Compass. Finanzielles Jahrbuch1936: Tschechoslowakei. - Page 31

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch1936: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
31
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000182-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000182-31
Content
Inhaltsverzeichnis. 27 Seite Čechoslovakische Kugellagerfabrik SKF 834 — Kunstseidenindustr., Vereinigung der . . 1197 — Lagerhaus A.-G. ,Praga“ 1500 — Landes Hypothekar- anstalten .... 218- -239 — Luftverkehrs A.-G. . 1493 — Nationalbank . . 166- -181 — Oder SchiffahrtsA.-G. 1486 — Post 86 — Reescompte- u. Lom- bard-Anstalt 194, 102, 1516 — Rote Kreuz Lose . . 163 — staatl. Forste und Güter 1115 — Staats-Aerolinie . . 1494 — Staatsbahnen .... 1423 — Staatskassenbons . . 137 — Staatsschuld .... 125 — Stickstoffwerke A.-G 964, 1517 — Tabakregie 1314 — Tuchkonvention 1195 — Volkskunstgewerbe A.-G. .Detva“ . . . 1225 — WaffenwerkeA.-G. . 846 — Weinproduktions- u. Weinhandels A.-G. J. Palugyay & Söhne 905 — Zahlungsbilanz . . 87—88 — Zeitschriften .... 1151 — Zentralholzverkaufs- A.-G 1118 — Zuckerkartell . . . 1253 — Zuckerstatistik . . . 1257 — Zwangsanleihe . . . 134 Čechoslovakischer Ban ken verb and . . 513 — Holzaußenhandel . . 1112 Čechoslovakisches Clearinginstitut . . 95 — Grubenschinenkartell 693 — Holzsyndikat .... 1113 — Kupfer- und Messing- kartell ....... 785 — Zinkblechkartell . . 785 — Zuckerkartell . . . 1254 „Čechy“ měcfárna v Praze 728 „Čefias“ Čechoslovakische Finanz- u. Industrie A.-G. 302 červený Kostelec Sparkassa 387 — — Vorschußkassa . . . 388 Česká s. a. Böhmische. Česká akciová mlékárna v Praze . . . 1030 — akciová společnost na výrobu deštníků..................................1320 — akciová společnost pro raířinování petroleje v Kolíně v likv.................1006 — akciová továrna na čokoládu, dříve Jós. Küfferle a spol . . . 1311 — akciová továrna na dyhy .... 1117 — banka.................................. 300 r — banka Union ..... 261, Titelbg. 2 — eskomptní banka a úvěrní ústav 249, 1516, Titelbogen 6 — grafická Unie akc. spol................1162 — obchodní společnost.................... 708 — přádelna a tkalcovna lnu akc. spol. 1233 — průmyslová banka................. 256, 272 i — Skalice, spořitelna.................... 388 — společnost pro průmysl cukerní . 1261 — spořitelna............................. 350 — tiskárna a vydavatelstvo akc. spol.................................1165 — Třebová, Sparkassa..................... 388 ' vzájemná životní pojišťovna . . . 1385 — zbrojovka akc. spol. v Praze . . 823 Seite České akciové sklárny..................... 657 — Budějovice, záložna čsl. legionářů z. s. s r. o....................... 390 — montánní a kaolinové závody . 758 — montanní podniky akc. spol. 758 — tiskárny a vydavatelstvo akc. spol...............................1165 — továrny na žárovky akc. spol. . 1101 — tuhové závody, akc. spol. . . . 758 — závody Kontakt akc. spol. . . . 1103 Česko-Budějovická okresní záložna . . . 389 — spořitelna .... 388 — záložna lidová . . . 389 Česko-Kamenické papírny akc. spol. . 1164 Českomoravská-Kolben—Daněk akc. spol . 791 — plynárenská a elektro-techn. akc. spol. . . . 1064 — stavební akciová společnost ........................... 606 Českomoravské závody na impregnaci dřeva akc. spol......................... 980 Českoslovanská akciová tiskárna . . . 1165 Československá Agrární Banka . . 246, 2401 — akciová plavební společnost dunajská . . . 1485 — akciová tiskárna . . . 1165 — akciová továrna na látky výbušné s. Explosia A.-G. 965 — diskontní banka .... 300 — grafická Unie akc. spol. 1162 — letecká spol...............1493 — národní banka . . 166—181 — obchodní banka v Praze 302 — — společnost americká v Praze v likv. 1321 — obilní společnost . . . 1020 — plavební akc. spol.labská 1483 — plavební akc. spol. Oderská....................1486 — státní Aerolinie .... 1494 — tabáková režie .... 1314 — ústřední prodejna dříví akc. spol..................1118 — zbrojovka a. s............. 846 Československé Státní Aerolinie . . . 1494 — státní lesy a statky . 1115 — továrny na dusíkaté látky akc. spol. . 964, 1517 Československý Kompas Druck- und Verlags-A.-G. . ■ . 1165 — reeskontní a lombardní ústav .... 194, 102, 1516 — zúčtovací ústav ... 95 Český akciový hypoteční ústav .... 208 — — pivovar v Č. Budějovicích 881 — — — v Mor. Ostravě . 919 Český Brod Bezirksvorschußkassa . . 390 — —......................Sparkassa.................. 390 — Dub, městská spořitelna .... 391 — — okr. záložna............. 391 Český kreditní ústav z. s. s r. o. . . . 358 Český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku akc. spol..........949 Český uhelný průmyslový spolek akc. „ spol................................. 757 Čižské jod-bromové pramenové kúpele úč. spol................................... 582 1> Dachpappenfabriken, V erkauf svereini- gung der.............................1154 Dačice Sparkasse....................... 391 Damenkleideraußenhandel ...................1191
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!