Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei. - Page 19

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1935: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
19
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000181-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000181-19
Content
13 Inhaltsübersicht. Staatshaushalt, Währungspolitik, Anleihen : 81-87 87—88 Y er- Staatshaushält............. Zahlungsbilanz .... Währungspolitische Maßnahmen : a) von 1919 his 1930 b) seit 1931 .... Bankengesetze und Ordnungen . . . Währungsverh ältni sse . Staatsschulden: Übersicht............. Vorkriegsschulden . Kriegsschulden . . Schulden der Republik Eisenhahn-Staatsschuldverschreibungen Landesanlehen . . . Städteanlelien . . . Lose.................. Ausländische Anlehen 89-102 102—103 104—110 111—124 125—126 126—136 136—138 138-150 150—156 156-158 158-167 167—168 168 Notenbank...........................169—184 Staatliche Institute: Postsparkasse.................185—197 Reeskontanstalt.................. 197—200 Allgemeiner Fonds der Geldinstitute ...................... 201—203 Spezialfonds für Nachkriegsverluste .................. . 203—205 Staatslotterien............... 206—208 Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . 210—220 Landes-Hypothekar-Anstalten .......................... 220—241 1 fandbriefanstalten der Sparkassen ..................... 241—245 Aktien-Kredit-Banken: Öechoslovakische.............. 248—352 Ausländische.................. 352—354 Sparkassen, Kreditgenossenschaften ...................... 357—522 Bankierbuch....................52;-j 578 Industrie-Aktiengesellschaften: Badeanstalten, Kurorte, Ho- nQtels ■ .................. 586-597 i>au und Baumaterialien . 603—638 rlas, Porzellan, Keramik . 645—686 ierg- und Hüttenwerke . . 704—784 Maschinen- und Metallin- (lnstrie • ............. 792-871 Přehled obsahu. Státní hospodářství, měnová politika, půjčky: Státní hospodářství .... 81—87 Platební bilance............. 87—88 Měno-politická opatření: a) od 1919 až 1930 . . 89—102 b) od 1931 ................... 102-103 Bankovní zákony a nařízení 104—110 Měnové poměry................111—124 Státní dluh: Přehled ......................125—126 Předválečné dluhy . . • 126—136 Válečné dluhy..................136—136 Dluhy republiky .... 138—150 Státní železniční úpisy . 150—156 Zemské půjčky....................156—158 Městské půjčky...............!58—167 Losy ........................16^ 1”® Cizozemské půjčky .... 168 Národní banka......................169—184 Státní podniky: Poštovní spořitelna ... 185 197 Československý reeskontní ^ a lombardní ústav . . . 197 200 Všeobecný fond peněžních ústavů..................... 201 203 Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z po-válečných poměrů . . . 203 20o Státní loterie ...... 206—208 Ústavy zástavních listu: Akciové společnosti .... 210—220 Zemské hypoteční ústavy . 220 241 Ústavy zástavních listů spořitelen................. 241 24o Akciové úvěrní banky: Československé.................. 248—352 Cizozemské...................... 352—354 Spořitelny, úvěrní společenstva ................ t • 857 o22 Seznam bankéřů ................... 523—578 Průmyslové společnosti : Lázně, lázeňská místa, hotely.....................°86 597 Průmysl stavební a sta- vebních hmot............... 603—638 Sklo, porculán, keramika . 645—68b Doly a hutě..................^04 í84 Strojní a kovodělný průmysl 792—871
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!