Compass. Finanzielles Jahrbuch1936: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch1936: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000182-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000182-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A-* Seite A. B. Fi'mfabrik A.-G....................1107 Aberthamer Sparkassa .................... 307 Abfall an Wohnungen......................589 Abflußröhrenwerke, Verkaufsbüro der . 787 Abkürzungen Titelbogen 9 Abrechnungsanstalt.......................95—99 Acetatfabriken Konvention ............... 946 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 1011 Aclien siehe Aktien. Actienbrauerei u. Malzfabriks Act.-Ges., Littau................................ 916 „Adima“ A.-G...............................1327 Adlerkostelelzer Sparkassa................. 427 Adriatische Versicherung, Triest .... 1417 A. B. G. EIektrizität3 A.-G................1093 „Agelindus“ A.-G. s. Osram-Philips Neon A.-G...............................1098 „Agra“ ůč. spol............................1333 „Agrár“ obchodná úč. spol..................1334 Agrarbank A.-G., Čechoslovakische 246, 240 1 Agrarfonds, internationaler................. 99 „Agraria“ Handelsgesellschaft A.-G. . . 1339 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst............................1405 Agrární Banka Československá . . 246, 240 1 Agrar- u. Industriebank, Deutsche . 303, 27211 „Agrarsol“ A.-G............................1318 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1130 Agricultúra A.-G...........................I334 „Agrippina“ A.-G...........................1415 Agrobank................................... 246 „Agro-Domov“ r. G. m. b. H................. 357 Agroferra-A.-G. . .........................856 „Agronómia“ úč. spol.......................1327 „Agrumaria“ Handels-A.-G...................1029 „Ahapia“ A.-G..............................1163 Air France.................................1494 Akcionářský pivovar na Smíchově ... 894 Akciová brusírna diamantu.................. 675 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •......................I377 — drožďárna a lihovar...................921 jihočeská továrna na uzené zboží v Táboře................. plynárna . . . •............... spol. Besedního domu v Brně — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze . . . — dříve Coburg horní a hutní závody.................. — drobových lomů Geisler & Srna ....................... — lučební továrna v Táboře — Mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny 1042 1330 949 701 625 989 897 Seite Akc. spol. mlýnů v Praze...........1027 — — P. E. V. pro výrobu měři- del a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského .................. 832 — — pro automobilový průmysl . 820 — — |)ro dobývání uhlí Tepl. Sanov..................... 777 pro dřevářský průmysl v likv. v Mor.-Ostravě . . . 1128 pro hospodářství a průmysl dřevářský......................1131 pro lihový průmysl .... 877 pro obchod a zpracování dřeva..........................1116 pro obchod dehtovými barvami a chemikáliemi „Tefa“ 988 pro obchod s cukremv Praze 1275 pro obchod obuvními stroji a furniturami ................. 821 pro obchod s uhlím .... 756 pro průmysl cukrovarnický 1286 — — dentálni . . . 821 — — Inářský . . . 1214 — — mléčný . . . 1024 — — papírnický Olšany .... 1158 — — textilní, Dvůr Králové . . . 1212 — — textilní Falk- nov—Kocléřov 1233 — — textilní Jihlava 1233 — skelný průmysl .... 674 pro těžbu a obchod minerálním olejem............ pro výrobu bezpečnostního skla......................... pro výrobu cementu .... pro výrobu radia a jiných kovů ........................ 999 676 604 757 pro výrobu telefonů a telegrafů „Telektra“.................1100 pro zahraniční obchod ... 1319 pro zpracování draselnatých louhů................................. 983 pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny .... 624 pro zužitkování lesů a dříví 1116 první česká sklárna v Kyjově 644 rolnického cukrovaru v Cele- chovicích .......................1282 Silvestr u Tisové..................... 778 společenský pivovar a velkostatek hostinských . . . 918 strojní kruhová cihelna, Ces. Lub................................... 618 211
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!