Compass. Finanzielles Jahrbuch 1936: Ungarn. - Seite 17

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1936: Ungarn.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Fortlaufende Paginierung
17
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Inhaltsverzeichnis
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000195-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000195-17
Content
Tartalomjegyzék. Államháztartás, valutapolitika, közkölcsönők. Államháztartás..............49— 53 Fizetési mérleg..................... 53 Valutapolitikai intézkedések a) 1919 töl-1930 ig . . 54— 68 b) 1930 óta...............68— 80 Valutaviszonyok.............81— 86 Allamkölcsönök: áttekintés................87— 88 kölcsönök......................88—101 Megye-és városi kölcsönök . 101 —107 Egyéb közkölcsönők . . . 107—108 Jegybank.......................109—124 Állami intézetek: Postatakarékpénztár . . . 125—132 Pénzintézeti központ . . . 133—139 Szavatossági bank .... 139-140 Záloglevél-intézetek: Részvénytársaságok . . 142—212 Egyéb jelzálogintézetek . . 212— 233 Részvényhitelbankok: hazai intézetek............. 234 361 külföldi intézetek ... 363 Bankárok.......................... 364—377 Ipari részvénytársaságok: Fürdők, szállodák .... 378 391 építőanyag és építőipar . . 392 421 Üveg, porcellán, kö-ós agyag- ipar ..................... 422—436 Bánya-ós kohómúvek . . . 437- 477 Gép és fémipar.............. 478—548 Serfőzdék, malátagyárak. italipar.................. 549—573 Vegyiipar..................... 574—613 Ásványolaj-, aszphalt-, olaj-, gyertya és szappan-ipar . 614- 626 Élelmiszeripar.............. 627—669 Villamos müvek és elektrotechnikai ipar.................... 670—703 Színház, mozi, filmipar . . 704—708 Faipar....................... 709- 723 Bör-és cipőipar, szücsáruk . 724—731 Papir-és nyomdaipar . . 733—767 Textilipar................... 769—828 Czukor és ezukoráruipar . 829—842 • Különféle ipar és kereskedelmi részvénytársaságok 849- 867 Biztositó intézetek: Hazai társaságok .... 868—894 Külföldi...................... 895- 900, Inhaltsübersicht. Staatshaushalt, Währungspolitik, öffent- liche Anleihen : Staatshaushalt.............. 49—53 Zahlungsbilanz...................... 53 Währungspolitische Maßnahmen : a) von 1919 bis 1930 . . 54- 68 b) seit 1930 ............. 68- 80 Währungsverhältnisse . . . 81—86 Staatsschulden: Übersicht...................... 87—88 Anleihen.......................88—101 Komitats- u. Städteanlehen 101—107 Sonstige öffentliche Anlehen 107—108 Notenbank..........................109-124 Staatliche Institute: Postsparkasse...............125' 132 Geldinstitutszentrale . . .133 139 Garantiebank................139—140 Pfandbriefinstitute : Aktiengesellschaften . . . 142—212 Sonst. Hypothekaranstalten 212 233 Aktien-Kreditbanken : Ungarische.................. 234- 361 Ausländische....................... 363 Bankierbuch ...................... 364—377 Industrie-Aktiengesellschaften: Bäder, Hotels.................. 378-391 Baumaterialien und Bauindustrie ................... 392—421 Glas, Porzellan, Stein- und Tonindustrie.............. 422 436 Berg- und Hüttenwerke . . 437— 477 Maschinen- und Metallindustrie .................. 478- 548 Brauereien, Malzfabriken, Getränkeindustrie . . . 549—573 Chemische Industrie . . 574—613 Mineralöl-, Asphalt-, Öl-, Kerzen- u. Seifenindustrie 614—626 Lebensmittelindustrie . . . 627—669 Elektrizitäts- und Elektrotechnische Industrie . . 670—703 Theater, Kino, Filmindustrie 704 -708 Holzindustrie............... 709—723 Leder- und Schuhindustrie, Kürschnerwaren .... 724 - 731 Papier- und Hruckindustrie 733—767 Textilindustrie................ 769—828 Zucker- und Zuckerwaren . 829—842 Diverse Industrie- und Handels A. G.............. 843 -867 Versicherungsgesellschaften : Inländische................. 868—894 Ausländische................ 895--900
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!