Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei. - Page 53

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
53
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000181-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000181-53
Content
Inhaltsverzeichnis. 47 Seite Moravské Budějovice—Jemnice 4f/o ige Prioritäten .................................. 154 Moravsko-Budějovická spořitelna . . . 454 — Ostravská lidová banka . . . 453 — — spořitelna.............. 453 — slezská drožďárna, těstárna a lihočistná ake. společnost v Opavě................................ 935 — slezská vzájemná pojišťovna . 1397 — slezská vozovka a. s.....................830 — Slezská železářská akc. spol. „Akmos“ ............................... 860 — slezké elektrárny akc. spol. 1072 — slovenské cementárny akc. spol. s. Hornosrňanské cementárny a kamenolomy akc. spol. 626 Moravský Kras akc. spol................1328 Morchensterner Sparkassa............... 454 — — Wassergas-Gesellschaft 987 Morse-Apparate, Anzahl der...............1046 Moser Ludwig & Söhne A.-G......................... 675 Most, versteuerte Menge................ 875 Mostecká pouliční dráha elektrická spol. 1466 Mostecká společnost pro dobývání uhlí 714 Mostertrag ................................. 875 Motordreiräder, Anzahl der............. 787 Motorräder, Anzahl der .................... 787 Mrakotiner Steinbrüche und Bauunternehmungen in Mrakotin, A.-G. . . . 632 Milglitzer Sparkassa................... 454 Mtlhlen-A.-G. in Prag.............................1023 — A.-G. Simon Klein & Söhne s. Smiřicer Mühlen A.-G. . 1038 — — Vereinigte, ..........................1034 Mühlenanzahl in der Čechoslovakei . . 1012 Mühlenindustrie A.-G., Nové Zámky . . 1036 MUhlenindustrie A.-G. in Párkán . . . 1036 Mühlenwerke A.-G..................................1029 Mühlhausener Landw. Bezirksvorschußkassa ..................................... 450 — Sparkassa................................. 450 „Mühlig-Union“ Glasindustrie A.-G. . . 678 Müllei-Werke A.-G., Böhmische .... 851 Münchengrätzer Landw. Bezirksvor- schußkassa..................... 458 Schuhfabrik Franz u. Ernst KompertA.-G. . 1136 — Sparkassa......................452 Mundus, Zürich...............s. Bd. Österreich Munitionsfabriken vorm, Selber & Bellot 811 Munkácser Ziegelwerke............................. 632 Münzberg J. A.-G. vorm............................ 855 Mün/.bronze....................................... 113 Münze in Kremnica.................................. 86 Münzen . 114 Münzen aus Gold................................... 115 — — Silber................................ 115 Münzenumlauf...................................... 115 Münze, staatliche im Budget........................ 86 Münzfuß........................................... 113 Münzgold ........................................ 113 Münzlegierung ..................................... 89 Münzparitäten d. cechosl. Krone .... 112 Münzsystem ...................................... 113 Muránylhaler Lokaleisenbahn A.-G. . . 1448 Mustermesse, Prager, A.-G. ......................1321 Myjavska banka úč. spol. . ....................... 335 Hí. Náchoder Sparkassa................................ 455 Nachträge und Berichtigungen . . 1512—1516 Nádas Biksarder Steinbruch und Kalk- Kalkbrennerei A.-G. .......................... 636 Nadelwaldbestände ...............................1105 „Naftaspol“ Mineralölvertriebs A.-G. . 1000 Nagy - Bossányer Lederfabriks - A.-G. vorm. Adolf Schmitt & Co............. Nagy Mihal} s. a. Michalovce. Nagy-Szöllöser Bank A.-G............• . Nähmaschinenaußenhandel . . . . . . Nähmaschinenfabrik A.-G. in Soběslav — „Minerva“, Rezler & Komárek . . . Náhradová banka pro pozemkovou re formu................................ Nahrungsmittelindustrie Beschäftigten Zahl der-............................ Näh- u. Strickmaschinenaußenhandel Nájom štátného liehovaru a cukrovaru úč. spol. v Leopoldově ... Nakladatelské družstvo Máje, česká akc spol................................. Nakladatelský, knihtlačiarsky a knihku pecký spolok, úč. spol............... Nákupná úč. spol. pre celulosové drevo Napajedeler Sparkassa................... „Naphtacompagnie“ Mineralölvertriebs A.-G.............................. Naphtagrubendirektion, Gbely . . „Naphtaspol“ akc. spol.............. Národná banka, Banská Bystrica Národná drevárska priemyselná úč. spol. Národní banka Československá . . 168 Národní dehtokameno olejová a chemická výrobní akc. spol. v likv. . . Národní Podnik obchodní a prům. akc. spol. ............................... Národní pojišťovna v Praze............... Národní záložna zemědělská v Brně : , Nasavrky Landw. Bezirks-Vorschußkassa ................................... Naštcká dřevodělná akc. spol............. Nalionalbank A.-G., Banská Bystrica Nationalbank, Čechoslovakische . . 168 National -Versicherungsgesellschaft in Basel, Schweizerische................. Nationale Freiheitsanleihe, čechoslovakische ................................ — Handels- und Industrie-Unternehmung A.-G. Prag .... — Holzindustrie A.-G., Salanč . — Teer-, Mineraiöl-_und Chem. Industrie A -G.. Žilina i. L. . — Vereinigte Textilwerke A.-G. — Versicherungs-Anstalt .... Nationalversammlung...................... Naturin A.-G............................. Nechanitzer Sparkassa.................... „Negotium“ A.-G.......................... Nejedlý A. & J. A.-G., Vereinigte Lederwerke .................................. Nekvasil V. Bau-A. G.,................... Němčicer Landw. Zuckerfabrik und Raffinerie............................ Německý Brod Sparkassa ;................. Neonröhren-Kartell ...................... Nepomuker Landw. Bezirksvorschußkassa ................................... — Sparkassa........................ Nestomitzer Zucker-Raffinerie............ Netolitzer Sparkassa ........ Netter Vereinigte Spiritusläbriken A.-G. Komárno............................... Neubauten in Prag ....................... Neu-Benateker Landw. Bezirksvorschußkassa ................................... — Sparkassa ............. Neubistritzer Sparkassa.................. Neubydschower Landw. Zuckerfabriks- Ges.................... — Sparkassa .... ■ . . Seite 1137 344 788 866 808 196 1014 788 917 1162 1169 1125 455 1000 702 1000 315 11^7 -184 1010 1315 1366 390 455 1114 315 -184 1408 138 1315 1127 1010 1229 1366 81 1320 456 1326 1139 616 1289 456 1049 456 457 1262 457 915 598 460 460 457 1290 462
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!