“, Chi^iuäu . . . 320 — Oijanä, Negre^ti 399, 160 V — pe Ac^ii, Baia-Mare.................. 262 — pentru Agriculturä, Industrie !ji Co- mer|, Dej ........................................ 345 — pentru circulatia märfurilor, Brasov 289, 128 II — pentru Comer^ul Intern §i Extern Cernäuti............................. 313 — Petrolilerä a Romániei............... 233 — „Pie^ei“, Bärlad..................... 269 — Pie^ii, Bukarest ................................ 178 — Plugarilor, Bukarest................ 233 — — Racova, Plungesti . . . 428 — — Rast................................... 433 — „Plugarul“ Gaeijti............................ 362 — Plugarului, Bälce^ti........................... 265 — — Plenifa................................ 421 — Poalele Muufilor Carpajilor, Prejna 427 — Podgorenilor, Panciu................ 413 — Podgoria, Odobe^ti....................200 — Podgoriei, Drägä^ani..................354 — Poporalä de Agriculturä, Beclean . . 273 — — pentru Aradul-nou si Pro- vinfa........... 258 — — — §i Casa de Amanet Cluj . ’...................327 — — siehe auch Volksbank. — Poporului, siehe Volksbank. — Popularä din Pitefti ............................ 204 — Portului, Bräila.................... 286 — Postcilca, Cernäuti..................314 — I’rahova, Ploe^ti...................... 423, 424 — Prejmereanä, Prejmer ............................ 427 — Pretoriáid, Ciucul-Mare......................... 321 — Prevederea, Tecuci................... 482 — Producatorul Agricol, Cernäu|i . . 314 — Progresul, Cämpina..............................299 — — Galati.................. 365 — — Mizil....................395 — „Pruna“, Ilia....................... 379 Seite Banca Prutul, Lipcani.............................. 388 — Putnei, Focsaui .......................... 197 — Räcäciunilor, Bäcäu................. 261 — Rädiiufilor, Rädauji................ 429 — Rähova-Bragadiru.................... 233 — Rämnicului, Räinnicu-Välcea .... 431 — Regionalä din Cernäuti . . . • . . 134 — „Rod“................................234 — Romána a Läptärilor, Bukarest . . 234 — — de Comert din Ja?i .... 382 — — de Comerp si de Credit din Praga, s. Banca Romána de Corner^ iji de Credit 234, 1240 — — de Credit Farmaceutic . . 235 — — de Economie, Telega . . . 484 — — de Finan^are..................... 235 — — din Alba Julia................... 247 — — Sebesanä Alba Julia .... 248 — — iji Germanä pentru agricul- turä $i comert................... 236 — — siehe Rumänische Bank •— Romanati Caracal.................... 305 — Romäneasca, Bukarest...................181, 10 — — a Banatului, Lugoj . . 390 — — a Branului, Bran . . . 288 — — a Orientului. 236 — — a Tärii Bärsei .... 289 — — din Valea Somesului, Dej........................... 346 — — Turda........................ 501 — Románia, Bukarest . ...................... 234 — Románia Buzäu....................... 296 — Romániei Agricole.......................... 234 — — Craiova.................................. 341 — Romäno-Germanä, Siret............... 463 — Romäuo-Polonä, Cernäuti............. 314 — Romanului, Roman.................... 437 — Ruralä, Craiova............................ 342 — — Mercurea................................. 394 — Salaria^ilor Publici................ 236 — Salvatorul Cämpina.................. 299 — Saporta............................. 237 — Säteanul Román.......................237 — Sätenilor, Castra Nora.............. 308 — Sfatul Negustoresc, Tulcea .... 499 — Sfatului Negustoresc . 237 — Sfatului Negustoresc, Bälce^ti . . . 265 — Sfatului Negustoresc Chisinau . ■ . 320 — Sfatului Negustoresc, Rämnicu-Särat 430 — Sft. Arhangel, Bukarest ................... 237 — si Cassa de Credit a Voiajorilor Comerciala ................................ 238 — si Casa de Economie S. p. A., Gheorgheni*......................... 367 — ?i Cassa de Economie Fuzionntä, Oradea.............................. 406 — $i Societate Comercialä din Bihor . 405 — Sindicatelor Agricol, Viticol gi In- dustrial, Bräila, s. Banca Creditül Agrar...................................... 285 — Sindicatul Agricol „Caliacra“, Ba- zargic...............................272 — Sindicatului Agricol Braila . . • . 192 — — — llfov S. A. . . 184 — — — Jalomi^a . . . 1210 — — Viticol a Jude^elor Arges si Muscel, Pite?ti.................. 419 — Soarele din Romänia Mare, Balta . 266 — „Sóimul“ Cämpulung . . . , - . . 303 — Sporul Muncii, Bukarest............. 238 — Stambului D. & Co. ......... 193 — Steaua, s. Banca lmobiliarä Romána 230 — Steaua, Rosiorii de Vede............ 439 — Stefan-cel-Mare, Falticeni.......... 358 — Sucevei din Falticeni............... 358 — Sväbeascä Comercialä si Industrials, Timisoara........................... 489
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!