Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1932: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000178-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000178-21
Content
Inhaltsverzeichnis. Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A.» Seite A. B. Filmfabrik A.-G.......................1085 Aberthamer Sparkasse ....................... 381 Abfall an Wohnungen..........................602 Abflußröhrenwerke, Verkaufsbüro der 782, 833 Abkürzungen........................Titelbogen 9 Abrechnungsamt............................84—107 „Acetic“ Ges. m. b. H. ...................._............... 941 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 1005 Actien siehe Aktien. Actienbrauerei u. Malzfabriks Act.-Ges., Littau.................................... 914 Adlerkostelelzer Sparkassa.................. 441 Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatische Versicherung, Triest.... 1401 A. E. G. Elektrizitäts A.-G.................1053 A. E. G. Union s. A. E. G. Elektrizitäts- A.-G......................................1053 Aerztlich-Technische Industrie A.-G. . . 819 „Agelindus“ A.-G............................1053 Agentur d. Kgl. Ung. Fluß- und Schiff- fahrts A. G...............................1485 „Agra“ úč. spol.............................1322 „Agrár“ obchodná úč. spol...................1319 Agrarbank A.-G., Cechoslovakische 246, 2401V Agrarfonds, internationale.................. 105 .Agraria* Allg. Handels-A.-G. . . 837, 1512 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst.............................1334 Agrárná Banka. Zlatomoravecká . . . 362 Agrární Banka Československá . . 246, 2401V Agrar- u. Industriebank, Deutsche . 305, 27211 „Agrarsol“ A.-G.............................1304 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1110 Agricultüra A.-G............................1319 „Agrippina“ A.-G............................1399 Agrobank.................................... 246 Agroferra-A.-G.............................. 851 „Agsi“...................................... 873 „Ahapia“ A.-G...............................1145 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 893 Akciová cihelna v Komořanech .... 627 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •......................1375 — drožďárna a lihovar................... 920 — jihočeská továrna na uzené zboži v Tábore.........................1029 — moravská knihtiskárna v Brně 1157 — společnost Besedního domu v Brně..........■ • • 1316 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze.................. 944 — — drobových lomů Geisler & Srna . . . 633 — — lučební továrna v Táboře................. 983 Seit« Akciová společnost mlýnů v Praze . . . 1014 — — P. E. V. pro výrobu — — měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského .............. 828 pro dřevářský průmysl v Mor.-Ostravě 1108 — — pro automobilový průmysl................. 817 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský 1113 — — pro lihový průmysl 873 Titelbogen 10 — — pro obchod dehtovými barvami a chemikáliemi „Tefa“ ... 981 — — pro obchod kovy . . 818 — — pro obchod s cukrem v Praze.................1260 — — pro obchod obuv- ními stroji a furni-turami................. 818 — — pro obchod s uhlím 858 — — pro průmysl cukro- varnícky ..............1272 — pro průmysl dentálni 818 — — pro průmysl masný a konservový, Krahulec .................1025 — — — — mléčný 1012 — — — — papír- nický Olšany . . . 1140 — — pro výrobu radia a jiných kovů .... 759 — pro výrobu telefonů a telegrafů............1058 — — pro zpracování dra- selnatých louhů . . 976 — — pro zpracováni hlíny dřeva a výrobu elektřiny ................. 630 — — první česká sklárna v Kyjově............... 647 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . 1267 — — Silvestr u Tisové . 774 — — společenský pivovar a velkostatek hostinských ...............917 — — zámecký pivovar, vý- roba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně ... 911 2 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!