Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien. - Seite 25

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1931: Rumänien.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Rumäniens.
Fortlaufende Paginierung
25
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000197-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000197-25
Content
Inhaltsverzeichnis. 21 Seite 1 Balkan Petroleum Syndikat Ltd................................................. 885 „Balsul“ A.-G. f. Credit u. Industrie . . 910 Banater Bank, Craiova ............................................................... 338 • - Bank, Kredit- und Handels-Anstalt, Caransebo?................................................................. 305 — Bankverein.................................................................. 251 — Dampfmühle A.-G. i. L....................................................... 920 — Deutsche Bank, Timisoara .... 488 — I. Silberwarenfabrik A.-G................................................... 719 — Grenzbank, Lugoj............................................................ 390 — Hausbau A.-G................................................................ 605 — Holzproduktions A.-G........................................................ 973 — Kohlenindustrie Rum. A.-G. . . . 637 — Kredit A.-G., Lug-oj........................................................ 390 — Kreditbank Timisoara........................................................ 485 — Likör-, Rum- und Cognacfabrik A.-G....................................................................... 748 — MtihleniDdustrie A.-G....................................................... 927 — Rumänische Bank, Lugoj .... 390 — Sanatorium A.-G............................................................. 561 — Webeindustrie A.-G..........................................................1095 — Zentralbank, Jimbolia....................................................... 386 — — für Kredit, Handel und Industrie, Timisoara ....................................................... 485 „Banatia“ Hausbau A.-G...............................................................60-1 „Banatul“ A.-G....................................................................... 739 — — Buch-und Papierhandlung, Buchdruckerei und Buchbinderei ..........................................................1052 — — für Mühlenindustrie, siehe „Balsul“ A.-G.......................................................910 ßanca siehe auch Bank. Banca „Abondenfa“..................................... 214 — Adjudului .................................................................. 244 — Agni^eauä S. A. fosta Institut de Economii si Credit din Agnita . . . 245 — Agrarä, Cluj 322, 128 V1 — — a Romäniei, Bukarest . . . 214 — — §i Comercialä, Oltenita . . 402 — — si Soc. Comercialä actionarä, Bistri^a .......................................................... 277 — Agricola, Bucarest...............• . 129 — — Cluj...................... 323 — — de Credit, Alexandria . . 249 — — din Fále^ti............... 357 — — din Gängiova.............. 365 — — Si Comercialä, Craiova . . 373 — Agricultorilor, Vladia........................... 510 — Agronomilor, Bukarest............................ 214 — — diu Nordul Moldovei, Botolani............. 280 — Ajutorul Plugarului, Mäcesul de Jos 391 — Albano-Greco-Romänä.............................. 214 — Albina a meseriasilor din Piteijti . . 417 — — — — si Industria^ilor R. Valcea . . . 431 — „Albina Carpa^ilor“.............................. 214 Seite Banca „Astra“ ................................... 215 — „Aväntu“............................ 216 — Aväntul Román esc, Singureni . . . 462 — Bacäului............................ 260 — Baile^ti, Calafat................... 297 — Banatului, Craiova.................. 338 — Banatului Institut de Credit §i Co-mert, Caransebe?....................... 305 — Bärbuleanu Marin.................... 250 — Bärladului.......................... 268 — Basarabiei, Chisinäu................ 317 — „Bazargic“.......................... 271 — Bere^ti, Tg.-Bere^ti................ 471 — Berkovitz L......................... 216 — Bibescu-Voda........................ 216 — Bibesti, Saule^ti................... 449 — Bistr’ifa, Bäbeni-Bistri|a.......... 259 — „Blahui^a, Patulele................. 413 — Boto^äneanä Romänä, Botosnni . . . 281 — Botosanii S. A. de Credit ?i Ecouomie 281 — Brätianu I. C., Cälärasi............ 297 — Brezoiu............................. 293 — Brosteni S. A. de Economie, Impru- mut ?i Ajutor Reciproc. Bukarest . 217 — Bucovineana de Nord, Cernäu|i . . 310 — Bucovinei, Cernäufi................. 310 — Bucurespi i. L...................... 217 — Bursei, Craiova..................... 338 — Calafatului......................... 297 — Caliacra, Bazargic.................. 271 — „Cäminul Corpului Didactic Primär Välcean“, Rämnicu-Välcea............... 431 — Cárapului, Cu^mir................... 344 — „Cämpulungul“....................... 301 — Cämpulungul-Moldovenesc............. 300 — Capitalei............................ 217 — Carpati, Cämpulung.................. 301 — Carpapi Rosiorii-de-Vede............ 438 — Carpa^ilor .............................. 156 — „Cäscioarele“, Bolintinu din Vale . 280 — „Cemica“............................ 217 — Centralä Buzäu............................... 294 — — a Morarilor $i Agriculto- rilor .......................... 217 — — Bäiiä^eauä, Jimbolia . . 386 — — Casä de Schimb si de Co- in ert, Timisoara................186 — — Cooperativä . . . 517, 12811 — — de Comep, Constanta . . . 333 — — de Nord, Jap..................... 380 — — de l’ästrare, Borpi .... 280 — — din Bacäu........................ 260 — — din Basarabia, Chipnäu . . 317 — — din Bucurepi .................... 217 — — din Ploepi........................206 — — Evreeascä de Credit si Eson- nomii S. A., Cernäup . . 310 — — pentru Industrie p Coraerf, 218 Bukarest ....................... 218 — — pentru Industrie si Comert, — ijampuiung..................... dOU — Craiova........................ 338 — din Bujor, Tärgu-Bujor . . . 471 Ale^deanä, Alesd.....................248 Almajului, Bozovici................. 284 Americano-Romänä de agricultura p Industrie, Chipnäu.................. 317 Amza................................ 215 Anglo-Romänä........................ 215 Apärarea Na^ionalä, Bukarest, siehe Banca Tärii...............................239 Apärärii Nationale Črepine, Jap . 380 Ardeleanä Industrialä p Comercialä Brasov.............................. 288 Ardeleanä p Cassa de Economie, Cluj.......................... 323, 160 VIII Ariepina, Turda.................... , 500 Cluj........................ 324 — p Comercialä S. p. A., Bi striga................... 277 — siehe auch Zentralbank. — Sväbeascä, Timisoara . . . 486 Cercualä, llia........................ 378 Cercului Central comercial p industrial, Bukarest .... 218 — Comercial p Industrial din Bärlad.................. . 268 — Comercial p Industrial din Muscel, Cämpulung . . . 301 — Comercial p Industrial „Ropori“, Rosiorii de Vede 438 Cerealipilor, Botolani................ 281 — Bukarest.............. 157 Cer ......................................262
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!