Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei. - Page 23

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000181-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000181-23
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A.. Seite A. B. Filmfabrik A.-G . . . 1101 Aberthamer Sparkassa ..................... 373 Abfall an Wohnungen....................599 Abflußröhrenwerke, Verkaufsbüro der . 790 Abkürzungen Titelbogen 9 Abrechnungsanstalt .................................96—99 .Acetat“ Ge*, m. b. H................. 949 Acetatfabriken Konvention ........................... 949 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 1011 Aclien siehe Aktien. Actienbrauerei u. Alalzfabriks Act.-Ges., Littau.......................................... 918 Adlerkostelelzer Sparkassa.............435 Adriatische Banks. Bd. Jugoslawien. Adriatisch- Versicherung, Triest .... 1410 A. E G. Eleklriziläts A.-G............1087 „Agelindus“ A.-G. s. Osram-Philips Neon A.-G..........................1092 „Ager“ A.-G........................... 1324 ! „Agra“ úč. spol....................... 1330 J „Agrar“ obchodná úč. spol............. 1330 j Agrarbank A.-G., Cechosiovakische 248, 240 /' Agrarfonds, internationaler............ 99 „Agraiia* Allg. Handels-A.-G.......... 844 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst.......................1390 Agrární Banka Československá . . 248, 240 1 Agrar- u. indusiriebank, Deutsche . 307, 27211 „Agrarsol“ A.-G.......................1316 Agricola A.-U. f. landw. Betriebe . . • 1125 Agricultüra A.-G......................1330 „Agrippina“ A -G......................1408 Agrobank............................................ 248 „Agio-Domov“ r. G. m. b. H............ 364 Agroferra-A.-G. . . 858 „Agronómia“ úč. spol..................1324 „Agrumaria“ Handels-A.-G.............lO'-’O „Anapia“ A.-G.........................1158 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 897 Akciová brusírna diamantu......... 681 — dopravní a živelní pojišíovna v Praze . •................1386 — drožďárna a lihovar......... 924 — jihočeská továrna na uzené zboží v Táboře.............1038 — plynárna . ■........... 991 — spol. Besedního domu v Brně 1327 — — český průmysl pro vý- robu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze . . 952 — — dříve Coburg horní a hutní závody ... . 704 — — drobových lomů Geisler & Srna .................... 632 — — lučební továrna v Táboře 991 — — Mladoboleslavského li- hovaru a lučební továrny 900 Seite Akc. spol. mlýnů v Praze..................1023 — — P. E. V. pro výrobu měři- del a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ................. 833 — — pro automobilový průmysl . 823 — — pro dobývání uhlí Tepl. Šanov......................... 781 — — pro dřevářský průmysl v likv. v Mor.-Ostravě . . . 1123 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský.....................1129 — — pro lihový průmysl .... 880 Titelbogen 11 — — pro obchod a zpracování dřeva.........................1110 — — pro obchod dehtovými bar- vami a chemikáliemi „Tefa“ 990 — — pro obchod s cukrem v Praze 1273 — — pro obchod obuvnlmi stroji a furniturami ................ 823 — — pro obchod s uhlím .... 762 — — pro průmysl cukrovarnický 1285 — — — — dentálni . . . 823 — — — — lnářský . . . 1208 — — — — mléčný . . . 1021 — — — — papirnický Olšany .... 1153 — — — — textilní, Dvůr Králové . . . 1205 — — — — textilní Falk- nov—Kocléřov 1227 — — — — textilní Jihlava 1227 — skelný průmysl .... 680 — — pro těžbu a obchod mine- rálním olejem.........................1000 — — pro výrobu cementu .... 611 — — pro výrobu radia a jiných kovů ................................. 763 — — pro výrobu telefonů a tele- grafů „Telektra“......................1093 — — pro zahraniční obchod . . . 1317 — — pro zpracováni draselnatých louhů................................. 985 — — pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny .... 630 — — pro zužitkování lesů a dříví 1110 — — první česká sklárnav Kyjově 649 — — rolnického cukrovaru v Čele- chovieích ............................1280 — — Silvestr u Tisové........... 781 — — společenský pivovar a vel- kostatek hostinských . . . 921 — — strojní kruhová cihelna, Čes. Dub................................... 624 2 H
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!