Compass. Finanzielles Jahrbuch 1934: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1934: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000180-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000180-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A. Seite A. B. Filmfabrik A.-G......................1088 Aberthamer Sparkassa ...................... 372 Abfall an Wohnungen....................... 597 Abflußröhrenwerke, Verkaufsbüro der . 786 Abkürzungen ......................Titelbogen 9 Abrechnungsanstalt .......................96—99 „Acetic“ Ges. m. b. H. . ^................. 943 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 1003 Actien siehe Aktien. Actienbrauerei u. Malzfabriks Act.-Ges., Littau................................... 914 Adlerkosteletzer Sparkassa................. 434 Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatische Versicherung, Triest .... 1394 A. E. G. Elektrizitäts A.-G................1055 A. E. G. Union s. A. E. G. Elektrizitäts- A.-G.....................................1055 „Agelindus“ A.-G. s. Osram-Philips Neon A.-G................................1060 „Agra“ úč. spol............................1316 „Agrár“ obchodná úô. spol..................1317 Agrarbank A.-G., Čechoslovakische 244,340 I Agrarfonds, internationaler................ 100 .Agraria* Allg. Handels-A.-G............... 841 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst............................1375 Agrárná Banka. Zlatomoravecká . . 352 Agrární Banka Československá . . 244, 240 1 Agrar- u. Industriebank, Deutsche . 302, 27211 „Agrarsol“ A.-G............................1302 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1111 Agricultúra A.-G...........................1316 „Agrippina“ A.-G...........................1393 Agrobank....................................244 „Agro-Domov“ r. G. m. b. H................. 364 Agroferra-A.-G..............................854 „Agrumaria“ Handels-A.-G...................1015 „Ahapia“ A.-G..............................1146 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 893 Akciová brusírna diamantu............... 678 — cihelna v Komořanech v likvidaci....................... 624 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •.....................1371 — droždárna a lihovar...............920 — jihočeská továrna na uzené zboží v Táboře..................1028 — plynárna ....................... 982 — spol. Besedního domu v Brně 1313 — — český průmysl pro vý- robu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze ■ . . 946 — — dříve Coburg horní a hutní závody............... 700 — — drobových lomů Geisler & Srna .................... 630 — — lnářských tkalců v likv. 1193 — — lučební továrna v Táboře 983 — Mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny 896 Seite Akc. spol. mlýnů v Praze...........................1012 — — P. E. V. pro výrobu měři- del a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ......................... 830 — — pro automobilový průmysl . 819 — — pro dřevářský průmysl v likv. v Mor.-Ostravě . . . 1109 — — pro hlubokou impregnaci dřeva sublimátem...................... 974 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský.............................1115 — — pro lihový průmysl .... 876 Titelbogen 11 — — pro obchod a zpracování dřeva.................................1095 — — pro obchod dehtovými bar- vami a chemikáliemi „Tefa“ 981 — — pro obchod s cukremv Praze 1259 — — pro obchod obuvními stroji a furniturami......................... 820 — — pro obchod s uhlím .... 760 — — pro průmysl cukrovarnícky 1271 — — —- — dentálni . . . 820 — — — — lnářský . . . 1195 — — — — mléčný . . . 1010 — — — — papirnický Olšany .... 1140 — — — — textilní .... 1193 — — — skelný průmysl .... 677 — — pro těžbu a obchod mine- rálním olejem......................... 992 — — pro výrobu cementu .... 610 — — pro výrobu radia a jiných kovů ................................. 761 — — pro výrobu telefonů a tele- grafů „Telektra“......................1061 — — pro zahraniční obchod . . . 1303 — — pro zpracování draselnatých louhů................................. 976 — — pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny .... 628 — — pro zužitkování lesů a dříví 1095 — — první česká sklárnav Kyjově 648 — — rolnického cukrovaru v Cele- chovicích.............................1266 — — Silvestr u Tisové...................... 779 — — společenský pivovar a vel- kostatek hostinských .^. . 917 — — strojní kruhová cihelna, Čes. Dub................................... 623 — — zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně....................... 911 — továrna na cukr v Vysokém Mýtě v likv.............................1288 — — na droždí a líh.................... 895 — — na klih a umělé hnojivo 97» 2 II
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!