Compass. Industrie 1919, Band V: Österreich, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Jugoslawien. - Page 11

Book title
Compass. Industrie 1919, Band V: Österreich, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Jugoslawien.
Book description
Informationen zu rd. 120.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Österreich, der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und Jugoslawien nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
11
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000144-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000144-11
Content
VII Ročenka obsahuje ; Svazttk Znázornění veškerých firem (bílý papír)...............................IV a V Abecední rejstřík firem (modrý papír) . VI Abecední rejstřík zboží výrobců (bílý papír)................................. VI Českoněmecký rejstřík zboží (růžový papír)............................VI vzadu Abecední seznam všech míst (růžový papír) . . :.......................VI vpředu Zkratky Str. Ill IV Úěelno jest ročenku následovně používati: Nejprve si vyhledáme pří- slušnou stránku v rejstříku zboží, načež v indexu nahlédneme v stránku, na níž pojednává se o hledané firmě. Názvy firem jsou zpravidla sázeny ležatým písmem. Jméno majitele firmy (společníka) uvedeno jest v tom případu, že toto jméno obsaženo je již v názvu firmy, toliko začátečním písmenem. Ľannuaire contient: volume Dictionnaire des raisons sociales (papier blane) .'....................... IV—V Index alphabétique des raisons sociales (papier bleu)............................ VI Liste alphabétique des marchandises produites (papier blane) .... VI Liste alphabétique de marchandises des comme^ants (papier vert) . . VI Index fran
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!