Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Tschechoslowakei. - Page 60

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
60
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000178-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000178-60
Content
54 Oechoslovakei. Seite Preßluft-Industrie A.-G. H. Flottmann & Comp....................................... 823 Pressnitzer Sparkasse........................ 482 PřestitzerLandw. Bezirksvorschußkassa 482 — Sparkassa............................. 483 Přibík & Fischer, Toilettespiegel-, Metall- u. Holzwarenfabrik A.-G.................... 661 Přibislauer Sparkassa........................ 483 Příbor, Sparkassa in......................... 483 Přibramer Bergdirektion...................... 695 Přibramer Sparkassa.......................... 483 Přibyslav, spořitelna................... . 483 Priebsch Johann Erben A.-G...................1217 Prievidska Gazdovská Banka úč. spol. 345 Prievidzer Bank A.-G., Erste................. 346 — landw. Bank A.-G. Prievidza 345 — Spirituosenfabrik A.-G., Erste 926 „Primpex“ Industrie u. Handels A.-G. s. Prager Industrie u. Handels A.-G. 1310 Priorilätsobiigationen priv. österr.-ung. Staatseisenbahngesellschatt . . 146 Privatversieherungswesen-Übersicht . 1330 Privilegium der Nationalbank.............. 179 Přívozer Mineralölwerke A.-G..............1003 Prochäska F., Tovární výroba a prodej voňavek a mýdel akc. spol............... 966 Prodejna družených česko-stovenských železáren akc. spol..................... 833 Prodejna zámečnického zboží z. spol. s r. o................................. 783 Prodejní sdružení českých tabuláren akc. spol............................... 662 „Prodimp“ Ges. m. b. H.................... 941 Produktenbörse-Anlehen.................... 163 Produkten- u. Warenlagerhaus A.-G. Kaschauer............................. 1494 Produkten und Warenverkehrs A.-G. „Commerciale“...........................1313 Produktion an sonstigen unedlen Metallen ................................... 688 Produktionssyndikat der Lederindustrie 1118 Produktivgeuossenschaften.................1034 Progress A.-G............................. 829 „Proka“ Damenmäntelfabrik A.-G. . . . 1221 Propaganda Inseraten-, Reklame und Verlagsanstalt „Piras“..................1151 Proschwitzer Feintuch- u. Modewarenfabrik Kopetzky & Söhne A.-G. in Liquid..................................1220 Prossnitz-Trübau Mähr. Westbahn . . . 1443 Prossnitzer Aktienbrauerei................ 926 — Erste landwirtschaftliche Malzfabrik.................... 927 — Kleiderfabriken A.-G., Vereinigte ..............................1221 — Maschinenfabriken Wichterle u. Kovářík A.-G...............816 — Sparkassa...................... 484 Prostějov, spořitelna .................. 484 — Třebovice......................1443 — úvěrní spolek.................. 484 „Prudentia“ Versicherungs A.-G. . . . 1381 Průmyslová banka, Česká. . . . .255, 2721 — a velko obchodní akc. spol. 1096 Průmyslové závody akc. spol. v Uhříněvsi 1323 — — — — v Dolním Boušově 1270 Prvá hrvatska štedionica . . 17611 u. Bd. Jugoslavien — Prieviedzská banka úč. spol. . . 346 — prievidzská továrna na liehoviny ůč. spol............................... 926 — Senecká ludová banka úč. spot. pod likvid............................. 350 — — tehelňa a dielňa na hlí- nový tovar, piesok a štrk úč. spol...................... 635 Seite Prvá Senická Banka úč. spol....... 350 — slovenská likérová továren úč. spol........................... 931 — slovenská továrňa na droždie, lieh a pokrmové masti ůč. spol. v Trenčíne..................... 931 — slovenská vozovka a strojáreň úč. spol........................... 851 — trenčianská borovičková a likérová továrna, ůč. spol................. 931 První brněnská strojírenská spol. . . . 739 — česká akciová společnost pro výrobu skla....................... 613 — česká diskontní společnost v Praze.................378 — — sklárna akc. spol. v Kyjově 647 — česko - budějovická továrna na ^smaltované nádobi akc. spol. . 792 — Českomoravská továrna na stroje v Praze s. Českomoravská Kolben Daněk akc. spol. . . . 784 — kontribučenská spořitelna ve Vyš- kově ................................... 516 — moravská rolnická továru a akciová na soustředěná hnojivá .... 930 — moravská spořitelna v Brně . . . 395 — moravsko-síezský pivovar a slad- ovna akc. spol.............. 927 — moravský akciový cukrovar rol- nický v Kroměříži.............. . 1275 — moravský pivovar akciový se sla- dovnou v Přerově............. 924 — občanská záložna v Holešovicích- Bubnech z. s. s r. o..........379 — Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky dříve J. Hrdina....................1320 — plzeňský akciový pivovar .... 922 — Pražská zastavárna....................... 311 — Pražský Měštanský pivovar . . . 891 — rolnická sladovna a pivovar v Lošticích ...................... 915 — Rolnický akciový pivovar se sla- dovnou na Slavkovskú 928 — záložna na Vysokém Mýtě . . . 517 — znojemský pivovar a sladovna akc. spol................................... 936 Prvý spišsky pivovar a sladovna úč.spol. 924 Prvý trnavský parný mlýn úč. spol. . . 1030 Pumpenaußenhandel .............................. 780 Pupp, Grand Hotel A.-G.......................... 598 Purkert Alois, Papier u. Pappenfabrik A.-G..........................................1166 Pyritaußenhandel................................ 690 „Pyrit“ Schwefelkies-, Eisenerz- und Kupfergruben A.-G......................... 772 9 Quartalsausweise der Banken..................... 103 Quecksilberproduktion.............• . . . 688 Quittner Jacob & Söhne, A.- G. der Troppauer Tuch- u. Schafwollwaren-Fabriken..................................1230 K „Radioslavia“ A.-G. f. drahtlose Telegraphie u. Telephonie, Prag...............1058 Radiotelegraphie................................1037 Radiotelegraphischer Auslandsverkehr 1037 Radiumelemente.................................. 695 Radnitzer Sparkassa............................. 484 Raffinadezuckerpreise...........................1244 Ragusaner Bäder- und Hotel A.-G. - 595 Rajecer Tuchfabriks-A.-G........................1222 Rakaser Trachitsteinbrüche A.-G. . • • 666
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!