Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei. - Page 59

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
59
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000181-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000181-59
Content
Inhaltsverzeichnis. 53 Seite Přibislauer Sparkassa................. 478 Přibor, Sparkassa in.................. 477 Přibramer Bergdirektion.................. 700 Přibramer Sparkassa...................... 478 Přibyslav, spořitelna.................... 478 Priebsch Johann Erben A.-G............1231 Prievidska Gazdovská Banka úč. spol. 339 Prievidzer Bank A.-G., Erste............. 340 — landw. Bank A.-G. Prievidza 340 — Spirituosenfabrik A.-G., Erste 930 Prioritätsaktien 4%ige d. 1925 verstaatl. Lokalbahnen ............................ 148 Priorilätsobligationen priv. österr.-ung. Staatseisenbahngesellschaft . . . 131, 1514 Private Effektenlotterie................... 207 Privat-Telephon A.-G.....................1093 Privatversicherungswesen-Übersicht . 1336 Privilegium der Nationalbank............... 171 Přívozer Mineralölwerke A.-G...............1009 Procháska F. akc. spol..................... 974 Procházkova plzeňská pivnice akc. spol. 1322 Prodejna sdružených česko-slovenských železáren akc. spol................. 694, 842 Prodejní sdružení českých tabuláren akc. spol................................. 664 Produktenbörse-Anlehen..................... 156 Produkten- u. VVarenlagerhaus A.-G. Kaschauer.................................1495 Produktion an sonstigen unedlen Metallen .................................... 692 Produklionssyndikat der Lederindustrie 1133 Produktivgenossenschaften d. Elektro- techn. Industrie..........................1044 Progress A.-G.............................. 975 „Proka“ Damenmäntelfabrik A.-G. . . . 1234 Propaganda Annoncen-, Reklame und Verlagsanstalt „Piras“....................1164 Prossnitz-Triebitz Mähr. Westbahn . . 1447 Prossnitzer Aktienbrauerei................. 931 — Erste landwirtschaftliche Malzfabrik ................... 931 — Kleiderfabriken A.-G., Ver- eii igte.......................1235 — Maschinenfabriken Wichterle u. Kovářík A.-G.................822 — Sparkassa............................ 478 Prostějov, spořitelna ..................... 478 — Třebovice............................1447 — ávěrni spolek........................ 479 „Prudentia“ Allg. Versicherungs A.-G. . 1374 Průmyslová banka, Česká.................... 258 — a velkoobchodní akc. spol. 1113 Průmyslové závody akc. spol. v Uhříněvsi 1334 — — — — v Dolním Boušově 1273 Prvá hrvatska šledionica . . 176/1 u. Bd. Jugoslavien — Prieviedzská banka úč. spol. . . 340 — prievidzská továrna na liehoviny úč. spol............................... 930 — slovenská továren likérov úč. spol. 936 — slovenská továrna na droždie, lieh a pokrmové masti úč. spol. v Trenčíne............................. 936 —1 slovenská vozovka a strojáreň úč. spol................................... 858 — trenčianská borovičková a likérová továrna, úč. spol...................... 937 První brněnská strojírenská spol. 798, 8161/ — brněnský akc. pivovar a sladovna 885 — česká akciová společnost pro výrobu skla.......................... 645 — česká diskontní společnost v Praze......................... 370 Seite První česká sklárna akc. spol. v Kyjově 649 — — továrna na umělé hedvábí akc. spol...................1207 — — vzájemná pojišťovna . . . 1356 — — zajišťovacf banka .... 1340 — česko - budějovická továrna na smaltované nádobí akc. spol. . 802 — kontribučenská spořitelna ve Vyškově ................................... 513 — moravská rolnická továrna akciová na soustředěná hnojiva.............. 989 — moravská spořitelna v Brně . . . 388 — moravsko-slezský pivovar a sladovna ai-c. spol......................... 931 — moravský akciový cukrovar rolnický v Kroměříži.......................1287 — moravský pivovar akciový se sladovnou v Přerově........................ 929 — mostecká strojírna akc. spol. . . 851 — občanská záložna v Holešovicích-Bubnech z. s. s r. o.....................370 — občanská záložna v Praze z. spol. s r. o.............................. 369 — Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky dříve J. Hrdina...........................1331 — plzeňský akciový pivovar .... 926 — Pražská zastavárna............... 313 — Pražský Měštanský pivovar . . . 895 — rolnická sladovna v Prostějově . 931 — rolnická sladovna a pivovar v Lošticích............................... 919 — Rolnický akciový pivovar se sladovnou na Slavkovskú.................... 933 — severočeský akc. pivovar .... 906 — záložna na Vysokém Mýtě .... 514 — zápodočeská spol. akc. spol. pro průmysl tiskařský.......................1175 — znojemský pivovar a sladovna akc. spol.................................... 940 „Prvovýroba* akc. spol.....................1326 Prvý spišský pivovar a sladovna úč.spol. 928 Prvý trnayský parný mlýn úč. spol. . . 1039 Pumpenaußenhandel ......................... 788 Pupp, Grand Hotel A.-G..................... 593 Purkert Alois, Papier u. Pappenfabrik A.-G....................................1180 Pyritaußenhandel........................... 693 „Pyrit“ Schwefelkies-, Eisenerz- und Kupfergruben A.-G...................... 779 V Quartaisausweise der Banken................ 107 Quecksilberproduktion • . . . 692 li „Radioslavia“ A.-G. f. drahtlose Telegraphie u. Telephonie, Prag............1093 Radiotelegraphie...........................1047 Radiotelegraphischer Auslandsverkehr 1047 Radiumelemente............................. 700 Radnitzer Sparkassa........................ 479 Radreifen-, Achsen- u. Räderpaarwerke Verrechnungsbureau...................... 697 Raffinadezuckerpreise.................... 1257 Ragusaner Bäder- und Hotel A.-G. . 590 Rajecer Tuchfabriks-A.-G...................1235 Rakonitzer Brauerei u. Malzfabr. A.-G. 931 — Landw. Bezirksvorschußkassa ................................ 480 — Sparkassa................ 480 — u. Unler-Themenauer.keramische Werke A.-G........... 650
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!