Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band II: Tschechoslowakei. - Seite 13

Buchtitel
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band II: Tschechoslowakei.
Buchbeschreibung
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Fortlaufende Paginierung
13
Original-Paginierung
k.A.
Werbeseite
nein
Kategorie
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000191-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000191-13
Content
Inhaltsverzeichnis. Ä» Seite A. B. Fi'mfabrik A.-G...................... 848 Abauj-Szepsier Sparcassa und Pfand- leih-Anst................................ 225 Aberthamer Sparkassa ...................... 246 Aciéries et Domaines de Resita Sociótó Anonyme.....................’............1050 Ackerbodenflächen in der Tschecho- slovakei................................. 672 Aciien siehe Aktien. Adlerkosteletzer Sparkassa................. 246 Adriatische Bank, s. lugoslawien, Bd. III. Agrarbank A.-G., Malaczka.................. 194 — Tschechoslovakische .... 83 «Agraria“, landwirtschaftliche Maschinen u. Land esprodukten-Handels-A.-G. . . 560 Agrární Banka Československá .... 83 Agrar- und Induslriebank, Deutsche . 149 — Mährische 129 Agrobank.................................... 83 Agroferra-A.-G..............................566 Agrumaria Kandels-A.-G..................... 848 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 599 Akc. spol. český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze 646 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •...................... 914 — jihočeská továrna na užene zboži v Taborě ........................ 870 Akciová moravská knihtiskárna v Brně 749 Akciová společnost Besedního domu v Brně . . . . • . . 8G2 Akciová společnost drobových lomů Geisler & Sina . . . 401 — — dřeva a výrobu elek- třiny ................ 402 P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského . ■ . 557, 1075 stavitelů pro dopravu a stavby........... 390 pro dřevářský průmysl v v!or.-Ostravě 713 pro obchod s cukrem v Praze.............. 815 pro průmysl papír-nický Olšany . . . 736 pro výrobu telefonů a telegrafů ... . 688 pro zpracování hlíny lučební továrna v Táboře............... 656 zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . 611 továrna na stroje a slévárna v Táboře................. 576 Seit# Akciová tovarná na šicí stroje v Soběslavi .................................... 575 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . . 819 — — na cukr v Pardubicích 831 — — na cukr v Vysokém Mytě..................... 823 — — hospodářského prů- myslu ................... 862 — — na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin v Kolíně..................632 — — na strojená hnojiva a lučebniny v Slaném 655 Akciové ledárny v Praze................. 848 Akciový pivovar se sladovnou v Břeclave 615 — — — — — Jevičku 609 — — — — — Kyjově 608 — — — — — Nove Pace . 618 — — a sladovna — Podě- bradech 622, 1076 — — a sladovna v Sokolnicích 626 Akciový pivovar v Nuslích............... 582 Akciový pivovar v Prostějově............ 624 — — — Pardubicích . . . 621 „Akeros“ Allgemeine keramische Elek- troosmose A.-G., Karlsbad............... 1077 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. „Asta“ . 687 — — — Prager . . 688 Aktien-Automobilfabrik J. Walter & Co. 567 — -Banken............................ 83—241 — -Bleistift-Fabrik „Grafo“.............. 863 Aktienbrauerei Asch.................... • 603 — Eger, Erste............ 607 — Graslitz .................. 609 — Hohenelbe.............. 610 — Mähr - Ostrau, Tsche- chische ................. 616 — Nusle bei Prag......... 582 — Pardubitz ................. 621 — Pilsen, Erste.......... 595 — Prossnitz.............. 624 — Smichow................ 599 — Staab.................. 626 — Stienowilzer, Pilsen . . 621 — und Mälzerei, Gaya . . 608 — — — Gewitsch 609 — — — Klos'eran der Iser . 611 — — — Neu-Paka 618 Aktienbrauerei u.Mälzerei, Poděbrad 622, 1076 — — Malzfabrik, Littau . 618 — — — Lunden- burger . 615 — — — Sokolonitz 626 Aktien-Brauhaus in Budweis, Böhm. . 588 Aktien-Buchdruckerei in Brünn, Mähr. 749 A.-G. Della Valle & Lustig............... 861
 
Feedback

Feedback

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!