Compass. Finanzielles Jahrbuch1936: Tschechoslowakei. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch1936: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000182-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000182-17
Content
13 Přehled obsahu. Státní hospodářství, měnová politika, půjčky: Státní hospodářství .... 81—87 Platební bilance.......... 87—88 Měnově-politická opatření: a) od 1919 až 1930 . . 89—102 b) od 1931 ................. 102—104 Bankovní zákony a nařízení 104—112 Měnové poměry.............113—124 Státní dluhy: Přehled......................125—127 Předválečné dluhy . . . 127—132 Válečné dluhy................132—134 Dluhy republiky .... 134—145 Státní železniční úpisy . 145—151 Zemské půjčky.............151—153 Městské půjčky............153—162 Losy ..........................162—163 Cizozemské půjčky .... 163—165 Márodni banka......................166—181 Státní podniky: Poštovní spořitelna . . . 182—194 Československý reeskontní a lombardní ústav . . . 194—198 Všeobecný fond peněžních ústavů.................... 199—201 Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů . . . 201—203 Státní loterie ...... 204—206 Ústavy zástavních listů: Akciové společnosti .... 208—218 Zemské hypoteční ústavy . 218—239 Ústavy zástavních listů spořitelen................ 239—243 Akciové úvěrní banky: Československé..............2^8—346 Cizozemské.................. 346—347 Spoříte ny, úvěrní společenstva ....................• . 350—512 Seznam bankéřů ................513—567 Průmyslové společnosti: Lázně, lázeňská místa, hotely....................... 576—587 Průmysl stavební a stavebních hmot................. 595—632 Sklo, porculán, keramika . 639—682 Doly a hutě.................... 701—780 Strojní a kovodělný průmysl 789—868 Inhaltsübersicht. Staatshaushalt, Währungspolitik, An- leihen : Staatshaushalt.............. 81—87 Zahlungsbilanz.............. 87—88 Währungspolitische Maßnahmen : a) von 1919 bis 1930 . . 89—102 b) seit 1931 ............. 102—104 Bankengesetze und Verordnungen .................. 104—112 Währungsverhältnisse . . . 113—124 Staatsschulden: Übersicht.................125—127 Vorkriegsschulden . . . 127—132 Kriegsschulden .... 132—134 Schulden der Republik . 134—145 Eisenbahn-Staatsschuld-verschreibungen . . . 145—151 Landesanlehen...............151—153 Städteanlehen...............153—162 Lose...........................162—163 Ausländische Anlehen . . 163—165 Notenbank.........................166—181 Staatliche Institute: Postsparkasse...............182—194 Cechoslovakische Reescompte-und Lombard-Anstalt . . 194—198 Allgemeiner Fonds der Geldinstitute . .'. . . . .199—201 Spezialfonds für Nachkriegs- Verluste.................. 201—203 Staatslotterien............. 204—206 Pfandbrief institute: Aktiengesellschaften . . . 208—218 Landes-Hypothekar-Anstalten ...........................218—239 Pfandbriefanstalten der Sparkassen ..................... 239—243 Aktien-Kredit-Banken: Čechoslovakische............ 246—346 Ausländische.................. 346—347 Sparkassen, Kreditgenossenschaften ........................ 350—512 Bankierbuch ......................513—567 Industrie-Aktiengesellschaften: Badeanstalten, Kurorte, Hotels .......................... 576—587 Bau und Baumaterialien . 595—632 Glas, Porzellan, Keramik . 639—682 Berg- und Hüttenwerke . . 701—780 Maschinen- und Metallindustrie ..................... 789—868
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!