Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien. - Page 26

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Consecutive pagination
26
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000197-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000197-26
Content
22 Rumänien. Seite Banca Cetatea..................................................................... 316 — Cetatea Hotinului, Hotin............................................... 375 — — Mehadia ....................................................... 393 — Cetä^eneascä ^i Comercialä, Dej . . 345 — Cetä^enilor 51 Täranilor din fara Harséi, Codlea ............................................................332 — Chioarului, Somcutainare .... 466 — Chrissoveloni . . . 218, Vord. Vors. Ill — Circumscriptiei Nädlac S. p. A. . . 397 — Civicä S. A., Cernäuji.................................................... 310 — Civilä din Beius.......................................................... 274 •— Clerului Ortodox din Basarabia, Chisinau ......................................... 318 — Colentina................................................................. 158 — Comercialä, siehe auch Handelsbank. — Comercialä a Poporului, Fälticeni . 357 — — „Curtea de Arge?“, Cur- tea de Arges.................................................. 344 — — Dunäreanä A. Voinicu, Bärca-Dolj.................................................... 268 — — Italianä si Romftnä . . . 159 — — Nationalä, Cernäu^i . 311, 1240 — — pentru Orient, Chisinäu . 318 — — Polonä Cernäu^i, Sucur- sala Bäncii Ipotecare S. A., Leov, Filiale Cernäu^i 516 — — Romänä..................161, 128 1 — — Si Agricolä din Caracal 304 — — — din Codäesti 331 — — — Sft. Gheorghe 452 — — — Timisoara . 486 — — Si de Credit Ardeleanä Tg.-Mure?.............. 474 — — si Economicä, Cehul- Silvaniei.............. 308 — — Si Industrialä, Bistrifa . 277 — — — Careii-Mare 307 — — — „Deva“ . 347 — — — Oravita . 410 — — — Sälägianä 460 — — — din Tär- goviste . 469 — — — din Valea- Tärnavei 349 — — S' Poporalä, Lipova . . 388 — — Triestina.......................................................1268 — — Turnu Magurele .... 502 I — — „Viitorul“ Bäile Govora- Välcea.................... 264 — Comercianfilor s* Industriasilor, Turnu-Severin 503 I — Comerfului, siehe auch Handelsbank. — — Adjud........................................................... 244 — — Craiova................. 194 — — Ploesti..................421 j — — Romanesc, Calarasi . . 298 — — Si Industriei, Pitesti . . 418 — Commercials Italiana............... 1259 | — — Triestina................1268 — Concordia, Bärlad.................. 268 1 — Continentalä............................................................... 220 — Cooperativä ca Soc. p. A., Dumhra- veni................. 355 , — — de Credit Märunt si Economie, Tärgu-Frumos..................................................... 472 — Corbenilor, Corbi.................. 336 — Cornea 163, 160 VI — „Cornetu“ S. A., ßälta.................................................... 266 — Coroana, Cehul Bilvaniei................................................... 308 — Cosustea, Ciovärnasani.................................................... 321 — Covurlui, Galati ......................................................... 363 — Creditül Agrar, Bräila.................... 285 — — Basajabean, Chisinäu . . 318 — —• Basarabiei, Chisinäu . . . 318 — — Basarabiei, Ungheni . . . 505 — — Bucurestean ....................................... 220 —i- Buzoian, Buzäu.................................................. 295 Seite Banca Creditül, Comercial, Bärlad .... 268 — — Craiovean, Craiova . . . 339 — — Dobrogei, Constanta . . . 334 — — Doljan........ 339 — — Finauciar.... 221 — — General.................................... 302 — — Ilfovean“ ..... ... 241 — — Moldovei“, Jasi........ 331 — — Nostru“................ 221 — — Oltenesc, Craiova .... 339 — — Popular, Fauresti .... 358 — — Sätean“, Bacäu ..... 260 — — Social“................ 221 — — Täränesc.. 259 — — Universal.. 221 — Creditului, siehe Handelscreditbank. — — Galafian.. 363 — Dacia-Traianä ................. 164 — — Craiova.......................... 339 — Danubianä......................... 165 — de Agriculturä Bucovineanä, Cer- näuti ......................... 311 — — — Comert, Industrie Si HipothekaCleastifa 322 Corner^, Industrie Si Hipotecä din Mansburg siehe Banca Mansburg . 391 Comer{., si Industrie din Cetatea Albä . 316 Si Cassa de Econo- mie, Cluj....................... 325 — — — Si Export ..... 221 — — Corner^ s* Industrie, Bocsa Mon- tana ................................... 279 — — — S' Industrie, Moinesti . . 396 — — — si Industrie, ltäcari . . . 428 — — — S* Industrie a Basarabiei Chisinäu................................ 319 — — — Si Scont.......................... 222 — — Control a Industriei si Comerfului 222 — — Credit Agricol, Bukarest .... 223 — — — — din Dragomiresti 354 — — — Oravita .... 410 — — — Comercial......................... 223 — — — — Si Agricol, F5- gäras....................... 356 — — — — .si Industrial, Bukarest . . . 223 — — — din Transilvania, Arad . 252 — — — Dunarean, Silistra . . . 458 — — — Forestier......................... 223 — — •— Funciar • 224 — — — Industrial, Galaji .... 363 — — — Industrial s* Comercial, Gala|i.................................. 363 — — — märunt a comercianfilor a meseriasilor Buzäu . . 295 — — — märunt si Economie, siehe Kleinkredit u. Sparkasse. — — — pentru Covasna si Regiune, Covasna................................. 337 — — — Popular, Bukarest . . . 224 — — — Popular din Slatina. . . 464 — — — Romäu 165, 160/ — — — S. A., Romän...................... 437 — — — Sätesc, Bukarest .... 224 — — — siehe auch Kreditbank. . — — — si Cassa de Pästrare, Arad 253 — — — si Comercialä Romäna, Fäget................................... 357 — — — sie Economie aMeseriasiler, Turnu Magurele.......................... 502 — — — Si Industrie, Jasi .... 382 — — — Si Lombard, Bälji .... 266 — — — Si Scont, Bräila.................. 285
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!