Compass. Finanzielles Jahrbuch 1934: Tschechoslowakei. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1934: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000180-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000180-17
Content
Inhaltsübersicht der „Compass“ - Bände. Band Čechoslovakei. Staatschulden u. andere öfTentl. Anlehen Staatliche Institute. Pfandbriefinstitute: a) Heimische Aktiengesellschaften, b) Heimische Landes - Hypothekar-Anstalten, c) Pfandbriefanstalten der Sparkassen. Aktien-Kreditbanken. Sparkassen und größere Kreditvereinigungen. Bankierbuch. Industriegesellschaften: a) Heimische. b) Ausländische. Versicherungs-Gesellschaften: a) Heimische Gesellschaften, b) Ausländische „ Verkehrsanstalten: 1. Heimische Eisenbahnen, a> Hauptbahnen, b) Lokalbahnen, c) Straßenbahnen und elektr. Kleinbahnen. 2. Schiffahrtsgesellschaften. 3. Luftverkehrsgesellschaften. 4. Waggonleihanstalten. ô. Diverse Transportunternehmungen Speditions- und Lagerhausgesell-scnaften. Ministerien. Prager Börse. Anhang. Einige größere ausländische Institute und Unternehmungen. Band Österreich. Schulden der früheren Monarchie: a) Staatsschuld der früheren österreichischen Reichshälfte, b) Staatsschuld der früheren ungaririschen Reichshälfte. Währungsverhältnisse im früheren Österreich-Ungarn, ferner Österreich nach der Art wie die Čechoslovakei behandelt. Band Ungarn umfaßt in der gleichen Art Ungarn. Band Rumänien und Jugoslawien umfaßt in ähnlicher Art Rumänien und Jugosiavien. Weitere zwei Bände. Industrielles Adreß- u. Nachschlagebuch. Přehled obsahu ročenky „Compass“. Svazek Československo. Státní dluh a jiné veřejné p&jčky. Státní ústavy. Ústavy zástavních listů: a) domácí akciové společnosti, bj domácí zemské hypoteční ústavy. c) ústavy zástavních listů spořitelen. Akciové úvěrní banky. Spořitelny a větší úvěrní sdružení. Seznam bankéřů. Průmyslové společnosti: a) domácí, b) cizozemské. Pojišťovny: a) domácí společnosti, b) cizozemské. Dopravní podniky: 1. domácí železnice, a! hlavní dráhy, b) místní dráhy, c) pouliční a elektrická dráhy, 2. Plavební společnosti. 3. Letecké společnosti. 4. Půjčovny vagonů. 5. Různé dopravní podniky, spediční a skladištní společnosti. Ministerstva. Pražská bursa. Dodatek. Několik větších cizozemských ústavů a podniků. Svazek Rakousko. Dluhy bývalého mocnářství: a) státní dluh bývalé říšské polovice rakouské, b) státní dluh bývalé říšské polovice uherské. Měnové poměry v bývalém Rakousko-Uhersku, dále Rakousko, popsáno způsobem, jako Československo. Svazek Maďarsko popisuje stejným způsobem Maďarsko. Svazek Rumunsko a Jugoslávie popisuje podobným způsobem Rumunsko a Jugoslávii. Další dva svazky. Průmyslová příručka a adresář.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!