Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien. - Page 27

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Consecutive pagination
27
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000197-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000197-27
Content
Inhaltsverzeichnis. 23 Sei te Banca de Credit Täränesc, Chi?inäu . . . 319 — — — Tárán esc ?i Economie po- pulara, Baile?ti............... 264 — — — Täränesc, Ro^iorii de Vede 439 — — deposite ?i Scont ................... 224 — — Depuneri ?i Credit................... 225 — — Depuneri si Credit pe Ipoteci, Ploe?ti .... 423 — — Devize ?i Lombard, Bukarest . . 168 — — Economie ?i cassa de pastrare din Jud. Alba, Aiud....................... 246 — — Ecouomii si Credit, Cohalm . . 332 — — Efecte ?i Ac^iuni.................... 225 — — Energia Nafionalá, Chi?inäu . . 319 — — Est, Cernäufi 311, 9 — — Industrie ?i Corner^, siehe auch In- dustrie- u. Handelsbank. — — — ?i Corner^ Dobrogean, Bazargic . 272 — — — — — Bukarest . 225 — — Petrol, Mine ?i Industrie, Buka- rest siehe Banca Cornea . 163, 160 VI — — Schi mb si Comercialä, Satu-Mare 447 — — Scont, siehe Escomptebank. — — Scont a Romäniei, Bukarest . . 169 — — Scont Comercial a „Plaiului“ din Orasul Baia-de-Arama....................... 262 — — Scont si Sokimb din Ardeal, Cluj 326, 192 II — Dealul Cote.ftilor, Cotesti................... 337 — Dealul Spirei ................................ 226 — Demobilization, Bukarest...................... 226 — „Dichiu“...................................... 226 — diu Christian................................. 343 — Doljului...................................... 297 — Dorobanfcilor................................. 227 — „Dreptatea“, Bukarest......................... 227 — Dumbravei, Bäläcifa........................... 265 — Dunarea, Bäile?ti............................. 264 — — Romäneascä, Bräila .... 285 — — Tulcea................. 499 — Dunärei-de-Jos, Ismail........................ 379 — Durostorului, Silistra........................ 459 — Economicä, Baläu?eri.............................. 265 — — Bukarest........... 227 — Deva............................... 348 — Diciosänmartin .... 349 — din Dej............................ 346 — Salonta............................ 443 — Sänpetru-German . . . 445 — Semlac............................. 452 — Slghet............................. 456 — si Cassa delSchimb Oradea .................................. 405 — ?i Industrials, Dumbrä- veni.............................. 354 — ?i Industrial» Sfäntä-Ana 452 — ?i Minierä, Brad .... 284 — Timisoara.......................... 487 — Tinea.............................. 497 — Valea Lungä........................ 506 - Economilor din Sálaj, řjjimleul Sil- vaniei.......................................... 460 - „Economul“, Beiu?............................. 275 — Jablani^».......................... 380 - Eftimiu G. M. & Co............................ 227 - Elanului, Base?ti............................. 271 - Elvetianä de Depozite din Romania 227 - Elvefianä ?i Romänä........................... 228 - „Erie“, Bäile?ti.............................. 264 - Eriului, SäcueDi.............................. 440 - Evreascä de Credit ?i Economie S. A., Cozmeni......................................... 337 - Evrcasca de Credit ?i Economie S.A., Sadagura .... ’................................. 441 - Fable & Hassner.................. 530, 160 VI Seite Banca Fälciului din Hu?i.................................................. 377 — Financiarä, Bukarest............................................... 228 — — Romänä, Rosiorii de Vede................................................................ 439 — Forestierä, Bukarest............................................... 228 — Fortuna........................................................... 170 — Fo?tilor Luptätori, Bukarest .... 229 — — — din Ölteni^» . . 402 — Franco-Romänä..................................................... 171 — Fräfia, Tecuci.................................................... 482 — Frontierä Banatului, Lugoj .... 390 — Funciarä a Romäniei................................................ 229 — Fuzionatä pentru Ajutoare ?i Pästrare, Turda • . . . 500 — Garabet A., Bistrifa.............................................. 278 — „General Praporgescu“ siehe Banca „Cemica“ ........................................................... 217 — Generalä a Judefului, Arad .... 253 — — a Rädäutilor, Rädäutl . . 428 — — aTärii Romäne?ti, Bukarest 172 — — de Comert, Gara Titu . . 365 — — de Comerf din Tg.-Mure? 476 — — de Credit, Dicio?änmartin 350 — — de Credit, Economie ?i De- puneri .................................................. 229 — — Economicä, ijiimleul-Sil- vaniei................................................... 460 — — .si Cassa de Schiinb, Timi- soara ................................................... 488 — Germanä Bänäteanä................ 488 — „Germáni Efrem“.................. 230 — Goldschmidt, Arad............... 253 — Gospodarilor, Vatra Dornei .... 609 — Gränicerilor Nasäudeni, Bistri^a . . 278 — Granitei, Caransebes............ 305 — „Grivi^a“ ........................................................ 230 — Hälchiana........................ 372 — Halelor, Bukarest................230 — „Hermes“, Timisoara ............................................... 488 — „Ilia Muresana“.................. 379 — Iliescu, Cluj.................... 326 — Imobiliarä a Chiria?ilor din Románia 230 — — Romänä .................................................. 230 — Industrie, siehe Industriebank. — Iudustrialä...................... 230 — Iudustrialä, Agnifa.............. 245 — Iudustrialä ?i Comercialä, Hafeg . 373 — Iudustrialä ?i Popularä din Arad i. L. 253 — Iudustria?ilor, Cluj............. 326 — Industriasilor ?i Comerciantilor Ro- mäni, Arad........................ 253 — Industriilor ?i Me?eriilor Dobrogene, Constanta......................... 334 — Industro-Agricolä, Cernäu^i .... 312 — Infräfirea Romänilor, Botosani . . . 282 — Inlesnirea Sateanului, Cerätu . . . 309 — Interna^ionalä de Credit, Bukarest . 231 — Intreprinderilor Comerciale, Industrial ?i agricole, Bukarest .... 231 — Intreprinzätorilor, Bukarest .... 231 — Invä^ätorilor, Cluj ............................................... 327 — Invä^ätorilor pentru Moldova de sus, — Cernäu^i........................ 313 Invä^ätorul, Pite?ti.............. 419 — Ipotecarä Ruralä Soc. civilä de credit funciar rural 150 — Ja?ilor................*.............................................. 382 — Judefului, Ja?i..................382 — Lapu?na......................... 319 — „Lumina“, Cämpulung.............. 302 — Magura, Balta , 266 — Mansburg........................ 391 — Maritimä Romána, Constanta .... 334 — Marmorosch, Blank & Co., Bukarest 175, 6 — Mercantila Romänä................ 231 — Mercur.......................... 231
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!